0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBANosaka izmaiņas pašvaldību gada pārskatos iekļaujamajai informācijai

Nosaka izmaiņas pašvaldību gada pārskatos iekļaujamajai informācijai

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Ministru kabinets 29. augusta sēdē pieņēmis grozījumus 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem". Tie paredz jaunas prasības pašvaldību gada pārskatiem, tai skaitā nosaka jaunas pārskatā iekļaujamās informācijas prasības. Noteikumi paredz, ka pašvaldības sniedz informāciju par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, informē sabiedrību par sadarbību ar ārvalstu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (noslēgtie sadarbības līgumi, vienošanās, nodomu protokoli un citi dokumenti). Tāpat pašvaldībām jāsniedz informāciju par līdzdalības budžeta īstenošanas gaitu, tai skaitā par pārskata gadā pašvaldības budžetā piešķirto finansējumu līdzdalības budžetam un iesniegto un atbalstīto projektu skaitu un piešķirto finanšu apmēru. Tāpat arī par pārskata…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī*

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Foto: Karolina Grabowska: https://www.pexels.com/photo/Ministru kabinets 29. augusta sēdē pieņēmis grozījumus 2010. gada 5. maija noteikumos Nr. 413 "Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem". Tie paredz jaunas prasības pašvaldību gada pārskatiem, tai skaitā nosaka jaunas pārskatā iekļaujamās informācijas prasības.

Noteikumi paredz, ka pašvaldības sniedz informāciju par pašvaldības līdzdalību kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos, informē sabiedrību par sadarbību ar ārvalstu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (noslēgtie sadarbības līgumi, vienošanās, nodomu protokoli un citi dokumenti).

Tāpat pašvaldībām jāsniedz informāciju par līdzdalības budžeta īstenošanas gaitu, tai skaitā par pārskata gadā pašvaldības budžetā piešķirto finansējumu līdzdalības budžetam un iesniegto un atbalstīto projektu skaitu un piešķirto finanšu apmēru. Tāpat arī par pārskata gadā un iepriekšējos gados atbalstīto līdzdalības budžeta projektu īstenošanas progresu.

Noteikumu 12. punkts paredz, ka pašvaldības pārskatā norāda šādu informāciju:

1) pamatinformācija par pašvaldību:

  • iedzīvotāju, nodarbinātības un bezdarba, pašvaldības ekonomikas raksturojums, informācija par citiem pašvaldību raksturojošiem rādītājiem (ja nepieciešams);
  • pārvaldes struktūra, funkcijas un sniegtie pakalpojumi, personāls;
  • pašvaldības līdzdalība kapitālsabiedrībās, biedrībās un nodibinājumos;
  • pašvaldības sadarbība ar ārvalstu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (noslēgtie sadarbības līgumi, vienošanās, nodomu protokoli un citi dokumenti);

2) pašvaldības nekustamā īpašuma raksturojums un tā novērtējums; 3) pārskata gadā pašvaldības administratīvajā teritorijā īstenotie vai uzsāktie investīciju projekti (publiskās un privātās investīcijas), kā arī nākamajā gadā plānotie publiskie investīciju projekti, kuru izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk. Pašvaldības veikto ieguldījumu ietekme uz pašvaldības attīstības programmā (tai skaitā investīciju plānā) iekļautajiem investīciju projektu iznākuma un rezultāta rādītājiem; 4) pašvaldības finansējums un tā izlietojums, tai skaitā saņemtie ziedojumi un dāvinājumi; 5)  informācija par pašvaldības uzņemtajām saistībām (aizņēmumiem, galvojumiem un citām ilgtermiņa saistībām), tai skaitā par pārskata gadā ņemtajiem aizņēmumiem un sniegtajiem galvojumiem; 6) pašvaldības veiktie pasākumi darba pilnveidošanai:

  • informācija par pašvaldības vadības un darbības uzlabošanas sistēmām efektīvas darbības nodrošināšanai (piemēram, iekšējā kontrole (tai skaitā korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai), kvalitātes vadība, iekšējais audits, riska vadība);
  • pasākumi pašvaldības vadības un speciālistu kapacitātes celšanai, tai skaitā informācija par veikto kapacitātes pasākumu novērtējumu;

7) informācija par sabiedrības iesaisti pašvaldības darbā:

  • pasākumi sabiedrības informēšanai par pašvaldības darbību un informācija par pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, nevalstisko sektoru un privāto sektoru;
  • līdzdalības budžeta īstenošana, tai skaitā informācija par pārskata gadā pašvaldības budžetā piešķirto finansējumu līdzdalības budžetam, par iesniegto un atbalstīto projektu skaitu un piešķirto finanšu apmēru un par pārskata gadā un iepriekšējos gados atbalstīto līdzdalības budžeta projektu īstenošanas progresu;
  • pārskats par pārskata gadā pašvaldības piešķirtajiem finanšu līdzekļiem biedrībām un nodibinājumiem, arodbiedrībām, reliģiskajām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, iekļaujot informāciju par finanšu piešķīruma apmēru, mērķi un piešķirto finanšu līdzekļu izlietojuma rezultātiem, ciktāl tie ir sasniegti iepriekšējā gadā, tai skaitā sniedzot ziņas par pašvaldības funkciju veikšanai piešķirto finansējumu;

8) informācija par pašvaldības galvenajiem uzdevumiem un pasākumiem nākamajā gadā; 9) informācija par Valsts kontroles revīzijas ziņojumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai; 10) cita informācija pēc pašvaldības ieskatiem.

Vienlaikus norādīts, ka pārskata vēlamajam apjomam pašvaldībām nevajadzētu pārsniegt 100 A4 lapas (iestādēm - 25 lapas).

Jaunās prasības būs jāsāk piemērot nākamgad, sagatavojot gada pārskatu par 2023. gadu.