PRAKTISKAIS LIKUMDOŠANAS ZIŅNESIS februāra numurā lasiet

149
(0)

ŅEM VĒRĀ!

Komersantus dalībai Padziļinātās sadarbības programmā vērtē automātiski

Pārcelts ziņu nodošanas termiņš būvniekiem

Slēdz neaktīvās un augsta riska kapitālsabiedrības

INFORMĀCIJA

Jaunā solidaritātes nodokļa likme piemērojama 2019. gada taksācijas periodam

Veselības aprūpes dalījumu pēc nomaksātajiem nodokļiem uz laiku atliek

INFORMĀCIJA

Kooperatīvajām sabiedrībām jāizvērtē atbilstība likuma prasībām

SKAIDROJUMI

Preču muitas vērtības noteikšana

MEKLĒJAM FINANSES

Uzlaboti garantiju nosacījumi lauksaimniekiem

Atbalsts ražošanas telpu un infrastruktūras attīstīšanai

Atbalsts tūrisma un mārketinga aktivitāšu īstenošanai

Atbalsts zivsaimniecībā un akvakultūrā

INFORMĀCIJA

Nedrīkst prasīt papildu maksu par skaidras un bezskaidras naudas norēķiniem

TIESU PRAKSE

SIA dalībnieka statuss nav atkarīgs no daļas piederības

Sagatavots pēc Senāta Civillietu departamenta sprieduma lietā SKC 266/2018

NOZARES ZIŅAS

Diskutē par administratīvi teritoriālo reformu

Noderīga informācija tiem, kas vēlas atgriezties Latvijā

ŽURNĀLU UN PORTĀLU ABONĒT VAR ŠEIT

ELEKTRONISKI ŽURNĀLS LASĀMS ŠEIT

 

 

Novērtējiet šo rakstu
(0)