0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIKā piemērojams IIN par samazinātu aizdevuma procentu radīto ienākumu?

Kā piemērojams IIN par samazinātu aizdevuma procentu radīto ienākumu?

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

  Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūnijā aktualizējis metodisko materiālu "Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums", kas palīdzēs noteikt un piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) attiecībā uz samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu. VID atgādina, ka ar IIN apliek rezidenta un nerezidenta samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu (turpmāk – samazinātu procentu ienākums), kas veidojas, ja nosacītā tirgus cena ir lielāka nekā atbilstoši aizdevuma līgumam aprēķinātie procenti. To noteic likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta trešās daļas 25. punkts un 8.2 pants. Likums paredz, ka fiziskajai personai (gan rezidentam, gan nerezidentam), kurai aizdevumu izsniedzis…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

 

Foto: Unsplash.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) jūnijā aktualizējis metodisko materiālu "Samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radītais ienākums", kas palīdzēs noteikt un piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) attiecībā uz samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu.

VID atgādina, ka ar IIN apliek rezidenta un nerezidenta samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu (turpmāk – samazinātu procentu ienākums), kas veidojas, ja nosacītā tirgus cena ir lielāka nekā atbilstoši aizdevuma līgumam aprēķinātie procenti. To noteic likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 3. panta trešās daļas 25. punkts un 8.2 pants.

Likums paredz, ka fiziskajai personai (gan rezidentam, gan nerezidentam), kurai aizdevumu izsniedzis komersants, individuālais uzņēmums (zemnieka vai zvejnieka saimniecība), kooperatīvā sabiedrība, nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība, biedrība, nodibinājums, organizācija, fiziskā persona, kas reģistrējusies VID kā saimnieciskās darbības veicēja, vai uz līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (aizdevējs), ja šī fiziskā persona neņem aizdevumu savas saimnieciskās darbības ietvaros, samazinātu aizdevuma procentu maksājumu radīto ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp procentu maksājumiem, kas aprēķināti, izsniegtajam aizdevumam piemērojot Latvijas Bankas noteikto pirmstaksācijas gada iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi izsniegtajiem kredītiem attiecīgajā valūtā pirmstaksācijas gadā, kas reizināta ar koeficientu 0,7 (nosacītā tirgus cena), un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem.

Latvijas Banka iekšzemes nefinanšu sabiedrībām no jauna izsniegto kredītu gada vidējo svērto procentu likmi publicē savā tīmekļa vietnē.

Likumā arī noteikts, ka, ja aizdevējam saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir pienākums sniegt informāciju par darījumiem ar saistītām personām, aizdevējs samazinātu aizdevuma procentu ienākumu nosaka kā pozitīvu starpību starp atbilstoši likuma "Par nodokļiem un nodevām" nosacījumiem aprēķinātajiem procentu maksājumiem un atbilstoši aizdevuma līgumam taksācijas gadā aprēķinātajiem procentu maksājumiem.

Ja neatmaksāto parādu saistību apjoms gada laikā mainās (ir noteikts aizdevuma atmaksas grafiks), aprēķinā piemēro parāda saistību vidējo apjomu:

  •  ja parādu saistības ir visu gadu, parādu saistību vidējo apjomu aprēķina, saskaitot parādu saistību vērtību katra mēneša pēdējā datumā (izņemot pārskata gada pēdējo mēnesi), pieskaitot pusi no parādu saistību vērtības taksācijas gada sākumā un pusi no parādu saistību vērtības taksācijas gada beigās un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu gadā;
  • ja parādu saistības nav visu gadu, parādu saistību vidējo apjomu aprēķina, saskaitot parādu saistību vērtību katra mēneša pēdējā datumā (izņemot gada pēdējo mēnesi vai mēnesi, kad saistības beidzas (ja tās beidzas gada vidū)), pieskaitot pusi no parādu saistību vērtības gada sākumā vai mēnesī, kad saistības rodas (ja tās rodas perioda vidū), un pusi no parādu saistību vērtības gada pēdējā mēneša datumā vai tā mēneša pēdējā datumā, kad saistības beidzas (ja tās beidzas gada vidū), un iegūto summu dalot ar mēnešu skaitu gadā, kuros ir konkrētās saistības.

Ja saistības nav visu gadu, aprēķinot samazināto procentu ienākumu, piemēro nosacītās tirgus cenas attiecīgo proporcionālo daļu.

Ja parādu saistības nav visu gadu un aizdevuma apjoms parādu saistību periodā nemainās (nav noteikts aizdevuma atmaksas grafiks), samazinātu procentu ienākumu var noteikt proporcionāli izsniegtā aizdevuma periodam, kas ir izteikts dienās, līdz noteiktajam aizdevuma atmaksas termiņam.

Samazinātu procentu ienākuma gūšanas (izmaksas) diena ir taksācijas gada pēdējā diena.

Ja ienākumam pielīdzina aizdevumu, tad ienākumam pielīdzina arī līgumā noteiktos, bet nesamaksātos procentus. Par šo ienākumu gūšanas (izmaksas) dienu uzskatāma sestā mēneša pēdējā diena pēc aizdevuma līgumā noteiktā aizdevuma atmaksas termiņa vai 66. mēneša pēdējā diena (no aizdevuma izsniegšanas dienas), ja aizdevuma līgumā noteiktais aizdevuma atmaksas termiņš pārsniedz 60 mēnešus.

Detalizētāka informācija par ienākumam pielīdzināmiem aizdevumiem pieejama metodiskajā materiālā “Ienākumam pielīdzināmi aizdevumi”.

Ienākumu izmaksātājs (aizdevējs) iesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim paziņojumu par fiziskajai personai (rezidentam) izmaksātajām summām, norādot ienākumu veidu “Samazinātu aizdevuma procentu radītais ienākums” ar ienākuma veida kodu “2055”.

Samazinātu procentu ienākumam piemēro progresīvo nodokļa likmi.

IIN no samazinātu procentu ienākuma maksā aizņēmējs (rezidents), iesniedzot VID gada ienākumu deklarāciju taksācijas gadam sekojošā gadā no 1. marta līdz 1. jūnijam vai no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam (ja ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru - 2024. gadā 78 100 eiro).

Fiziska persona (rezidents) samazinātu procentu ienākumu deklarē, aizpildot deklarācijas pielikumu “Taksācijas gadā Latvijas Republikā gūtie ienākumi D1” (D1 pielikums).

Ja aprēķinātā nodokļa summa pārsniedz 640 eiro, to var iemaksāt budžetā trijās reizēs — līdz 23. jūnijam, 23. jūlijam un 23. augustam, iemaksājot katru reizi trešo daļu no šīs summas, ja gada kopējie ienākumi pārsniedz sociālo iemaksu objekta maksimālo apmēru (2024. gadā 78 100 eiro) – tad katru reizi var iemaksāt trešo daļu no aprēķinātās nodokļa summas - attiecīgi līdz 23. jūlijam, 23. augustam un 23. septembrim.

Nerezidenta samazinātu procentu ienākumu aprēķina un IIN iemaksā budžetā aizdevējs (ienākumu izmaksātājs), piemērojot 23% nodokļa likmi. Ieturēto nodokli aizdevējs iemaksā budžetā ne vēlāk kā ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumā un deklarē pārskatā ne vēlāk kā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. IIN pārskaita uz Valsts kases Vienoto nodokļu kontu (LV33TREL1060000300000).

Lasiet arī: