Vai prokūrists vienlaikus var būt gan grāmatvedis, gan kasieris?

8
(0)

Jautājums. Kādi kritēriji un kurš likums to nosaka, ka prokūrists nevar vienlaicīgi pildīt grāmatveža un kasiera pienākumus? Atbildei sagatavojis Valsts ieņēmumu dienests. Saskaņā ar Komerclikuma 34.panta pirmo daļu prokūra ir komercpilnvara, kas piešķir prokūristam tiesības komersanta vārdā slēgt darījumus un veikt citas ar jebkuru komercdarbību saistītas tiesiskās darbības, ieskaitot visas procesuālās darbības tiesvedības gaitā (prasības celšana, izlīgums, tiesas nolēmumu pārsūdzēšana u.tml.). Savukārt saskaņā ar minētā likuma panta trešo daļu kapitālsabiedrības statūtos var noteikt, ka prokūrists pārstāv kapitālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem valdes locekļiem. Personālsabiedrības līgumā var noteikt, ka prokūrists pārstāv personālsabiedrību kopā ar vienu vai vairākiem personālsabiedrības biedriem. Atbilstoši…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties