Darba devēji pieprasa finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu ieviešanai uzņēmumos COVID-19 vīrusa izplatības laikā

(0)
Foto:Anna Shvets, Pexels.com

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) uzsver, ka finansiāls atbalsts drošības pasākumu – individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) – ieviešanai uzņēmumos COVID-19 vīrusa izplatības laikā radītu mazāku negatīvu ietekmi uz valsts budžetu un tautsaimniecību kopumā, jo nodrošinātu nepārtrauktu uzņēmumu darbību un strādājošo nodarbinātību, ievērojot darba drošības prasības un mazinātu strādājošo saslimstības riskus, ko izraisītu vīrusa uzliesmojums, ja šādi veselības drošības aizsardzības līdzekļi netiktu izmantoti.

LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: “Laikus ieviešot nepieciešamos prevencijas pasākumus vīrusa izplatības ierobežošanai uzņēmumos, iespējams nodrošināt ne tikai būtiskos veselības aizsardzības pasākumus uzņēmumu darbiniekiem COVID-19 izplatības mazināšanai, bet arī mazināt negatīvo ietekmi uz nodarbinātību, uzņēmējdarbību un  tautsaimniecību. Individuālo aizsardzības līdzekļu  finansēšana ir samērīga salīdzinājumā ar to iespējamo kaitējumu uzņēmumiem, darbiniekiem un valsts budžetam no dīkstāves un saslimšanas, ko izraisītu vīrusa uzliesmojums, ja šādi veselības drošības līdzekļi netiktu izmantoti”.

LDDK veikusi aprēķinus, kas apliecina, ka izdevumi individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) finansēšanai ir ievērojami zemāki nekā tad, ja uzņēmumos iestātos vīrusa uzliesmojumi. Piemēram, ja vīrusa uzliesmojuma dēļ iestājas dīkstāve, tad valsts darba nodokļos var zaudēt aptuveni 26 EUR par darbinieku, pieņemot, ka vidējā mēnešalga valstī ir aptuveni 1 100€ bruto. Savukārt IAL izmaksas uz vienu darbinieku būtu vidēji 10 EUR dienā atkarībā no komplektācijas, izvēloties starp maskām, respiratoriem vai sejas aizsargiem. Jāņem vērā, ka IAL lietošanas īpatsvars dažādās jomās var atšķirties atkarībā no darba specifikas, kā arī uzņēmuma lieluma un darbības sfēras.

Pēc LDDK aprēķiniem finansējums, kas nepieciešams, lai finansētu individuālo aizsardzības līdzekļus (IAL) atkarībā no to komplektācijas 1 mēnesim ir no 35 līdz 67 miljoni eiro privātā sektora uzņēmumos, galvenokārt vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts, apstrādes rūpniecība;  izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi; būvniecība; veselība un sociālā aprūpe; transports un uzglabāšana u.c.

Kompensējot vai finansējot izdevumus darbinieku veselība drošības pasākumu ieviešanai uzņēmumos, mazinātos uzņēmumu darbības pārtraukšanas un saslimstības riski, kā arī tādējādi neveidotos tik liela negatīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem, ko radītu patēriņa  un iedzīvotāju ienākuma nodokļu kritums un pieaugošās pabalstu izmaksas.

Līdz ar COVID-19 izplatību ir vairākkārt pieaugusi individuālo aizsardzības līdzekļu  (IAL) tirgus cena. Tieši šī problēma ir tā, kas būtiski jau tagad palielina uzņēmuma izmaksas, jo bez attiecīgajiem aizsardzības līdzekļiem uzņēmuma darbība nav iespējama. Finansiāls atbalsts šobrīd ir proporcionāli būtiskāks mazākiem uzņēmumiem, kas nevar nodrošināt lielus iepirkumus un līdz ar to mazāku vienas vienības cenu, bet iespējamais pieejamais finanšu apjoms šādiem ieguldījumiem ir proporcionāli zemāks nekā lielākiem uzņēmumiem. Turklāt ir ļoti apgrūtinoši iegādāties IAL, jo tie vienkārši nav pieejami. Nepieciešamo IAL trūkums ir daudz bīstamāks faktors un šo izmaksu pieaugums ir nopietnāka problēma. Tādēļ šobrīd jo īpaši svarīgi ir sniegt atbalstu arī tiem Latvijas uzņēmumiem, kuri spēj primāri vietējam patēriņam – Latvijas valsts vajadzībām – saražot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus, lai veidotu civilās aizsardzības spējas vietējās darba vietās.

Valsts vai ES finansiālais atbalsts ir būtisks, lai nodrošinātu epidemioloģiskas situācijas stabilizāciju un infekcijas risku izplatību, nodarbinātību un uzņēmējdarbību – preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Vienlaikus risku mazināšanai jāievēro infektologu norādītie drošības pasākumi – droša darbinieku distance, roku mazgāšana, iespējas ieviest elastīgu darba grafiku vai darbu maiņās, nodrošināt šo darbinieku nesastapšanos un nodrošināt tādus kolektīvos aizsardzības pasākumus kā: telpu vēdināšana, virsmu dezinfekcija, norobežojošu aizsargsienu izvietošana.

Jaunākie LDDK aprēķini par IAL izmaksām: IAL aprēķini 1 mēnesim (22 darba dienas) (3)

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)