0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIJāinformē par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem

Jāinformē par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem

Pēc Uzņēmumu reģistra informācijas

Ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), kas stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī, precizēta juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīcija, kā arī noteikts dalībvalstij pienākumu glabāt informāciju par tieši izveidotu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem tās dalībvalsts izveidotā faktisko īpašnieku centrālajā reģistrā, kurā trasta pilnvarotā persona vai persona, kam ir līdzvērtīgs amats līdzīgā juridiskā veidojumā, veic uzņēmējdarbību vai dzīvo. Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīcija Juridisks veidojums ir veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BJP abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Jāinformē par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem
Foto: © kirill_makarov – stock.adobe.com

Ar grozījumiem likumā „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” un grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NILLTPFNL), kas stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī, precizēta juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīcija, kā arī noteikts dalībvalstij pienākumu glabāt informāciju par tieši izveidotu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem tās dalībvalsts izveidotā faktisko īpašnieku centrālajā reģistrā, kurā trasta pilnvarotā persona vai persona, kam ir līdzvērtīgs amats līdzīgā juridiskā veidojumā, veic uzņēmējdarbību vai dzīvo.

Juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīcija

Juridisks veidojums ir veidojums, kurš nav juridiskā persona, bet kuram ir patstāvīga tiesībspēja un rīcībspēja un kura struktūrā var ietilpt dibinātājs, pilnvarotais, pārraudzītājs (pārvaldnieks) vai tiem līdzvērtīgi statusi. Kā norādīts likumprojektu anotācijā, Latvijas Republikas tiesību sistēma neatzīst trastus vai tiem pielīdzināmus juridiskos veidojumus, līdz ar to Latvijā līdz šim nebija specifiska reģistra, kas saturētu informāciju par Latvijā izveidotajiem trastiem. Ārvalstu trasti un līdzīgi juridiskie veidojumi Latvijā darbojas (eksistē) caur to izveidotajām ārvalstu komersantu filiālēm un ārvalstu komersantu (organizāciju) pārstāvniecībām. Tiem reģistrējoties ir norādāma informācija par patiesajiem labuma guvējiem.

Ar grozījumiem NILLTPFN likumā tā 1. panta 5. punkta b) apakšpunkta redakcijā noteikts, ka par juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju uzskatāma fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.

Tātad patlaban attiecībā uz juridiskajiem veidojumiem kā tā patiesie labuma guvēji ir identificējamas šādas personu kategorijas: 

 1. dibinātājs; 
 2. pilnvarnieks (pārvaldnieks); 
 3. pārraudzītājs; 
 4. labuma guvēji vai to kategorija (juridiskajā veidojumā var tikt noteiktas konkrētas personas, kas saņem labumu no juridiskā veidojuma, vai var tikt noteikta personu kategorija, piemēram, juridiskais veidojums ir izveidots dibinātāja bērnu un mazbērnu labklājībai; vai tas ir trasts, kas izveidots uzņēmuma darbiniekiem; 
 5. visas citas fiziskās personas, kuras īsteno efektīvu kontroli pār juridisko veidojumu (juridiskā veidojuma dibināšanas dokumentos var noteikt citas personas ar noteiktām tiesībām un pienākumiem (piemēram, persona, kas veic izmaiņas labuma guvēju sastāvā vai persona, kas pieņem lēmumu par juridiskā veidojuma izbeigšanu u.c.)). 

Pilnvarnieka pienākums noskaidrot un atklāt patiesos labuma guvējus

Pilnvarnieka statuss juridiskajā veidojumā ir analogs valdes locekļa amatam juridiskajā personā. Līdz ar to tieši pilnvarniekam vai personai, kurai ir līdzvērtīgs amats juridiskajā veidojumā (turpmāk – pilnvarnieks) ir pienākums noskaidrot juridiskā veidojuma patiesos labuma guvējus, glabāt un pastāvīgi aktualizēt informāciju par tiem, kā arī glabāt un aktualizēt dokumentāro pamatojumu par patieso labuma guvēju īstenoto kontroli. Pienākums juridiskajam veidojumam iesniegt Uzņēmumu reģistram (UR) pieteikumu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai ir, ja izpildās vismaz viens no sekojošiem nosacījumiem: 

 • juridiskā veidojuma pilnvarnieks ir fiziska persona, kura dzīvesvietas valsts ir Latvija; 
 • juridiskā veidojuma pilnvarnieks ir juridiska persona, kura ir reģistrēta Latvijā; 
 • juridiskā veidojuma pilnvarniekam nav saiknes ar nevienu Eiropas Savienības (ES) dalībvalsti, bet tas juridiskā veidojuma vārdā iesaistās darījuma attiecībās vai iegādājas nekustamo īpašumu Latvijā. 

Ja juridiskā veidojuma patiesie labuma guvēji ir reģistrēti jau citas dalībvalsts vestā reģistrā, tad pieteikumu UR nav jāiesniedz. Līdzīgi kā attiecībā uz juridiskajām personām, arī attiecībā uz juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem informācija būs paziņojama sākotnēji, pie izmaiņām vai statusa izbeigšanās gadījumā.

Reģistrētā informācija par juridisko veidojumu

Atbilstoši NILLTPFNL 18.6 panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam, pilnvarnieks UR iesniedz pieteikumu, kurā tiek norādīta identificējošā informācija par juridisko veidojumu, kā arī tā patiesajiem labuma guvējiem, un UR, pamatojoties uz iesniegto pieteikumu, reģistrēs sekojošu informāciju:

 • juridiskā veidojuma nosaukumu; 
 • vienlaikus ar informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrāciju, UR piešķirs juridiskajam veidojumam identifikācijas numuru, kas izmantojams vienīgi šā reģistra ietvaros; 
 • saziņas adresi; 
 • valsti, saskaņā ar kuras normatīvajiem aktiem juridiskais veidojums ir izveidots; 
 • informāciju par pilnvarnieku (fizisku vai juridisku personu); 
 • informāciju par juridiskā veidojuma patiesajiem labuma guvējiem – dibinātāju, pilnvarnieku, pārraudzītāju (ja tāds ir), labuma guvējiem un citām personām, kas īsteno kontroli tajā; 
 • datumu, kad izdarīta ziņu reģistrācija. 

Ja pieteikumā būs norādīts, ka nav iespējams identificēt labuma guvējus, tad pieteikumā jānorāda personu grupu (kategoriju), kuras labā izveidots vai darbojas juridiskais veidojums.

Dokumentu iesniegšana un izskatīšana

UR iesniedzamo pieteikumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz elektroniski vai papīra formā, izmantojot pasta pakalpojumus. Ņemot vērā, ka pakalpojumu portāls registrs.ur.gov.lv nav pielāgots, lai tajā iesniegtu iepriekš minētos pieteikumus un tam pievienotos dokumentus – elektroniski pieteikumi iesniedzami, sūtot tos uz e–pastu ([email protected]) vai iesniedzot e–adresē. Papīra formātā dokumenti iesniedzami, izmantojot pasta pakalpojumus vai pasta kasti, kas novietota pie UR ieejas durvīm, Pērses ielā 2.

Iestājoties NILLTPFNL minētajiem nosacījumiem, juridiskā veidojuma pilnvarniekam būs pienākums UR iesniegt pieteikumu informācijas par patiesajiem labuma guvējiem reģistrācijai, pieteikumā norādot ziņas, kas saskaņā ar NILLTPFNL reģistrējamas juridisko veidojumu, kā arī pievienojot dokumentus, kas pamato pieteikumā norādītās ziņas. Savukārt UR valsts notāram, izskatot iesniegtos dokumentus, triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas būs jāpieņem lēmums par ziņu reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā. Ja pieteikuma iesniedzējs mēneša laikā no dienas, kad UR būs pieņēmis lēmumu par atteikumu reģistrēt ziņas juridisko veidojumu patieso labuma guvēju reģistrā, būs novērsis lēmumā norādītos trūkumus un vēlreiz pieteicis to pašu ziņu reģistrāciju, valsts nodeva atkārtoti nebūs jāmaksā.

Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību par ziņu kārtību nosaka Ministru kabinets, taču ņemot vērā, ka atbilstoši grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 11. oktobra noteikumos Nr 664 „Noteikumi par valsts nodevu, kas maksājama par ierakstu izdarīšanu uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanu” vēl nav veikti, valsts nodeva par informācijas reģistrāciju nebūs jāmaksā.

Informācijas glabāšanas ilgums un pieejamība

Informācija par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem būs pieejama UR piecus gadus no brīža, kad reģistrētas ziņas par juridiskā veidojuma patiesā labuma guvēja statusa izbeigšanos.

Likuma „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.10 panta divpadsmito daļu un 4.15 panta pirmo daļu attiecībā uz ziņu par juridisko veidojumu patieso labuma guvēju pieejamību attiecīgi atvērto datu veidā un reģistrācijas lietas publiskajā daļā piemēros, sākot no 2025. gada 6. janvāra. Līdz minētajam datumam UR ziņu pieejamību par juridisko veidojumu patiesajiem labuma guvējiem apkopotā (saraksta) veidā nodrošinās UR tīmekļvietnē ur.gov.lv.

Reģistrēto ziņu nodošanai reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā arī tiek noteikts iepriekš minētais termiņš t.i., no 2026. gada 6. janvāra.

Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2024. gada maija (131.) numurā.

BJP NUMURU E-ARHĪVS