0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAAktualizēts metodiskais materiāls "Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu"

Aktualizēts metodiskais materiāls “Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu”

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2022. gadā ir aktualizējis metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu". Tajā skaidrota arī īpašā nodokļa režīma deklarācijas par veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība (iesniedzama par darījumiem, kas veikti ar 2021. gada 1. jūliju), kā arī nodokļa deklarācijas, PVN 1 pārskata, PVN 2 pārskata un gada deklarācijas PVN 4 pārskata aizpildīšanas piemērs. Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, aizpilda saskaņā ar Komisijas 2020.gada 12.februāra Īstenošanas regulas (ES) 2020/194, ar…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash

Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2022. gadā ir aktualizējis metodisko materiālu "Par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas un tās pielikumu aizpildīšanu". Tajā skaidrota arī īpašā nodokļa režīma deklarācijas par veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms iesniegšanas un aizpildīšanas kārtība (iesniedzama par darījumiem, kas veikti ar 2021. gada 1. jūliju), kā arī nodokļa deklarācijas, PVN 1 pārskata, PVN 2 pārskata un gada deklarācijas PVN 4 pārskata aizpildīšanas piemērs.

Deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, aizpilda saskaņā ar Komisijas 2020.gada 12.februāra Īstenošanas regulas (ES) 2020/194, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr.904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē (turpmāk – Komisijas Īstenošanas regula Nr.2020/194) 4.panta un III pielikuma nosacījumiem.

Nodokļa maksātājs deklarāciju par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms sagatavo euro valūtā un iesniedz VID elektroniskā veidā līdz taksācijas periodam sekojošā mēneša beigām.

Deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, informāciju norāda atkarībā no piemērojamā režīma – ārpussavienības režīma, savienības režīma vai importa režīma –, pamatojoties uz Komisijas Īstenošanas regulas Nr.2020/194 III pielikumā B vai C vai D slejā minēto informāciju, būtībā par katru patēriņa dalībvalsti norāda kopējo veikto darījumu apjomu ar pamatlikmi un samazināto likmi un nodokļa summu, kura aprēķināta, izmantojot pamatlikmi un samazināto likmi.

Ja taksācijas periodā nodokļa maksātājs nav veicis darījumus ārpussavienības, savienības vai importa režīma ietvaros un tam nav jāveic labojumi iepriekšējās nodokļa deklarācijās, iesniedz “nulles” deklarāciju.

Nodokļa maksātājs “nulles” deklarāciju aizpilda, ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulas Nr.2020/194 4.panta 2.punkta prasības, kopējā maksājamā nodokļa summā norādot nodokļa summu – nulli.

Jebkuri labojumi deklarācijā par taksācijas periodā veiktajiem darījumiem, uz kuriem attiecas ārpussavienības, savienības vai importa režīms, ir veicami nākamajā deklarācijā trīs gadus pēc datuma, kurā bija pieprasīts iesniegt kārtējo deklarāciju.

Reģistrēts iekšzemes nodokļa maksātājs, kurš papildus ir reģistrējies arī savienības režīma izmantošanai, šī īpašā režīma deklarācijā, neuzrāda preču piegādi Latvijas un citas dalībvalsts personai, kura ir reģistrēta nodokļa maksātāja, sniegtos pakalpojumus iekšzemē Latvijas personai, kura nav nodokļa maksātāja, sniegtos pakalpojumus citas dalībvalsts personai, kura ir reģistrēta nodokļa maksātāja, kā arī preču piegādi iekšzemē personai, kura nav nodokļa maksātāja, neizmantojot elektronisku saskarni.

Ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs ir sniedzis pakalpojumus, kuriem līdz 2021.gada 30.jūnijam nepiemēroja savienības režīmu, vai piegādājis preces, kurām līdz 2021.gada 30.jūnijam nepiemēroja savienības vai importa režīmu, tādai personai, kura nav nodokļa maksātāja, un līdz 2021.gada 30.jūnijam par to ir daļēji saņēmis atlīdzību, saņemto atlīdzības daļu norāda deklarācijā, kuru iesniedz saskaņā ar likuma 116.pantu. Savukārt, ja iekšzemes reģistrēts nodokļa maksātājs, sākot ar 2021.gada 1.jūliju, izmanto savienības režīmu vai importa režīmu un 2021.gada 1.jūlijā vai vēlāk saņem atlikušo atlīdzības daļu par minētajiem pakalpojumiem vai piegādēm personai, kura nav nodokļa maksātāja, sniegtā pakalpojuma vai piegādāto preču vērtību, kura samazināta par atlīdzības daļu, kas saņemta līdz 2021.gada 30.jūnijam, un no tās aprēķināto nodokli norāda deklarācijā, kuru aizpilda un iesniedz saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas Nr.2020/194 4.panta un III pielikuma nosacījumiem.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: