Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā

Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā

Katrīna Linarte, zvērināta revidenta palīdze un grāmatvede, LU profesionālais maģistra grāds ekonomikā
Iekšējā kontrole un tās nozīme organizāciju darbībā

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: