0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAValdes locekļa domājamais ienākums un nodokļu nomaksa

Valdes locekļa domājamais ienākums un nodokļu nomaksa

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Kapitālsabiedrības katrs valdes loceklis attiecīgajā gada mēnesī, kad: kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā un kapitālsabiedrības attiecīgā mēneša apgrozījums ir bijis lielāks par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru1, ir uzskatāms par darba ņēmēju2, un no katra valdes locekļa domājamā ienākuma, kas nav mazāks par minimālo mēneša darba algu, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)3 un jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). IIN un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma minimālās mēnešalgas apmērā nav jāmaksā: tajā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā; ja…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Bizness
Foto: Unsplash.com

Kapitālsabiedrības katrs valdes loceklis attiecīgajā gada mēnesī, kad:

 • kapitālsabiedrībā nav bijis neviena darbinieka vai valdes locekļa, kas gūst atlīdzību vismaz minimālās mēneša darba algas apmērā un
 • kapitālsabiedrības attiecīgā mēneša apgrozījums ir bijis lielāks par piecu minimālo mēneša darba algu apmēru1,

ir uzskatāms par darba ņēmēju2, un no katra valdes locekļa domājamā ienākuma, kas nav mazāks par minimālo mēneša darba algu, jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)3 un jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

IIN un VSAOI no valdes locekļa domājamā ienākuma minimālās mēnešalgas apmērā nav jāmaksā:

 • tajā gadā, kad kapitālsabiedrība reģistrēta Uzņēmumu reģistrā;
 • ja kāds valdes loceklis kārtējā mēnesī, kad izpildās abi kritēriji, kā valdes loceklis citā vienas uzņēmumu grupas kapitālsabiedrībā gūst atlīdzību, kas nav mazāka par piecām minimālajām mēnešalgām.4

Minimālā mēneša darba alga 2023. gadā ir 620 eiro mēnesī5.

Iesniedzamie pārskati

Ja uzskatāms, ka kapitālsabiedrības valdes loceklis konkrētajā mēnesī ir guvis domājamo ienākumu, komercsabiedrība:

 • valdes locekli reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā darba ņēmēju, iesniedzot līdz nākamā mēneša 17. datumam ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu vai zaudēšanu;
   • Ziņās par darba ņēmējiem norāda kodu 11 un amata “Valdes loceklis” kodu atbilstoši Profesiju klasifikatoram.
 • iesniedz pārskata mēneša Darba devēja ziņojumu (DDZ) līdz nākamā mēneša 17. datumam;
 • paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar kodu 1018 “Ienākumi no pienākumu pildīšanas padomē vai valdē”: ⎯ līdz nākamā mēneša 15. datumam; ⎯ līdz nākamā gada 1. februārim, ja darba attiecības pastāvējušas (domājamais ienākums gūts) līdz gada beigām.

Paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām neuzrāda VSAOI, kas aprēķinātas, piemērojot domājamam ienākumam VSAOI kopējo likmi6, un samaksātas no darba devēja līdzekļiem.

Darba devēja ziņojuma aizpildīšana

Valdes locekli, par kuru jāveic nodokļu maksājumi no domājamā ienākuma, norāda DDZ sadaļā “Darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi”.

Ja valdes loceklis, par kuru jāveic nodokļu maksājumi no domājamā ienākuma, ir pensijas vecumā vai tam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), to norāda DDZ sadaļā “Darba ņēmēji pensionāri – kapitālsabiedrības valdes locekļi”.

Pārskata mēneša DDZ:

 • 4. ailē norāda valdes locekļa domājamo ienākumu. Domājamais ienākums nav mazāks par minimālo mēneša darba algu;
 • 5. ailē – no domājamā ienākuma aprēķinātās VSAOI. (VSAOI no domājamā ienākuma nav likmes sadalījuma starp darba ņēmēju un darba devēju – kapitālsabiedrība veic VSAOI pēc kopējas likmes);
 • 8. ailē – IIN no domājamā ienākuma, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā DDZ iesniegšanas mēnesī (8. ailei nav aritmētiskas sakarības ar 4. un 5. aili). IIN iemaksā līdz tā mēneša 23. datumam, kas seko mēnesim, par kuru valdes locekļa domājamais ienākums aprēķināts;
 • 9. ailē – atzīmi pie URVN neveic. Par valdes locekli, ar kuru nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības, bet par kuru veic VSAOI un IIN no domājamā ienākuma, URVN nav jāmaksā.
 • 11. ailē nostrādāto stundu skaitu mēnesī, ja ar valdes locekli nav darba attiecības, nenorāda.

Ja valdes loceklis kādā mēnesī atbilst darba ņēmēja statusam kā persona, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības, vai kā persona, kam atlīdzība ir faktiski noteikta, un atlīdzība (alga) ir mazāka par minimālo mēneša algu, un konkrētajā mēnesī izpildās arī kritērijs par apgrozījumu un nav neviena darba ņēmēja, par kuru veiktas VSAOI no objekta vismaz minimālās algas apmērā, tad VSAOI par valdes locekli šajā mēnesī jāveic no objekta, kas nav mazāks par minimālo algu, visam objektam (gan valdes loceklim noteiktajai atlīdzībai, gan domājamā ienākuma daļai) piemērojot VSAOI likmi 27,20%7.

Valdes locekli norāda darba devēja ziņojuma sadaļā “Darba ņēmēji – kapitālsabiedrības valdes locekļi”8 (nedalot atlīdzību un domājamo ienākumu pa dažādām darba devēja ziņojuma sadaļām). IIN aprēķinot, VSAOI neatskaita, un visam valdes locekļa ienākumam (objektam) piemēro IIN 23% likmi (ja algas nodokļa grāmatiņā kapitālsabiedrība nav norādīta kā galvenā valdes locekļa ienākumu gūšanas vieta).

Regulējums par valdes locekļa domājamo ienākumu attiecas arī uz kapitālsabiedrības valdes locekli – nerezidentu.

IIN no kapitālsabiedrības valdes locekļa – nerezidenta – domājamā ienākuma norāda 4. pielikumā “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli” ar 16. ienākuma veida kodu (direktoru alga, ienākums no pienākumu pildīšanas komercsabiedrības padomē vai valdē) un kā izmaksas datumu norāda kalendāra mēneša pēdējo dienu. Paziņojumu par fiziskai personai izmaksātajām summām par nerezidentu nesniedz.

Ja valdes loceklim – nerezidentam – ir citas valsts kompetentās iestādes izsniegts sertifikāts A1, kas apliecina, ka VSAOI par to veicamas attiecīgajā valstī, tad par šo valdes locekli VSAOI no domājamā ienākuma Latvijā nav jāveic un to nenorāda DDZ.

1 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.9 daļa, Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 “Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība” 18.7punkts. 2 Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 1. panta 2. punkta “m” apakšpunkts. 3 Turpat, 14. panta 12.1 daļa. 4 Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2.10 daļa. 5 Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu Nr. 656 “Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu” 2. punkts. 6 Likmi nosaka Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 786 “Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem” 7. un 8. punkts. 7 Ja valdes loceklis ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai tam ir piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi), piemēro likmi 24,91% (Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 786 7. un 8. punkts). 8 Valdes locekli, kas sasniedzis pensijas vecumu vai kuram ir piešķirta valsts vecuma pensija (arī priekšlaicīgi), DDZ sarakstā “Darba ņēmēji pensionāri – kapitālsabiedrības valdes locekļi”.

Jūs arī varētu interesēt: