Kas ir profesionāls grāmatvedis Starptautiskā profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksa izpratnē?

386
(0)

2019. gada 15. jūnijā stājās spēkā jaunais Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus) (International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards), kuru izdod viena no Starptautiskās grāmatvežu federācijas (International Federation of Accountants, IFAC) neatkarīgām standartu izstrādes padomēm – Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA).

Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss nosaka ētikas pamatprincipus, kas jāievēro profesionālajiem grāmatvežiem un revidentiem un kuri savukārt nosaka profesionālā grāmatveža paredzamo uzvedības standartu. Šīm profesijām ir raksturīga atbildība par rīcību sabiedrības interesēs – klienti, valdības, kreditori, darbinieki, investori un citas ieinteresētās puses pieņem lēmumus, balstoties uz grāmatvedības datu un finanšu informācijas patiesumu. Ētikas kodekss sniedz arī konceptuālas pamatnostādnes, kas nosaka profesionālā grāmatveža pienākumu identificēt, novērtēt un novērst apdraudējumus ētikas pamatprincipu ievērošanai un, ja nepieciešams, neatkarībai.

Rokasgrāmatu par Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu angļu valodā privātai lietošanai var lejuplādēt šeit. Drīzumā jaunais Ētikas kodekss tiks pārtulkots arī latviešu valodā, jo LZRA un LRGA ieguva IFAC atļauju tulkojumam.

Lai saprastu, kas ir profesionālie grāmatveži, Ētikas kodekss sniedz šādu terminu definīcijas:

Profesionāls grāmatvedis – persona, kas ir IFAC dalīborganizācijas biedrs.

Profesionāls grāmatvedis algotā darbā – profesionāls grāmatvedis, kas strādā tādās nozarēs kā tirdzniecība, rūpniecība, pakalpojumi, publiskais sektors, izglītība, bezpeļņas sektors vai regulatīvās vai profesionālās organizācijas, kas varētu būt darbinieks, darbuzņēmējs, partneris, direktors (vadošais vai nevadošais), īpašnieks vai brīvprātīgais.

Profesionāls grāmatvedis publiskā praksē – profesionāls grāmatvedis, kas strādā firmā, kura sniedz profesionālus pakalpojumus neatkarīgi no dalījuma pēc funkcijām (piemēram, revīzija, nodokļi vai konsultēšana). Šis jēdziens attiecas arī uz firmu, kurā darbojas profesionāli grāmatveži publiskā praksē.

Profesionālam grāmatvedim savas darbības gaitā ir jāvadās pēc šādiem pamatprincipiem:

  1. godprātība – profesionālam grāmatvedim visās profesionālajās un ar uzņēmējdarbību saistītajās attiecībās ir jābūt patiesam un godīgam;
  2. objektivitāte – profesionāls grāmatvedis nedrīkst pieļaut, lai viņa profesionālos un ar uzņēmējdarbību saistītos spriedumus ietekmētu jebkādi aizspriedumi, interešu konflikti vai citu personu ietekme;
  3. profesionāla kompetence un pienācīga rūpība – pienākums pastāvīgi uzturēt savas profesionālās zināšanas un iemaņas tādā līmenī, lai nodrošinātu klientam vai darba devējam kompetentus profesionālos pakalpojumus, kas sniegti, sekojot līdzi prakses, likumdošanas un tehnikas attīstībai, kā arī rīkoties ar pienācīgu rūpību un atbilstoši spēkā esošo tehnisko un profesionālo standartu prasībām;
  4. konfidencialitāte – pienākums nodrošināt profesionālo un ar uzņēmējdarbību saistīto attiecību rezultātā iegūtās informācijas konfidencialitāti un iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez atbilstoša un īpaša klienta pilnvarojuma, izņemot gadījumus, kad profesionālam grāmatvedim ir juridiskas vai profesionālas tiesības vai pienākums to izpaust, kā arī neizmantot šādu informāciju savās vai trešo personu interesēs;
  5. profesionāla rīcība – pienākums ievērot atbilstošo likumu un noteikumu prasības un atturēties no jebkādām darbībām, kas varētu diskreditēt profesiju.

Vairāk par to, kas būtu jāzina par spēkā stājušos Ētikas kodeksu, var lasīt žurnāla BILANCE jūlija un augusta numuros publicētajā Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekļu Andreja Ponomarjova un Olgas Molčanovas rakstā “Jauns IFAC IESBA Starptautiskais profesionālu grāmatvežu ētikas kodekss”.

Abonentiem ir iespēja lasīt VISUS līdz šim izdotos žurnāla BILANCE numurus ELEKTRONISKI!

Žurnālu  var ABONĒT ŠEIT!

Interesenti drukātos žurnāla BILANCE arhīva numurus var iegādāties, sazinoties ar izdevniecības Klientu servisu:  tālrunis: 67606110, fakss: 67606120, e-pasts: lid@lid.lv.

Novērtējiet šo rakstu
(0)