Kalendārs

Jan
27
Pir
VID pārskats par numurēto un VID reģistrēto kvīšu un biļešu izlietojumu
Jan 27 pilnas dienas

Nodokļu maksātājs, kurš VID reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša 25. datumam iesniedz VID pārskatu par numurēto un VID reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un VID reģistrēto biļešu izlietojumu.

2020. gadā 25. janvāris ir sestdiena, tāpēc termiņš ir pirmdiena, 27. janvāris.
(MK not. Nr. 96, 77. p.)

Jan
31
Pie
VSAOI iemaksas personām, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai
Jan 31 pilnas dienas

Personas, kuras brīvprātīgi pievienojušās pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai, veic VSAOI līdz katra mēneša pēdējai dienai.

(21. p. (5) p.)

Feb
3
Pir
Kredītiestādes sniedz ziņojumu par LR rezidentiem, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 15 000
Feb 3 pilnas dienas

Kredītiestāde un maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kas sniedz ar maksājumu kontu saistītu
pakalpojumu, līdz 1. februārim iesniedz VID informāciju par fiziskajām personām — LV rezidentiem, kuru konta debeta vai kredīta apgrozījums iepriekšējā gadā pārsniedz 15 000 eiro.

2020. gadā 1. februāris ir sestdiena, tāpēc termiņš ir 3. februāris.
(Likums par NN, 22.3 pants)

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām
Feb 3 – Mar 2 pilnas dienas

Gadam beidzoties, darba devējs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc darbinieka pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, kā arī nosūta VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums,
17. p. 6. p.)

Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām tiek nosūtīts VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī, ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām. Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tātad beigu termiņš ir 3. februāris. (IIN likums,
17. p. 7. p.)

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātāja paziņojums VID
Feb 3 pilnas dienas

Sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs paziņojumu (IIN 2. pielikums) par fiziskajai personai izmaksātajām summām (par sezonas laukstrādnieku ienākumu) nosūta VID ne vēlāk kā taksācijas gadam sekojošā gada 1. februārī. (IIN likums, 17. p. 7.3 p., un 11.12 p.)

Šogad 1. februāris iekrīt sestdienā, tāpēc gala termiņš ir 3. februāris.

Gadam beidzoties, sezonas laukstrādnieku ienākuma izmaksātājs 15 dienu laikā pēc sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa maksātāja pieprasījuma saņemšanas izsniedz viņam paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām. (IIN likums, 17. p. 7.3 p.)