Kā uzņēmuma grāmatvedībā var norakstīt reāli neesošas rezerves?

0
10
(0)

Jautājums.  Bilancē daudzus gadus atrodas summas rindiņās "Likumā noteiktās rezerves" un "Pārējās rezerves". Kā rīkoties ar šīm reāli neesošajām rezervēm? Kā tās var norakstīt un kādi nodokļi pie rezervju norakstīšanas jāmaksā? Atbildei sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Ar 2002.gada 14.februāra grozījumiem no Komerclikuma tika izslēgtas normas (158., 159. un 160.pants), kas noteica obligāto un citu rezervju veidošanu un izlietošanu. Komerclikumā 185.1pants nosaka īpašus noteikumus attiecībā uz pamatkapitāla lielumu. Savukārt Komerclikuma 180.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka dalībnieku sapulce lemj par peļņas izlietošanu pēc sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Tātad, ja sabiedrības dalībnieku sapulce nolemj likvidēt rezerves, kas izveidotas no iepriekšējo pārskata gadu…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties