0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSStājušies spēkā noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību

Stājušies spēkā noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību

Vēršam uzmanību, ka 7. jūlijā stājušies spēkā 2012. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību". Iepriekš gan Finanšu ministrija bija paredzējusi, ka šie noteikumi varētu stāties spēkā ar 1. jūliju, taču kavējās oficiāla noteikumu publicēšana. Atgādinām, ka programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Nodokļu maksātājam, kas vēlas piedalīties programmā, jāiesniedz elektroniski pieteikums dalībai programmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmu. Statusa piešķiršana Lai nodokļu maksātājs tiktu uzņemts programmā un iegūtu programmas dalībnieka statusu (turpmāk – dalībnieks), tam jāatbilst šādiem pamatkritērijiem:   nav…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vēršam uzmanību, ka 7. jūlijā stājušies spēkā 2012. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.459 "Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību". Iepriekš gan Finanšu ministrija bija paredzējusi, ka šie noteikumi varētu stāties spēkā ar 1. jūliju, taču kavējās oficiāla noteikumu publicēšana. Atgādinām, ka programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Nodokļu maksātājam, kas vēlas piedalīties programmā, jāiesniedz elektroniski pieteikums dalībai programmā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanās sistēmu. Statusa piešķiršana Lai nodokļu maksātājs tiktu uzņemts programmā un iegūtu programmas dalībnieka statusu (turpmāk – dalībnieks), tam jāatbilst šādiem pamatkritērijiem:
 •   nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 100 latu;
 •    pēdējo trīs gadu laikā nav sodīts par nodokļu darba tiesību vai darba tiesību normu pārkāpumiem (budžetā maksājama summa pārsniedz 6 % no nodokļu maksātāja attiecīgā gada apgrozījuma);
 •     saistībā ar nodokļu maksātāja darbību tā valdes vai padomes loceklis nav sodīts administratīvi, izņemot, ja sods ir brīdinājums vai nepārsniedz 250 latus par individuālu pārkāpumu un sodu kopsumma gadā nepārsniedz 750 latus;
 •     nav veikti darījumi virs 1000 latiem ar nodokļu maksātāju, kuram VID apturēja saimniecisko darbību, izņemot, ja VID atļāvis pabeigt darījumu;
 •     darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanai ir lielāki par 100 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim valstī minētajā periodā un nav mazāki par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pēc Centrālās statistikas pārvaldes  datiem (kritēriju var neņemt vērā, ja to neizpilde saistīta ar objektīviem apstākļiem, piemēram, reģionālās atalgojuma atšķirības vai nepilna laika darba ņēmēju nodarbināšana). Šajā gadījumā nodokļu maksātājs nodrošina pierādījumus objektīvo apstākļu esamībai;
 •     nodokļu maksātājs ir ieviesis iekšējo nodokļu risku vadības un kontroles sistēmu (kritērijs netiek ņemts vērā 12 mēnešus no Ministru kabineta noteikumiem „Noteikumi par Padziļinātās sadarbības programmas darbību” spēkā stāšanās).
Vienlaikus nodokļu maksātājam jāatbilst arī šādiem kritērijiem:
 •      saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk nekā trīs pilnus pārskata gadus;
 •     saistību īpatsvars bilancē nepārsniedz vidējo rādītāju nozarē;
 •     kopējais likviditātes rādītājs nav zemāks par 1;
 •     apgrozījuma rentabilitātes rādītājs nav zemāks par vidējo nozarē
Minētie rādītāji var netikt ņemti vērā, ja saimnieciskā darbība veikta vismaz gadu, sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nav mazāki par 3 miljoniem latu, kas tiek izmantoti pamatdarbības nodrošināšanai, kā arī iesniegts gada pārskats par iepriekšējo pārskata periodu:
 •     pēdējo 3 pārskata gadu vidējais neto apgrozījums ir ne mazāk kā 3 milj. Ls;
 •     pēdējos 3 pārskata gados vidēji gadā samaksāto nodokļu kopsumma ir lielāka par 500 tūkst. Ls (kritēriju var neņemt vērā, ja tā neizpilde ir saistīta ar objektīviem apstākļiem, piemēram, nozares specifika, orientācija uz eksportu);
 •     vidējais darbinieku skaits pēdējos 6 mēnešos ir vismaz 25.
Ja nodokļu maksātājs atbilst visiem kritērijiem, Finanšu ministrija pieņem lēmumu par nodokļu maksātāja iekļaušanu programmā, kas tiek paziņots uz nodokļu maksātāja pieteikumā norādīto e-pasta adresi.  Statusa atņemšana Programmas dalībnieks tiek izslēgts no programmas bez brīdinājuma, ja pēc iekļaušanas programmā:
 •      tam ar tiesas nolēmumu ir pasludināts maksātnespējas process, uzsākts tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 •     nodokļu maksātājs ir veicis darījumu vai darījumus, kuru kopējā summa pārsniedz 1000 latu, ar tādu nodokļu maksātāju, kuram saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām„ Valsts ieņēmumu dienests ir apturējis saimniecisko darbību, par ko izdarīts attiecīgs ieraksts Uzņēmuma reģistra vestajā reģistrā vai arī informācija publicēta Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā, izņemot gadījumu, kad Valsts ieņēmumu dienests ir atļāvis pabeigt darījumu, arī izpildīt maksājumu saistības;
 •     nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis saistībā ar nodokļu maksātāja darbību ir atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par krāpšanu, kontrabandu, neatļautām darbībām ar muitošanai pakļautām precēm vai citām vērtībām, uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences), izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
 •     nodokļu maksātājs ir sodīts par nodokļu normatīvo aktu pārkāpumu, saistībā ar kuru valsts budžetā iemaksājamās summas (soda naudas, nodokļu uzrēķini, utt.) pārsniedz sešus procentus no nodokļu maksātāja iepriekšējā pārskata gada apgrozījuma;
 •     nodokļu maksātājs vai tā valdes vai padomes loceklis gada laikā pirms pieteikuma iesniegšanas ir sodīts par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu maksātāja nodokļu saistībām vai par darba tiesisko attiecību vai darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 250 latus un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 750 latus.
 Programmas dalībniekam tiek izteikts brīdinājums, ja tas neatbilst šādiem kritērijiem:
 •      ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kuru kopsumma pārsniedz 100 latu;
 •     darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma iesniegšanai ir lielāki par 100 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem attiecīgajā tautsaimniecības nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim valstī minētajā periodā un nav mazāki par darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī pēc Centrālās statistikas pārvaldes  datiem;
 •     saistību īpatsvars bilancē pārsniedz vidējo rādītāju nozarē;kopējais likviditātes rādītājs ir zemāks par 1;
 •     apgrozījuma rentabilitātes rādītājs ir zemāks par vidējo nozarē.
Ja programmas dalībnieks 30 dienu laikā pēc brīdinājuma izteikšanas  nav novērsis neatbilstības programmai, Finanšu ministrija pieņem lēmumu par programmas dalībnieka statusa atņemšanu.  Priekšrocības Programmā iekļautajam nodokļu maksātājam (programmas dalībniekam) ir šādas priekšrocības:
 •      pievienotās vērtības nodokļa atmaksa saīsinātā termiņā;
 •     individuāls Valsts ieņēmumu dienesta konsultants;
 •     vienu reizi mēnesī informācijas nosūtīšana par nodokļu un informatīvajās deklarācijās norādīto datu neatbilstību Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošajai informācijai;
 •     atbilžu sniegšana uz iesniegumiem (izņemot uzziņas), saīsinātā termiņā.
Tāpat priekšrocības paredz Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumi Nr.1135 „Muitas procedūras – tranzīts – piemērošanas kārtība”, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.691 „Noteikumi par nodokļu parāda galvojumu preču muitošanai” un Ministru kabineta 2010.gada 20.marta noteikumi Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”, proti,
 •     atvieglota piekļuve tranzīta procedūrai - atbrīvot no prasības, pirms iesnieguma par tiesībām izmantot TIR procedūru, veikt vismaz 48 starptautiskos pārvadājumus, pie nosacījuma, ka nodokļu maksātājam ir licence starptautisko komercpārvadājumu veikšanai vismaz 3 gadus.
 •     atbrīvojums no galvojuma iesniegšanas par:
 •                             – muitas parādu, kas var rasties;
 •                             – PVN parādu, ja piemērojot muitas procedūru – tranzīts tiek izmantots vispārējais galvojums;
 •                             – akcīzes nodokļa parādu, izņemot, ja tiek piemērota muitas procedūra – tranzīts;
 •     atbrīvojums no vispārējā galvojuma, piemērojot  muitas procedūru – tranzīts spēkā ilgāku laiku;
 •     iespēja akcīzes preču noliktavas turētājam piemērot akcīzes nodokļa vispārējā nodrošinājuma samazinājumu 100% apmērā.
Sagatavots pēc Finanšu ministrijas informācijas    

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: