0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTINākamo periodu izmaksas, to uzskaite grāmatvedībā

Nākamo periodu izmaksas, to uzskaite grāmatvedībā

Aivars Droiskis, Mg.sci.oec., grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs

Viens no grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem ir ieņēmumu un izdevumu nošķiršana pa periodiem, ar to saprotot, ka saimnieciskās darbības izmaksas jāattiecina uz to pārskata periodu, kurā tiek gūti attiecīgie ieņēmumi.  Nākamo periodu izmaksas veidojas gadījumos, ja pārskata gadā tiek apmaksāti rēķini, kuros iekļauta maksa par saimnieciskās darbības nodrošināšanas pakalpojumiem, kuri tiks saņemti tikai nākamajā pārskata gadā. Visplašāk praksē sastopami turpmāk apskatītie gadījumi.  Apdrošināšanas pakalpojumi Visbiežāk apdrošināšana…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

1 komentārs

Pierakstīties
Paziņot par
1 Komentārs
jaunākie
vecāki populārakie
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
IVETA KRŪMIŅA
i.kru***@gmail.com
15 dienas atpakaļ

Operatīvās nomas gadījumā uzņēmums apmaksā ikmēneša rēķinus, kurā iekļauta nomas maksa un pievienotās vērtības nodoklis.
Viss ir smalki aprakstīts, bet kur ir PVN grāmatojums? Tas taču netiek sadalīts, bet atskaitāms priekšnodoklī pilnā apmērā rēķina apmaksas mēnesī! Vai arī es ko te nesaprotu.

Nākamo periodu izmaksas, to uzskaite grāmatvedībā
Foto: Ivan Samkov – Pexels
Aivars Droiskis, grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs, SIA Gamma AD (ārpakalpojuma grāmatvedis, licence AGL0000008) valdes loceklis, atbildīgais grāmatvedis
Aivars Droiskis,
grāmatvedības eksperts, finanšu konsultants, Latvijas Republikas Ārpakalpojuma grāmatvežu asociācijas valdes priekšsēdētājs,
SIA Gamma AD (ārpakalpojuma grāmatvedis, licence AGL0000008) valdes loceklis, atbildīgais grāmatvedis

Viens no grāmatvedības uzskaites pamatprincipiem ir ieņēmumu un izdevumu nošķiršana pa periodiem, ar to saprotot, ka saimnieciskās darbības izmaksas jāattiecina uz to pārskata periodu, kurā tiek gūti attiecīgie ieņēmumi. 

Nākamo periodu izmaksas veidojas gadījumos, ja pārskata gadā tiek apmaksāti rēķini, kuros iekļauta maksa par saimnieciskās darbības nodrošināšanas pakalpojumiem, kuri tiks saņemti tikai nākamajā pārskata gadā.

Visplašāk praksē sastopami turpmāk apskatītie gadījumi. 

Apdrošināšanas pakalpojumi

Visbiežāk apdrošināšana (izņemot īstermiņa apdrošināšanu, piemēram, tiek apdrošināts īslaicīgs ceļojums uz citu valsti komandējuma laikā, kas neiesniedzas nākamajā pārskata gadā) uz ilgāku laiku — sešiem vai divpadsmit mēnešiem. Apdrošināšanas periods parasti nesakrīt ar pārskata gadu, jo, piemēram, nopirkts automobilis parasti tiek apdrošināts nekavējoši, un tas var būt jebkurš datums pārskata gada laikā. Vēl jo vairāk — bez automobiļa iepriekšējas obligātās cilviltiesiskās apdrošināšanas (OCTA) nav atļauta dalība ceļu satiksmē.

Saņemot šādu rēķinu, kurā pakalpojuma periods iesniedzas nākamajā pārskata gadā, rēķina summa jāsadala proporcionāli pārskata gada periodam un nākamā pārskata gada apdrošināšanas periodam.

Piemērs

Saņemts rēķins par automobiļa KASKO apdrošināšanu (polises periods 2021. gada 16. novembris–2022. gada 15. novembris) par summu 360 eiro. Attiecīgi pārskata gadā automobilis ir apdrošināts 46 kalendāra dienas, bet 2022. gadā — 319 kalendāra dienas. Tiek aprēķinātas izmaksu summas: 
  1. izmaksu summa, kas attiecināma uz pārskata periodu; 
  2. izmaksu summa, kas attiecināma uz nākamo pārskata periodu.
360 eiro : 365 dienas x 46 dienas = 45,37 eiro (pārskata perioda izmaksas); 360 eiro : 365 dienas x 319 dienas = 314,63 eiro (nākamā perioda izmaksas). Veicamie grāmatojumi:
45,37 eiro — D 7540 Apdrošināšanas izmaksas
K 5310 Norēķini ar kreditoriem
314,63 eiro — D 2410 Nākamo periodu izmaksas
K 5310 Norēķini ar kreditoriem

Praksē sastopami arī ilgāki apdrošināšanas periodi. Piemēram, celtniecības uzņēmumi savu civiltiesisko atbildību apdrošina uz diviem vai vairākiem gadiem. Šādā gadījumā izmaksas jāsadala proporcionāli visam apdrošināšanas periodam. Savukārt samaksātā summa, kas attiecas uz nākamo pārskata gadu, tiek iegrāmatota kontā 2410 "Nākamo periodu izmaksas", bet summa, kas attiecas uz turpmākajiem pārskata gadiem, — ilgtermiņa debitoru kontā.

Abonēšanas pakalpojumi 

Kā piemērus var minēt preses izdevumu abonēšanu, interneta vietnes domēna abonēšanu, maksu par interneta vietnes (web lapas) izvietošanu uz servera un uzturēšanu, datorprogrammu abonēšanu (starp ārstiem izplatīts pakalpojums — "Ārsta birojs", "MEDIUS", "DataMed" datubāze u.c.) un dažādi citi abonēšanas pakalpojumi.

Piemērs

Saņemts rēķins par interneta vietnes (mājaslapas) izvietošanu un uzturēšanu par summu 60 eiro, rēķinā norādīts pakalpojuma periods 2021. gada 1. novembris—2022. gada 30. aprīlis. Šajā gadījumā izmaksu aprēķinam pa periodiem varam piemērot izmaksu summas sadalījumu pa mēnešiem, jo pakalpojuma periods rēķinā norādīts pilnos mēnešos. Attiecīgi minētais pakalpojums pārskata gadā tiek saņemts divus mēnešus, bet nākamajā pārskata gadā — četrus mēnešus. Tiek aprēķinātas izmaksu summas:
  • 60 eiro : 6 mēneši x 2 mēneši = 20 eiro (pārskata perioda izmaksas);
  • 60 eiro : 6 mēneši x 4 mēneši = 40 eiro (nākamā perioda izmaksas).
Veicamie grāmatojumi — kā aprakstīts iepriekš, izvēloties attiecīgo izmaksu kontu no uzņēmuma grāmatvedības kontu plāna un nākamā perioda izmaksas uzskaitot kontā 2410 Nākamo periodu izmaksas.

Aviobiļetes, viesnīca

Ja uzņēmums, piemēram, 2021. gada novembrī nopērk aviobiļetes un rezervē (un apmaksā) viesnīcu komandējumam, kurš paredzēts 2022. gada februārī (nākamais pārskata gads), arī šādas izmaksas pilnā apmērā uzskaitāmas kontā 2410 "Nākamo periodu izmaksas". Savukārt nākamā gada februārī, kad komandējums būs beidzies, šīs izmaksas pārceļamas uz saimniecisko izdevumu kontu, piemēram, 7560 "Komandējumu izmaksas", kreditējot kontu 2410 "Nākamo periodu izmaksas".

Līdzīgi rīkojas arī citos gadījumos, kad saņemti rēķini par periodu, kas iesniedzas nākamajā pārskata gadā. 

Pievienotās vērtības nodoklis

Priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību regulē Pievienotās vērtības nodokļa likuma XI nodaļa "Priekšnodokļa atskaitīšana no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas un priekšnodokļa korekcija".

Reģistrētam nodokļa maksātājam kā priekšnodokli no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas ir tiesības atskaitīt nodokļa summu, kas norādīta nodokļa rēķinā. Katrā ziņā priekšnodokli atskaitīt atļauts, ievērojot visos šīs nodaļas sešpadsmit pantos (92.–107.) ietverto regulējumu. 

Īpaša uzmanība jāpievērš likuma 92. panta sestajā daļā noteiktajam regulējumam: reģistrētam nodokļa maksātājam, veicot priekšnodokļa atskaitījumus, ir pienākums pārliecināties, vai nodokļa rēķinu ir izsniedzis reģistrēts nodokļa maksātājs. Šo informāciju var saņemt Valsts ieņēmumu dienestā vai publiski pieejamā nodokļa maksātāju datubāzē internetā.

Katrā ziņā iepriekš minētajos piemēros pievienotās vērtības nodokļa priekšnodokļa summas proporcionāli izmaksu periodiem netiek sadalītas.

Pirmā iemaksa operatīvās ilgtermiņa nomas gadījumā

Praksē samērā bieži sastopami gadījumi, kad uzņēmums izmanto operatīvās ilgtermiņa nomas pakalpojumus, piemēram, operatīvajā ilgtermiņa nomā nosacīti "nopērk" automobili.

Apskatīsim šādu piemēru!

Piemērs

2021. gada 1. novembrī uzņēmums atbilstoši operatīvās ilgtermiņa nomas līgumam nomā saņem automobili, kura vērtība (kopā ar nomas procentiem) noteikta 30 000 eiro. Līgums noslēgts uz četriem gadiem (48 mēnešiem). Līzinga devējs līgumā ir paredzējis pirmo iemaksu 20% apmērā, tas ir, 6000 eiro. Kā zināms, par operatīvajā nomā saņemto automobili netiek aprēķināts pamatlīdzekļa nolietojums. Operatīvās nomas gadījumā uzņēmums apmaksā ikmēneša rēķinus, kurā iekļauta nomas maksa un pievienotās vērtības nodoklis.  Nepareizi būs, ja pirmā iemaksa tiks iekļauta pārskata gada saimnieciskās darbības izmaksās pilnā apmērā, jo līgums būs spēkā četrus gadus (48 mēnešus). Samaksātā pirmā iemaksa attiecīgi proporcionāli jāsadala uz visu līguma darbības laiku — 48 mēnešiem. Šajā gadījumā pirmās iemaksas summu vispirms sadala pa gadiem:
  • 6000 eiro : 48 mēneši = 125 eiro x 12 = 1500 eiro (gadā)
Tātad uz 2022., 2023. un 2024. gadu attiecas 1500 eiro katrā gadā. Savukārt 2021. gada daļa ir 2 mēneši (novembris un decembris), bet pēdējā (2025.) gada daļa ir 10 mēneši (janvāris–oktobris).
  • 125 eiro x 2 mēneši = 250 eiro — 2021. gads
  • 125 eiro x 10 mēneši = 1250 eiro — 2025. gads
Grāmatojumi:
250 eiro — D 7512 Transporta operatīvā noma
K 5310 Norēķini ar kreditoriem
1500 eiro — D 2410 Nākamo periodu izmaksas
K 5310 Norēķini ar kreditoriem
4250 eiro — D 2350 Ilgtermiņa debitori
K 5310 Norēķini ar kreditoriem
Rēķina apmaksa:
6000 eiro — D 5310 Norēķini ar kreditoriem 
K 2620 Norēķinu konts bankā
Sastādot finanšu pārskatu par pārskata gadu, īpaša uzmanība jāpievērš grāmatvedības kontā 2410 "Nākamo periodu izmaksas" uzkrātajām summām.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 17. pantā "Nākamo periodu izmaksas un ieņēmumi" noteikts:

(1) Maksājumus, kas izdarīti pirms bilances datuma, bet attiecas uz nākamajiem pārskata gadiem, norāda bilances postenī "Nākamo periodu izmaksas".

Izceltais teksts nozīmē to, ka šajā bilances kontā uzrādāmas tikai tās summas, kas bilances datumā faktiski samaksātas. 

Kā zināms, sastādot finanšu pārskatu, jāveic inventarizācija. Inventarizācijai ir pakļauti visi bilances posteņi, tajā skaitā postenis "Nākamo periodu izmaksas". Tādējādi, ja šajā kontā (2410) ir tikusi iegrāmatota nākamo periodu izmaksu summa, bet norēķins faktiski nav veikts, šī summa jāpārceļ uz citu bilances posteni, piemēram, "Citi debitori".

Grāmatvedības kontā 2410 "Nākamo periodu izmaksas" iegrāmatotās summas nākamajos gados periodiski (atbilstoši uzņēmuma Grāmatvedības politikai, kurā noteikta izmaksu atzīšanas kārtība) jāpārgrāmato uz saimnieciskās darbības izmaksām.

Savukārt ilgtermiņa debitoru kontā 2350 iegrāmatotās summas jāpārgrāmato uz kontu 2410 "Nākamo periodu izmaksas". Jo, kā minēts iepriekš, grāmatvedības kontā 2410 "Nākamo periodu izmaksas" tiek iekļautas tikai tās summas, kuras attiecas uz nākamo pārskata gadu.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada decembra (480.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: