0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASMAKSĀTNESPĒJAKreditoriem līdz 1. martam liegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Kreditoriem līdz 1. martam liegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu

Pēc Maksātnespējas kontroles dienesta informācijas

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 1. martam kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 22. pantā.

Aizliegums noteikts, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1. līdz 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Pazīmes, uz kurām attiecas aizliegums:

  • 1) piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
  • 2) parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
  • 3) parādnieks – cits šā likuma 56. pantā minētais subjekts – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
  • 4) parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena.

Tāpat līdz 2021. gada 1. martam parādniekam nav pienākuma iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 5. punktā minētā juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīme – parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš.

Tomēr parādniekam ir jāņem vērā, ka pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu paliek spēkā, ja parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no darba samaksas izmaksai noteiktās dienas.

Tieslietu ministrija izstrādājusi Labās prakses vadlīnijas lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās, kuru mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem Latvijā, kas saskaras vai drīzumā var saskarties ar finanšu grūtībām, savlaicīgi un proaktīvi risināt šīs grūtības, izmantojot efektīvāko rīcības plānu. Tāpat Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē ir atrodamas vadlīnijas Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā.

Finansiālos sarežģījumus, kas uzņēmējiem radušies ierobežotas uzņēmumu saimnieciskā aktivitātes Covid-19 pandēmijas apstākļos, var risināt ar tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) palīdzību – tas var palīdzēt glābt uzņēmumu no bankrota un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, gūstot peļņu.

Lasiet arī: Kā risināt finansiālās grūtības, neiesaistot tiesu, vai arī – izmantojot tiesas apstiprinātu procesu

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Maksātnespējas kontroles dienests vērš uzmanību, ka līdz 2021. gada 1. martam kreditoriem aizliegts iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, noteikts Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 22. pantā.

Aizliegums noteikts, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 1. līdz 4. punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm.

Pazīmes, uz kurām attiecas aizliegums:

  • 1) piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka;
  • 2) parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
  • 3) parādnieks – cits šā likuma 56. pantā minētais subjekts – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 2134 eiro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, un kreditors vai kreditori ir izsnieguši vai nosūtījuši uz parādnieka juridisko adresi sūtītāja apmaksātu brīdinājumu par savu nodomu iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, un parādnieks triju nedēļu laikā pēc brīdinājuma nodošanas pasta komersantam nav samaksājis parādu vai nav cēlis pamatotus iebildumus pret prasījumu;
  • 4) parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no izmaksai noteiktās dienas. Ja darba līgumā nav noteikta darba samaksas izmaksas diena, uzskatāms, ka šī diena ir nākamā mēneša pirmā darbdiena.

Tāpat līdz 2021. gada 1. martam parādniekam nav pienākuma iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv Maksātnespējas likuma 57. panta pirmās daļas 5. punktā minētā juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīme - parādnieks ilgāk nekā divus mēnešus nav nokārtojis parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš.

Tomēr parādniekam ir jāņem vērā, ka pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu paliek spēkā, ja parādnieks nav pilnībā izmaksājis darbiniekam darba samaksu, kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību vai nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas divu mēnešu laikā no darba samaksas izmaksai noteiktās dienas.

Tieslietu ministrija izstrādājusi Labās prakses vadlīnijas lēmumu pieņemšanas procesā uzņēmumiem, kas nonākuši finanšu grūtībās, kuru mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem Latvijā, kas saskaras vai drīzumā var saskarties ar finanšu grūtībām, savlaicīgi un proaktīvi risināt šīs grūtības, izmantojot efektīvāko rīcības plānu. Tāpat Maksātnespējas kontroles dienesta tīmekļa vietnē ir atrodamas vadlīnijas Parādu ārpustiesas restrukturizācija Latvijā.

Finansiālos sarežģījumus, kas uzņēmējiem radušies ierobežotas uzņēmumu saimnieciskā aktivitātes Covid-19 pandēmijas apstākļos, var risināt ar tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) palīdzību - tas var palīdzēt glābt uzņēmumu no bankrota un sekmīgi turpināt saimniecisko darbību, gūstot peļņu. Lasiet arī: Kā risināt finansiālās grūtības, neiesaistot tiesu, vai arī – izmantojot tiesas apstiprinātu procesu