0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPar dažiem notikušā breksita aspektiem

Par dažiem notikušā breksita aspektiem

Edgars Bisenieks, jurists PVN jomā

Šajā rakstā apskatītas dažas situācijas, kas varētu būt aktuālas pēc beidzot pabeigtā breksita. Patiešām, vārds "beidzot" šeit ir īstajā vietā. Atceramies taču, ka referendums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (Lielbritānija) izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) notika jau 2016. gada 23. jūnijā, bet izstāšanās process ar daudziem beigu termiņiem, kas vairākkārt tika pagarināti un pārcelti, noslēdzās tikai pēc četrarpus gadiem — 2020. gada 31. decembrī. Tādējādi briti, kam tik ļoti patīk būt pirmajiem visās lietās, šajā spēlē zaudēja grenlandiešiem.1 Vienlaikus joprojām nevar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Par dažiem notikušā breksita aspektiem
Ilustrācija: © IRStone – stock.adobe.com

Šajā rakstā apskatītas dažas situācijas, kas varētu būt aktuālas pēc beidzot pabeigtā breksita.

Patiešām, vārds “beidzot” šeit ir īstajā vietā. Atceramies taču, ka referendums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (Lielbritānija) izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) notika jau 2016. gada 23. jūnijā, bet izstāšanās process ar daudziem beigu termiņiem, kas vairākkārt tika pagarināti un pārcelti, noslēdzās tikai pēc četrarpus gadiem — 2020. gada 31. decembrī. Tādējādi briti, kam tik ļoti patīk būt pirmajiem visās lietās, šajā spēlē zaudēja grenlandiešiem.1

Edgars Bisenieks, jurists PVN jomā
Edgars Bisenieks,
jurists PVN jomā
Foto: Aivars Siliņš

Vienlaikus joprojām nevar teikt, ka visi breksita jautājumi ir pilnībā atrisināti. ES un Lielbritānija joprojām turpina sarunas par atsevišķiem tehniskiem aspektiem, tai skaitā arī attiecībā uz dažiem pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jautājumiem, kurus apskatīju iepriekšējā rakstā (sk. rakstu “Par dažiem nenotikušā breksita aspektiem” žurnālā Bilance Nr. 6 (450) 2019. gada jūnijā). Taču tās situācijas, kas ir atrisinātas, tiek aplūkotas šajā rakstā.

Lielbritānijas individuālais PVN identifikācijas numurs “GB”

Sāksim ar vienkāršāko. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) PVN deklarācijas pielikumos — PVN 1 pārskata visās trijās daļās, PVN 2 un PVN 3 pārskatā, PVN 6 pārskata II un III daļā, kā arī Paziņojumā par PVN samaksu joprojām no dalībvalstu saraksta ir pieejams Lielbritānijas individuālais PVN identifikācijas numurs “GB”. Protams, tas nenozīmē, ka šis numurs būtu lietojams, 2021. gadā veicot darījumus ar Lielbritānijas darījumu partneriem. Iemesls, kāpēc šis numurs joprojām ir pieejams, loģiski secinot, ir tāpēc, ka joprojām var tikt deklarēti darījumi, kas tika veikti līdz 2020. gada 31. decembrim un tagad tiek koriģēti vai pirmo reizi attaisnojošu iemeslu dēļ vai novēloti deklarēti. Par šiem jautājumiem atsevišķi runāsim šajā rakstā nedaudz vēlāk.

Preču piegāde uz call–off stock noliktavu

Turpinot par PVN deklarāciju, jāatzīmē svarīga nianse attiecībā uz koda “N” nelietošanu PVN 2 un PVN 3 pārskatā saistībā ar preču piegādi uz tā saucamajām call–off stock noliktavām Lielbritānijā (izņemot Ziemeļīrijā) gadījumos, kad preces uz šādu noliktavu no Latvijas ir aizvestas līdz 2020. gada 31. decembrim, bet pircējs tās izņems jau pēc minētā datuma.

Saskaņā ar līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Izstāšanās līgums) 51. panta 1. punktu precēm, kuras no Apvienotās Karalistes teritorijas nosūta vai transportē uz kādas dalībvalsts teritoriju un otrādi, piemēro Padomes direktīvu 2006/112/EK ar nosacījumu, ka nosūtīšana vai transportēšana sākās pirms pārejas perioda beigām un noslēdzās pēc tā beigām.

Lai gan sākotnēji varētu likties, ka šādā gadījumā kods “N” būtu jālieto, tomēr preču piegādē uz call–off stock noliktavu darījuma brīdis ir nevis tad, kad preces tiek nosūtītas, bet atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 31.1 pantam (gadījumā, kad veikta preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī, preču piegādes ES teritorijā un preču iegādes ES teritorijā brīdis ir brīdis, kad tiesības rīkoties ar precēm kā īpašniekam tiek nodotas šā likuma 8.1 panta pirmās daļas 3. punktā minētajam preču saņēmējam) tad, kad pircējs tās ir izņēmis no noliktavas.

Līdz ar to šāda pircēja veiktā preču izņemšana PVN deklarācijā nebūs jādeklarē vispār. VID, protams, var interesēties, kur tad palikušas preces, kas iepriekš bija deklarētas PVN 2 pārskatā ar kodu E1. Tad nu šis apstāklis būtu jānorāda kā attaisnojošs iemesls.

Preču iegāde ES teritorijā

Nākamais jautājums saistībā ar PVN deklarācijas aizpildīšanu ir preču iegādes deklarēšana no Lielbritānijas darījuma partnera, ja preces jau atrodas ES teritorijā, bet nebija ievestas tajā līdz 2020. gada 31. decembrim. Kā atspoguļot PVN deklarācijā šādu preču iegādi?

Tā kā tiek veikta preču piegāde no citas dalībvalsts uz Latviju, tad Lielbritānijas darījuma partnerim, visticamāk, būtu jāreģistrējas kā PVN maksātājam tajā dalībvalstī, no kuras prece tiek transportēta uz Latviju. Tad preču pircējam — Latvijas reģistrētam PVN maksātājam — tā būs preču iegāde ES teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta PVN maksātāja (darījumu norādot PVN deklarācijas 50. (51., 51.1), 55. (56., 56.1) un 64. rindā (arī 66. rindā, ja nepieciešams), atšifrējot PVN 1 pārskata II daļā).

Savukārt, ja Lielbritānijas darījuma partneris nebūs paspējis reģistrēties kā PVN maksātājs dalībvalstī, no kuras prece tiek transportēta uz Latviju, tad iepriekš minētās preču iegādes rindiņas PVN deklarācijā nemainās, taču darījums jāatšifrē PVN 1 pārskata I daļā.

PVN deklarācijas aizpildīšanā, ja preces no Lielbritānijas bija ievestas ES teritorijā līdz 2020. gada 31. decembrim, bet nodokļa rēķins tiek saņemts vai no pārdevēja puses izrakstīts tikai tagad, jautājumiem rasties nevajadzētu. Tā ir uzskatāma par parastu preču iegādi ES teritorijā no Lielbritānijas darījuma partnera. Kā jau iepriekš šajā rakstā bija norādīts, tad atbilstoši Izstāšanās līguma 51. panta 1. punktam šādi darījumi PVN nolūkā joprojām tiek uzskatīti par darījumiem ES iekšienē, nevis, piemēram, par eksportu vai importu.

Eksports, par kuru iepriekš 2020. gadā saņemts avanss

Sarežģītāka situācija rodas, kad 2021. gadā tiek veikts eksports no Latvijas uz Lielbritāniju (izņemot uz Ziemeļīriju), ja avanss par to (pilnā apmērā vai daļēji) ir saņemts līdz 2020. gada 31. decembrim.

Preču piegāde uz Lielbritāniju ir eksporta darījums, kas deklarējams Latvijas PVN deklarācijā, ja eksportēšana ir uzsākta Latvijā.

Praksē ir novērotas situācijas, kad Latvijas reģistrēts PVN maksātājs 2020. gada nogalē ir saņēmis avansa maksājumus (pilnā apmērā vai daļēji) par preču piegādi uz Lielbritāniju kā vēl ES dalībvalsti. Tā kā avansa maksājumi par preču piegādi uz citu dalībvalsti (arī par iegādi no citas dalībvalsts) nav darījuma brīdis Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē, tad tie PVN deklarācijā nebija norādīti. Diemžēl preču transportēšana uz Lielbritāniju nebija uzsākta līdz 2020. gada 31. decembrim. Līdz ar to 2021. gadā, veicot preču, par kurām 2020. gada nogalē bija saņemts avansa maksājums, piegādi uz Lielbritāniju tiek veikts preču eksports. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma normām preču piegāde ir notikusi arī tad, ja samaksa par eksportētajām precēm ir saņemta pirms eksporta uzsākšanas.

Tādējādi Latvijas reģistrētam PVN maksātājam 2020. gadā saņemtie avansa maksājumi par 2021. gadā veiktajiem eksporta darījumiem ir jānorāda tā taksācijas perioda PVN deklarācijā, kad minētie avansi tika saņemti, proti, labojot attiecīgo 2020. gada nogales PVN deklarāciju taksācijas periodus. Saņemto avansu vērtība ir jāuzrāda PVN deklarācijas 40., 43. un 48.1 rindā, neatšifrējot PVN 1 pārskatā, ja Latvijas reģistrēta PVN maksātāja rīcībā ir eksporta, kas veikts 2021. gadā, faktu apliecinoši dokumenti, kas dod pamatu piemērot PVN 0 procentu likmi.

Ievērojot minēto, ja Latvijas reģistrēts PVN maksātājs par 2021. gadā veikto preču eksportu izraksta nodokļa rēķinu par summu, kāda bija saņemta avansa maksājumā 2020. gada nogalē (t.i., avanss bija saņemts pilnā apmērā), tad eksporta darījumu 2021. gadā PVN deklarācijā atkārtoti neuzrāda, lai gan muitas vajadzībām tas būs eksports 2021. gadā.

Savukārt, ja par preču eksportu bija saņemts daļējs avansa maksājums 2020. gada nogalē, tad, veicot preču eksportu 2021. gadā un izrakstot nodokļa rēķinu par darījumu, Latvijas reģistrēts PVN maksātājs PVN deklarācijas 40., 43. un 48.1 rindā norāda starpību starp nodokļa rēķinā, kas izrakstīts par preču eksportu, norādīto preču vērtību un iepriekš saņemto avansa maksājumu, neatšifrējot darījumu PVN 1 pārskatā.

Viss iepriekš minētais attiecībā uz 2020. gada nogales PVN deklarāciju labojumiem jāņem vērā arī gadījumos, ja preču eksports 2021. gadā uz Lielbritāniju tiks veikts bez eksporta apliecinošiem dokumentiem. Šādā gadījumā 2020. gada nogales labojamajās PVN deklarācijās mainās tikai darījumu deklarēšanas rindas (darījumu norādot PVN deklarācijas 41. (42., 42.1) un 52. (53., 53.1) rindā), aprēķinot PVN 5, 12 vai 21procenta apmērā un atšifrējot PVN 1 pārskata III daļā.

Lielbritānijā veikts imports

Saistībā ar Lielbritānijas 2021. gada 1. janvārī ieviesto importa režīmu (diezgan analoģisks Import One–Stop Shop jeb IOSS režīmam, kas ES tiks ieviests 2021. gada 1. jūlijā) Latvijas komersantiem, kas 2021. gadā jau veic vai vēl tikai veiks preču eksportu uz Lielbritāniju (izņemot uz Ziemeļīriju), B2C darījumos, kur darījuma vērtība ir līdz 135 sterliņu mārciņām, un tā dēļ izpildīs prasību reģistrēties PVN vajadzībām Lielbritānijā, varētu rasties jautājums par šāda darījuma deklarēšanu. Te jāatgādina, ka, veicot preču atmuitošanu Lielbritānijā un/vai tālāk veicot tur preču piegādes fiziskām un juridiskām personām, izmantojot Lielbritānijas piešķirto individuālo PVN identifikācijas numuru, Latvijas PVN deklarācijā nav jāuzrāda ne imports Lielbritānijā, ne pēc tā tur tālāk veiktā piegāde. Kā jau iepriekš šajā rakstā bija minēts, Latvijas PVN deklarācijā ir jādeklarē tikai preču eksports, ja eksportēšana uzsākta Latvijā.

Korekcijas

Nozīmīga lieta pēc breksita ir darījuma, kas veikts līdz 2020. gada 31. decembrim, vērtības korekcija un preču nosūtīšana atpakaļ no Lielbritānijas (izņemot Ziemeļīrijas) uz Latviju.

Atbilstoši Izstāšanās līguma 51. panta 2. punktam nodokļa maksātāja tiesības un pienākumus saskaņā ar ES PVN tiesību aktiem turpina piemērot, ja darījums starp Lielbritāniju un ES ir noticis pirms pārejas perioda beigām, t.i., līdz 2020. gada 31. decembrim.

Padomes direktīvas 2006/112/EK 143. panta 1. punkta “e” apakšpunktā ir noteikts PVN atbrīvojums preču reimportam valstī, no kuras tās tika eksportētas, ko veic persona, kura tās eksportējusi, ja šīs preces atbilst prasībām, lai atbrīvotu no muitas nodokļiem. Tādējādi, ja preces ir transportētas vai nosūtītas no vienas dalībvalsts uz Lielbritāniju pirms pārejas perioda beigām un pēc pārejas perioda beigām tiek nosūtītas atpakaļ uz ES nemainītā stāvoklī, šo pārvietošanu uzskata par reimportēšanu saskaņā ar Padomes direktīvas 2006/112/EK 143. panta 1. punkta “e” apakšpunktu, atbrīvojot šo importu no PVN.

Ņemot vērā minēto, ja Lielbritānijas reģistrēts PVN maksātājs, kuram Latvijas reģistrēts PVN maksātājs bija piegādājis preces līdz 2020. gada 31. decembrim, veic šo preču atpakaļatgriešanu nemainītā stāvoklī, kas ir atgriešana, piemēram, brāķa dēļ un tamlīdzīgiem iemesliem, šis darījums Latvijas PVN deklarācijā jānorāda tāpat kā citu iepriekš veikto preču piegāžu ES teritorijā anulēšana (PVN deklarācijas 45. vai 45.1 rindā un PVN 2 pārskatā (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi)). Analoģiski ir jārīkojas arī attiecībā uz piešķirtajām atlaidēm, darījuma vērtības samazināšanu un citām korekcijām, kas 2021. gadā notiek par precēm, kas bija piegādātas uz Lielbritāniju līdz 2020. gada 31. decembrim.

Iepriekš minētais attiecas arī uz korekcijām saistībā ar pakalpojumiem, kas līdz 2020. gada 31. decembrim bija sniegti Lielbritānijas reģistrētam PVN maksātājam (korekcijas norādot PVN deklarācijas 48.2 rindā un PVN 2 pārskatā (ja nepieciešams, ar mīnusa zīmi)).

Visbeidzot korekcijas par līdz 2020. gada 31. decembrim veiktajiem darījumiem (preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu) ar Lielbritānijas personām, kam bija piemērota Latvijas PVN standartlikme vai samazinātā likme ir jānorāda PVN deklarācijas 67. rindā, PVN 1 pārskata I daļā, kā arī jāņem vērā, iesniedzot PVN 4 pārskatu.

Viss iepriekš minētais identiski darbojas arī pretējā virzienā, proti, uz darījuma (preču iegāde un pakalpojuma saņemšana), kas veikts līdz 2020. gada 31. decembrim, vērtības korekciju, anulēšanu, atlaižu saņemšanu un preču nosūtīšanu atpakaļ no Latvijas uz Lielbritāniju (izņemot Ziemeļīriju). Korekcijas par iepriekš saņemtajiem pakalpojumiem un preču nemainītā veidā atpakaļatgriešanu no Latvijas uz Lielbritāniju tur reģistrētam PVN maksātājam ir jānorāda PVN deklarācijas 50. (51., 51.1), 55. (56., 56.1) un 64. rindā (arī 66. rindā, ja nepieciešams), atšifrējot PVN 1 pārskata II daļā (ja nepieciešams ar mīnusa zīmi).

Vēl šajā sadaļā jāatgādina tikai, ka PVN ir piemērojams, ņemot vērā katra darījuma ekonomisko būtību. Līdz ar to, ja preču nosūtīšana atpakaļ no Lielbritānijas uz Latviju vai otrādi nav preču atpakaļatgriešana, bet gan atpakaļpārdošana, korekcijas PVN deklarācijā nav jāveic, jo notiks imports vai eksports, nevis iepriekš veiktā darījuma anulēšana vai vērtības samazināšana.

ZiemeļīrijaZiemeļīrija

Lasītājs jau ir pamanījis, ka šajā rakstā diezgan bieži kā izņēmums no pārējās Lielbritānijas ir izdalīta Ziemeļīrija. Atgādinām, ka Ziemeļīrija atšķirībā no pārējās Lielbritānijas teritorijas darījumos ar precēm, vienkāršiem vārdiem runājot, ir uzskatāma kā ES dalībvalsts. Tātad attiecībā uz Ziemeļīriju joprojām darbojas visi preču piegādes ES teritorijā un preču iegādes ES teritorijā nosacījumi un veidi (piemēram, tā sauktie trīsstūrveida darījumi, preču piegāde ar montāžu, tālpārdošana, preču piegādes uz un no tā saucamajām call–off stock noliktavām, preču piegādes darījumu ķēdes ietvaros u.c.).

Tāpat jāatgādina, ka reģistrēts Ziemeļīrijas PVN maksātājs darījumos ar precēm ir tāda persona, kuras individuālais PVN identifikācijas numurs sākās ar prefiksu “XI”, nevis “GB”.

Jāņem vērā būtiska nianse pie PVN atgūšanas, kad šis process beidzot tiks atrisināts, saistībā ar darījumiem, kuriem no 2021. gada pamatoti ir piemērots Ziemeļīrijas PVN. Latvijas komersantiem ir jāseko līdzi, kādi darījuma veidi būs norādīti no Ziemeļīrijas PVN maksātāja saņemtajā nodokļa rēķinā, jo tas ietekmēs PVN atmaksas atgūšanas kārtību.

Veicot preču iegādi Ziemeļīrijā un vienlaikus arī saņemot pakalpojumus no viena un tā paša darījuma partnera, kur pamatoti būs piemērots Ziemeļīrijas PVN, ja darījuma partneris izrakstīs vienu nodokļa rēķinu gan par preču piegādi, gan sniegto pakalpojumu, tad PVN atmaksu par šajā nodokļa rēķinā visiem norādītajiem darījumiem no Ziemeļīrijas būs jāpieprasa atbilstoši Lielbritānijas noteiktajai kārtībai. Savukārt, ja darījuma partneris izrakstīs atsevišķu nodokļa rēķinu par preču piegādi un atsevišķu nodokļa rēķinu par sniegto pakalpojumu, tad PVN atmaksa par preču iegādi būs jāpieprasa tāpat kā no visām citām ES dalībvalstīm, izmantojot VID EDS, bet PVN atmaksa par saņemto pakalpojumu būs jāpieprasa atbilstoši Lielbritānijas noteiktajai kārtībai.

Tādējādi Latvijas komersantiem ir vērts izpētīt Lielbritānijas PVN atmaksas kārtību, lai vienotos ar Ziemeļīrijas darījuma partneri par to, kā izdevīgāk būtu saņemt no tā nodokļa rēķinus par preču iegādi un pakalpojumu saņemšanu.

Nobeigumā jāuzsver, ka šis raksts neapskata visu iespējamo, kas ir aktuāls PVN jomā pēc breksita, tomēr autors izsaka cerību, ka arī apskatītās situācijas būs noderīgas un izmantojamas ikdienas darbā, veicot vai pabeidzot darījumus ar Lielbritāniju, un, kas zina, iespējams, palīdzēs labāk sagatavoties nākamajam “eksitam”.

1 Grenlande pēc 1982. gada 23. februāra referenduma par izstāšanos no ES visas procedūras pabeidza 1985. gada 1. februārī — tātad nepilnu triju gadu laikā.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada aprīļa (472.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: