0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESLIETASTiesībsargs gatavs vērsties tiesā, ja skolas prasīs vecākiem iegādāties mācību līdzekļus

Tiesībsargs gatavs vērsties tiesā, ja skolas prasīs vecākiem iegādāties mācību līdzekļus

Atbilstoši Tiesībsarga stratēģijai 2011.- 2013.gadam viena no prioritātēm bērnu tiesību jomā ir bērna tiesību iegūt izglītību bez maksas nodrošināšana. Tiesībsargs Juris Jansons 2011.gadā uzsāka darbu pie Satversmes 112.pantā garantēto tiesību bez maksas iegūt izglītību satura izpētes un šā gada maijā tika sagatavots ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs. Veicot situācijas izpēti,  konstatēts, ka valsts un pašvaldību veiktie pasākumi ir nepietiekami, un tā rezultātā starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos noteiktās ikviena bērna tiesības iegūt izglītību bez maksas uz vienlīdzīgu iespēju pamata netiek pienācīgi nodrošinātas. Skolas turpina vecākiem pieprasīt iegādāties mācību līdzekļus. …


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Atbilstoši Tiesībsarga stratēģijai 2011.- 2013.gadam viena no prioritātēm bērnu tiesību jomā ir bērna tiesību iegūt izglītību bez maksas nodrošināšana. Tiesībsargs Juris Jansons 2011.gadā uzsāka darbu pie Satversmes 112.pantā garantēto tiesību bez maksas iegūt izglītību satura izpētes un šā gada maijā tika sagatavots ziņojums par tiesību iegūt pamata un vispārējo vidējo izglītību bez maksas nodrošināšanu pašvaldības dibinātās izglītības iestādēs. Veicot situācijas izpēti,  konstatēts, ka valsts un pašvaldību veiktie pasākumi ir nepietiekami, un tā rezultātā starptautiskajos un nacionālajos tiesību aktos noteiktās ikviena bērna tiesības iegūt izglītību bez maksas uz vienlīdzīgu iespēju pamata netiek pienācīgi nodrošinātas. Skolas turpina vecākiem pieprasīt iegādāties mācību līdzekļus.  Ja skola atteiksies mainīt savu rīcību un turpinās pieprasīt vecākiem iegādāties mācību līdzekļus, tiesībsargs ir gatavs sabiedrības interešu vārdā vērsties tiesā. "Vēlos vērst uzmanību, ka pašvaldības dibinātai izglītības iestādei nav tiesiska pamata pieprasīt vecākiem pirkt mācību līdzekļus. Tomēr secināms, ka prakse likt vecākiem iegādāties mācību līdzekļus ir plaši izplatīta. Izglītības iestāde ir publisko tiesību subjekts, līdz ar to iestāde drīkst darīt tikai to, ko paredz normatīvie akti (atšķirībā no privātpersonām, kuras drīkst darīt to, ko likums tieši neaizliedz).

Neviens normatīvais akts nenosaka iestādes tiesības likt privātpersonām iegādāties mācību līdzekļus izglītības standartā noteikto zināšanu apguvei.

Prasība, tostarp izteikta ieteikuma formā, vecākiem pirkt mācību līdzekļus ir uzskatāma par iestādes faktisko rīcību Administratīvā procesa likuma izpratnē. Ņemot vērā, ka izglītības iestādes faktiskā rīcība, izsniedzot vai publicējot no privātiem līdzekļiem iegādājamo mācību līdzekļu sarakstu, aizskar personu tiesības, aicinu mainīt iestādes nodomu attiecībā uz šo faktisko rīcību. Informēju, ka konstatējot gadījumus, kad izglītības iestāde obligātās izglītības nodrošināšanai likusi vecākiem iegādāties mācību līdzekļus, tiesībsargs izmantos Tiesībsarga likuma 13.panta 9.punktā paredzētās tiesības sabiedrības interesēs aizstāvēt privātpersonas tiesības un intereses administratīvajā tiesā," teic tiesībsargs. Visām Latvijas skolām tiesībsargs šā gada jūnijā nosūtīja informāciju, ka pašvaldības dibinātai izglītības iestādei nav tiesiska pamata pieprasīt vecākiem pirkt mācību līdzekļus. Pēc tiesībsarga ziņojuma par bezmaksas izglītības nodrošināšanas problēmām Latvijā valdība pauda apņemšanos šo jautājumu risināt. Kā vienu no pirmajiem soļiem līdz jaunā mācību gada sākumam izglītības un zinātnes ministrs solīja izstrādāt grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas šobrīd paredz valsts finansējumu tikai mācību grāmatu iegādei. Grozījumus nepieciešams veikt, lai turpmāk arī pārējos valsts izglītības standarta īstenošanai nepieciešamos mācību līdzekļus finansētu valsts. Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis norādīja, ka, ņemot vērā tiesībsarga priekšlikumus, līdz šī gada beigām Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) plāno veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā valsts organizē un finansē mācību līdzekļu izdošanu un iegādi", nosakot finansējumu ne tikai mācību literatūras iegādei, bet arī pārējiem mācību līdzekļiem: uzskates un tehniskajiem līdzekļiem, materiālu un iekārtu iegādei, tajā skaitā arī tādos mācību priekšmetos, kā mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla, sports, informātika, u.c. Lai pārbaudītu, kādas izredzes privātpersonai ir saņemt valdības viedokli par pastāvošo situāciju attiecībā uz mācību līdzekļu iegādi, tiesībsargs Juris Jansons kā privātpersona jūnijā vērsās pie valdības vadītāja ar lūgumu sniegt uzziņu, kā viņam kā vecākam rīkoties, saņemot skolas izsniegtu sarakstu no vecāku naudas maka iegādājamiem mācību līdzekļiem. Uz ministru prezidentam adresēto jautājumu Izglītības un zinātnes ministrija skaidru atbildi, vai skola drīkst likt vecākiem iegādāties mācību materiālus, nesniedz. Tā vietā ministrija norāda, ka tās kompetencē neietilpst šādu uzziņu sniegšana vecākiem, un aicina vērsties pašvaldībā vai savā padotības iestādē – Izglītības un kvalitātes vadības dienestā. Atgādinām, ka pavasarī tiesībsargs aicināja vecākus ar e-pastu starpniecību  ziņot par gadījumiem, kad skola likusi iegādāties materiālus skolas mācību procesa nodrošināšanai. Kā liecina tiesībsargam iesūtītās informācijas apkopojums, tiesībsargs noteiktajā laikā bija saņēmis 136 vēstules. Vēstules sūtījuši gan vecāki, gan skolotāji, gan vecāku apvienības un novadu izglītības pārvaldes. Tiesībsarga biroja mājas lapā iespējams iepazīties ar dokumentiem, saites uz kuriem, savu lietotāju ērtībai ievietojam zemāk: Tiesībsarga ziņojums par bezmaksas izglītību Latvijā Pavadvēstule skolā par mācību līdzekļu iegādi Bezmaksas izglītības iesūtītās informācijas apkopojums J. Jansona iesniegums IZM par uzziņu IZM atbilde J. Jansonam

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: