Kā iegrāmatot finanšu palīdzību meliorācijas sistēmu rekonstrukcijai?

0
1
(0)

Jautājums: No Lauku atbalsta dienesta (LAD) saņemta nauda par lauksaimniecības zemju meliorācijas sistēmu rekonstrukciju. Kā to pareizi grāmatot? Palielinās zemes iepriekšējā vērtība, bet kas ir otra puse, kā to parādīt gada pārskatā bilancē?   Atbildi sniedz Valsts ieņēmumu dienests Saskaņā ar Gada pārskatu likuma 15.pantu līdzekļi, kas paredzēti ilgai lietošanai vai ieguldīti ilglietojamā īpašumā, ir ilgtermiņa ieguldījumi. Citi līdzekļi ir apgrozāmie līdzekļi. Gada pārskatu likuma 26.panta pirmajā un otrajā daļā noteikts, ka ilgtermiņa ieguldījumi jānovērtē atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir, iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai. Iegādes izmaksas aprēķina, pirkšanas cenai pieskaitot izdevumus, kas saistīti ar iegādāto objektu līdz brīdim,…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties