0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvedim, ja pie viņa vēršas klients, kuram ir apturēta saimnieciskā darbība?

Kā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvedim, ja pie viņa vēršas klients, kuram ir apturēta saimnieciskā darbība?

Oto Kristiāns Abrams, SIA Abrams Business Services (ārpakalpojuma grāmatveža licence Nr. AGL 0000073) valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis, PIKC Rīgas Valsts tehnikums grāmatvedības profesionālo priekšmetu pedagogs, SIA Juridiskā koledža grāmatvedības profesionālo studiju kursu lektors

Ņemot vērā, ka ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumi ilgstoši ir populāri uzņēmēju vidū un kļūst arvien populārāki, ārpakalpojuma grāmatveži ir vieni no tiem, kuri redz un pārzina, kāda ir Latvijas uzņēmējdarbības vide, kādas organizācijas ir šīs vides sastāvdaļa u.tml. Ārpakalpojuma grāmatvedis vēlētos, lai katrs klients ir "balts un pūkains", taču realitāte diemžēl ir citāda — Latvijas uzņēmējdarbības vidē ir virkne tādu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kā rīkoties ārpakalpojuma grāmatvedim, ja pie viņa vēršas klients, kuram ir apturēta saimnieciskā darbība?
Ilustrācija: © Katsyarina – stock.adobe.com
Oto Kristiāns Abrams, SIA Abrams Business Services (ārpakalpojuma grāmatveža licence Nr. AGL 0000073) valdes loceklis un atbildīgais grāmatvedis, PIKC Rīgas Valsts tehnikums grāmatvedības profesionālo priekšmetu pedagogs, SIA Juridiskā koledža grāmatvedības profesionālo studiju kursu lektors
Oto Kristiāns Abrams,
SIA Abrams Business Services
(ārpakalpojuma grāmatveža licence Nr. AGL 0000073)
valdes loceklis un
atbildīgais grāmatvedis,
PIKC Rīgas Valsts tehnikums grāmatvedības profesionālo priekšmetu pedagogs,
SIA Juridiskā koledža grāmatvedības profesionālo studiju kursu lektors
Foto: Bruno Kabucis

Ņemot vērā, ka ārpakalpojuma grāmatvedības pakalpojumi ilgstoši ir populāri uzņēmēju vidū un kļūst arvien populārāki, ārpakalpojuma grāmatveži ir vieni no tiem, kuri redz un pārzina, kāda ir Latvijas uzņēmējdarbības vide, kādas organizācijas ir šīs vides sastāvdaļa u.tml. Ārpakalpojuma grāmatvedis vēlētos, lai katrs klients ir "balts un pūkains", taču realitāte diemžēl ir citāda — Latvijas uzņēmējdarbības vidē ir virkne tādu uzņēmumu, kuri ir uzskatāmi par problemātiskiem. Šoreiz autors apskatīs vienu no problemātisko uzņēmumu veidiem — sabiedrība ar ierobežotu atbildību, turpmāk tekstā — sabiedrība, kurai Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir apturējis saimniecisko darbību neiesniegtu deklarāciju un gada pārskatu dēļ.

Ņemot vērā, ka autors sniedz grāmatvedības ārpakalpojumus, pie autora ar lūgumu palīdzēt pārkāpumu novēršanā vērsās Vācijas Federatīvās Republikas pilsonis, kurš Latvijā ir īpašnieks un vienīgais valdes loceklis Latvijā reģistrētai sabiedrībai "X". Autors vēlas uzsvērt, ka sabiedrības "X" valdes loceklim nav atbilstošas kompetences grāmatvedības un nodokļu jomā, tāpēc tas ir uzskatāms par galveno iemeslu, kādēļ valdes loceklis vērsās pēc palīdzības. 

Ņemot vērā, ka sabiedrība "X" autoram nezināmu iemeslu dēļ nebija iesniegusi PVN deklarācijas, VID 2019. gada septembrī pieņēma lēmumu sabiedrību "X" izslēgt no PVN maksātāju reģistra. Pēc izslēgšanas no PVN maksātāju reģistra sabiedrība "X" ilgstoši nenovērsa pārkāpumus, līdz ar to tika izslēgta no PVN maksātāju reģistra. Savukārt 2021. gada aprīlī VID pieņēma lēmumu par sabiedrības "X" saimnieciskās darbības apturēšanu, pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 34.1 panta pirmās daļas 5. punktu, kas nosaka:

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības apturēt nodokļu maksātāja (vai tā struktūrvienības, kurā noticis pārkāpums) saimniecisko darbību, ja ir konstatēts vismaz viens no šādiem pārkāpumiem: [..] nodokļu maksātājs nav novērsis pārkāpumus, kas bija par pamatu tā izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra.

Vienlaikus ar saimnieciskās darbības apturēšanu VID piemēroja arī aizliegumu sabiedrības "X" reorganizācijai, likvidācijai un dalībnieku maiņai.

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 34.1 panta devītā daļa nosaka:

Nodokļu maksātājam, kuram Valsts ieņēmumu dienests apturējis saimniecisko darbību, aizliegts pildīt maksājumu saistības un veikt darījumus, izņemot šā panta desmitajā daļā paredzēto gadījumu.

Savukārt šī panta desmitā daļa nosaka:

Valsts ieņēmumu dienestam ir pienākums atļaut pabeigt darījumu, arī izpildīt maksājumu saistības, ja nodokļu maksātājs iesniedz iesniegumu ar lūgumu atļaut pabeigt darījumu un Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka darījums netiek veikts, lai izvestu, atsavinātu vai slēptu mantu vai citus ienākuma avotus vai citādā veidā izvairītos no nodokļu saistību izpildes.

Likums "Par nodokļiem un nodevām" paredz iespēju ne tikai apturēt nodokļu maksātāja saimniecisko darbību, bet arī atjaunot saimniecisko darbību, ja nodokļu maksātājs ir novērsis pārkāpumus, proti, 34.2 panta pirmajā daļā noteikts: 

Ja nodokļu maksātājs ir novērsis visus lēmumā par saimnieciskās darbības apturēšanu minētos pārkāpumus un par to paziņojis, Valsts ieņēmumu dienests pēc pārbaudes veikšanas vienas darbdienas laikā atjauno nodokļu maksātāja saimniecisko darbību.

Vērtējot likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktās prasības attiecībā uz saimnieciskās darbības apturēšanu un atjaunošanu, ir secināms, ka konkrētajā situācijā autors diemžēl sabiedrībai "X" un tās valdes loceklim nespēs palīdzēt ar pārkāpumu novēršanu, jo sabiedrībai "X" ir aizliegts veikt darījumus, tai skaitā slēgt līgumu ar ārpakalpojuma grāmatvedi, kura nepieciešamību šī raksta sagatavošanas laikā paredz likuma "Par grāmatvedību" 3. panta otrās daļas 2. punkts:

Ārpakalpojuma grāmatvedis ir persona, kura, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar uzņēmumu (izņemot darba līgumu), apņemas sniegt vai sniedz klientam grāmatvedības pakalpojumus [..].

Tomēr, lai gūtu pilnu pārliecību par to, ka sabiedrībai "X" ir aizliegts slēgt līgumu ar ārpakalpojuma grāmatvedi, autors telefoniski vērsās VID, lai saņemtu attiecīgu konsultāciju. Diemžēl VID konsultants telefoniski informēja tikai par jau iepriekš minēto prasību esamību un nespēja sīkāk komentēt, kā sabiedrība "X" var slēgt darījumu ar ārpakalpojuma grāmatvedi, lai novērstu pārkāpumus. Tomēr VID konsultants ieteica nosūtīt rakstisku jautājumu VID ar lūgumu sniegt papildu informāciju. Atbildes vēstulē VID atkārtoti informēja, ka VID var sniegt atļauju pabeigt jau iesāktus darījumus atbilstoši normatīvajam regulējumam, bet nevar sniegt atļauju uzsākt jaunus darījumus. Pamatojoties uz papildus iegūto informāciju, autors pieņēma lēmumu neuzsākt sadarbību ar sabiedrību "X", jo nepastāv legālas iespējas, kā autors varētu sniegt pakalpojumu.

Tomēr autors, atbildot uz raksta nosaukumā ietverto jautājumu, vēlas uzsvērt, ka patlaban faktiski legālu rīku situācijas atrisinājumam nav, tāpēc būtu nepieciešama profesionāla diskusija par šādām situācijām un normatīvā regulējuma paplašināšanas iespējām situāciju risināšanā, proti, kā šādas sabiedrības valde, kurai nav kompetences grāmatvedības un nodokļu pārskatu sagatavošanā, var novērst pārkāpumus legālā veidā un atjaunot saimniecisko darbību.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada oktobra (478.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: