Video ierakstā skatāms seminārs par nodokļu izmaiņām pašnodarbinātajiem 2018. gadā

sagatavojusi veideo ierakstu semināram

“Nodokļu izmaiņas pašnodarbinātajiem (saimnieciskās darbības veicējiem, IK un ZS īpašniekiem) 2018. gadā”

SEMINĀRU VADA

Dr. oec. INGUNA LEIBUS,
Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta profesore

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 15.decembris ir datums, līdz kuram nodokļu maksātāji var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā, lai atteiktos vai pieteiktos mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam. Izvērtējiet savu nodokļa maksātāja statusu!

 SEMINĀRA PROGRAMMA

1. Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā:
– saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu atzīšana;
– pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojums;
– atvieglojumu un attaisnoto izdevumu piemērošana;
– iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes;
– avansa maksājumi.
2. Izmaiņas pašnodarbināto personu un autoru sociālajā apdrošināšanā:
3. Darba samaksas nodokļu izmaiņas.
4. Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis.
5. Izmaiņas patentmaksas maksātājiem.
6. Mikrouzņēmumu nodokļa piemērošana.
7. Būtiskākās izmaiņas PVN uzskaitē.
8. Atbildes uz jautājumiem.

 

Iegādājoties videoierakstu, Jūs dzirdēsiet arī lektores atbildes uz semināra dalībnieku jautajumiem un saņemsiet izdales materiālu.
Šeit Jūs varat noskatīties demonstrācijas ierakstu.
Iegādāties  video ierakstu šeit!

Līdzīgie raksti:

Atstāt komentāru

  Subscribe  
Paziņot par