VID skaidrojums par preču piegādes dokumenta rekvizītiem

4
(0)

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sniedzis uzziņu par to, vai  preču piegādes dokumentos obligāti ir jānorāda informācija par pārvadātāju – transportlīdzekļa numurs, vadītāja vārds, uzvārds. Vai kāds no spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem to paredz?   VID paskaidro, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumu Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (turpmāk – Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumi Nr.585) 35.11punktu, lainoteiktu preču izcelsmi un piederību preču saņemšanas un izsniegšanas vietās, izmanto preču piegādes dokumentu. Preču piegādes dokuments ir dokuments, kurš apliecina preču piegādes un saņemšanas faktu un kurā ir ietverti vismaz šādi dokumenta rekvizīti un informācija: 1) preču nosūtītāja…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties