Par patieso labuma guvēju atklāšanas pienākumu informēs ar VID EDS

Uzņēmumu reģistrs paziņojis, ka kapitālsabiedrības, kurām nekavējoties jāatklāj informācija par to patieso labuma guvēju, tiks informētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Laikā no 26.februāra līdz   1.martam kapitālsabiedrības, kuras tiek vērtētas ar augstu riska pakāpi izmantošanai noziedzīgiem nolūkiem, saņems elektronisku paziņojumu EDS no Uzņēmumu reģistra ar aicinājumu nekavējoties atklāt kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju. Situācijā, ja kapitālsabiedrībās neiesniegs informāciju pa patieso labuma guvēju, iestāde rīkosies atbilstoši normatīvajiem aktiem – līdz pat lēmumam par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu.

Plašāka informācija par patiesajiem labuma guvējiem sabiedrībās ar ierobežotu atbildību pieejama Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē.

Atgādinām, ka saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 1.panta 5.punkta a) apakšpunktu patiesais labuma guvējs ir fiziskā persona, juridiskās personas īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē. 25 procentu kritērijs pēc analoģijas, būtiskas līdzdalības apmēra noskaidrošanai var tik piemērots arī attiecībā uz citām juridiskajām personām, ne tikai kapitālsabiedrībām.

Skatiet arī: Ārzemju uzņēmumiem piederošajām SIA nekavējoties jāatklāj patiesie labuma guvēji

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par