Vai var nodokļu rēķinā darījumu summu un aprēķināto nodokli atspoguļot ārvalstu valūtā?

7
(0)

Jautājums: Vai ir izpildīti likuma „Par grāmatvedību” 2., 5. un 7.panta un Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” 9.punkts un likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 8.pants, ja izrakstot nodokļa rēķinu klientam par pakalpojumiem, tajā norādītā darījumu summa un aprēķinātais nodoklis tiek atspoguļoti ārvalstu valūtā un papildus uz rēķina tiek norādīta informācija par valūtas pārrēķina dienu, kura tiek izmantota, lai veiktu izrakstītā rēķina ierakstu (iegrāmatojumu) grāmatvdības reģistros LVL. Atbildi sniedz Valsts ieņēmumu dienests. Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 6.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka nodokļi un nodevas aprēķināmi un maksājami latos un santīmos. Ārvalstīs esošajās…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

ReģistrētiesNav laika lasīt ziņas?

Vēlos saņemt atuālāko finanšu ziņu
apkopojumu savā e-pastā katru pirmdienu!


Piekrītu datu apstrādes politikai