0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBARevidenta darbu ietekmē gan normatīvo aktu prasības, gan jaunās tehnoloģijas

Revidenta darbu ietekmē gan normatīvo aktu prasības, gan jaunās tehnoloģijas

Foto: Unsplash

Revidenta un revidenta palīga profesijās pēdējos gados būtiskas izmaiņas ieviesušas gan noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas normatīvā regulējuma, gan sankciju procedūru prasības.

Taču tikpat būtiska tendence revidentu darbā ir uz risku balstītas revīzijas principu atgriešanās, skaidro Ieva Liepiņa, Mag. oec., sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle.

Ieva Liepiņa
Foto: A. Siliņš

“Uz risku balstītā revīzija ir atgriezusies modē apmēram pēc desmit gadu pārtraukuma. Tas ir “labi aizmirsts vecais”, par ko būtu ļoti ieteicams papildināt zināšanas,” saka I. Liepiņa.

Revidenta profesiju ietekmē arī straujā jauno tehnoloģiju attīstība un jaunradīto biznesa veidu specifika. “Gan revīzijas procedūras, gan darba dokumentus, gan pierādījumu veidu un kvalitāti, gan dokumentu aprites ātrumu nosaka jauno tehnoloģiju attīstība, kā arī klientu jaunie biznesi, kas pirms desmit gadiem vēl nepastāvēja. Īpaši strauji paplašinājies ir ar IT jomu saistīto biznesa pakalpojumu klāsts. Tas tiešā veidā ietekmē revīzijas procedūras. Tas, ko esam mācījušies pirms gadiem desmit vai piecpadsmit, jau ir diezgan novecojusi informācija, jo jaunās tehnoloģijas atvieglo darbu revidentam un ienes būtiskas izmaiņas, piemēram, revīzijas procesa plāna izveidošanā, revīzijas pierādījumu veidos un to savākšanas tehnikā, un tamlīdzīgi,” norāda eksperte.

“Tagad revidentiem kļuvis iespējams tas, ko pirms desmit gadiem vēl nevarēja paveikt. Tās ir ļoti dažādas darbības, kas var būtiski uzlabot darba optimizāciju, kā arī darba kvalitāti. Tam vērts pievērst uzmanību jaunajā tehnoloģiju laikmetā.”

I. Liepiņa Bilances Akadēmijas ietvaros piedāvā klātienes (divu dienu – 21. un 28. martā) kursus, kuros skaidros revīzijas teoriju un praksi, ietverot arī visus aktuālos jautājumus.

PIETEIKTIES KURSIEM

Kursos būs iespējams apgūt pamatjautājumus, kuri saistīti ar pašu revīzijas procesa organizēšanu, sākotnēji sagatavojamajiem dokumentiem, procesa norisi un plānošanu, kā arī revīzijas darba dokumentu noformēšanu. Kursi noderēs revidentu palīgiem, kuri ikdienā jau strādā revīzijā, kā arī augstākās izglītības kursu un grāmatvedības vai revīzijas pamatzināšanas apguvušajiem.

Apmācības iesākumā tiks apskatītas ētikas prasības, tai skaitā ikdienas riskanto situāciju (tādu, kuros revīzijas pienākumu nemaz nevar uzņemties) analīze. Tāpat kursos apskatīs ētikas problēmu piemērus, kas varētu rasties jau revīzijas procesa gaitā.

Mācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī klienta identifikācijai, ņemot vērā aktuālo sankciju un noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas prasības. Mūsdienās svarīgi izprast arī klienta iekšējās kontroles sistēmas, uzņēmuma darbības kopējo vidi.

Mācību laikā paredzēts izpētīt arī risku izvērtēšanas procedūras – ko nozīmē šobrīd aktuālā uz risku balstītā revīzija, kā un pēc kādiem kritērijiem revidentam noteikt šos riskus. Tāpat kursā analizēs arī revīzijas pierādījumus (ārējos un iekšējos, kas ir oligātie ārējie pierādījumi) un izskatīs praktiskas situācijas, kādi pierādījumu veidi atbilstu noteiktiem bilances posteņiem.

Kursa nobeigumā tiks apskatīts arī tas, kā revīzijas procesā apsveramas un klasificējamas uzņēmuma vadības sagatavotās aplēses un apgalvojumi, un kādos gadījumos pieprasāmi rakstiskie apliecinājumi, lai pamatotu revīzijas procesu.

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash

Revidenta un revidenta palīga profesijās pēdējos gados būtiskas izmaiņas ieviesušas gan noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas normatīvā regulējuma, gan sankciju procedūru prasības.

Taču tikpat būtiska tendence revidentu darbā ir uz risku balstītas revīzijas principu atgriešanās, skaidro Ieva Liepiņa, Mag. oec., sertificēta nodokļu konsultante, zvērināta revidente, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle.

Ieva Liepiņa
Foto: A. Siliņš

"Uz risku balstītā revīzija ir atgriezusies modē apmēram pēc desmit gadu pārtraukuma. Tas ir "labi aizmirsts vecais", par ko būtu ļoti ieteicams papildināt zināšanas," saka I. Liepiņa.

Revidenta profesiju ietekmē arī straujā jauno tehnoloģiju attīstība un jaunradīto biznesa veidu specifika. "Gan revīzijas procedūras, gan darba dokumentus, gan pierādījumu veidu un kvalitāti, gan dokumentu aprites ātrumu nosaka jauno tehnoloģiju attīstība, kā arī klientu jaunie biznesi, kas pirms desmit gadiem vēl nepastāvēja. Īpaši strauji paplašinājies ir ar IT jomu saistīto biznesa pakalpojumu klāsts. Tas tiešā veidā ietekmē revīzijas procedūras. Tas, ko esam mācījušies pirms gadiem desmit vai piecpadsmit, jau ir diezgan novecojusi informācija, jo jaunās tehnoloģijas atvieglo darbu revidentam un ienes būtiskas izmaiņas, piemēram, revīzijas procesa plāna izveidošanā, revīzijas pierādījumu veidos un to savākšanas tehnikā, un tamlīdzīgi," norāda eksperte.

"Tagad revidentiem kļuvis iespējams tas, ko pirms desmit gadiem vēl nevarēja paveikt. Tās ir ļoti dažādas darbības, kas var būtiski uzlabot darba optimizāciju, kā arī darba kvalitāti. Tam vērts pievērst uzmanību jaunajā tehnoloģiju laikmetā."

I. Liepiņa Bilances Akadēmijas ietvaros piedāvā klātienes (divu dienu - 21. un 28. martā) kursus, kuros skaidros revīzijas teoriju un praksi, ietverot arī visus aktuālos jautājumus.

PIETEIKTIES KURSIEM

Kursos būs iespējams apgūt pamatjautājumus, kuri saistīti ar pašu revīzijas procesa organizēšanu, sākotnēji sagatavojamajiem dokumentiem, procesa norisi un plānošanu, kā arī revīzijas darba dokumentu noformēšanu. Kursi noderēs revidentu palīgiem, kuri ikdienā jau strādā revīzijā, kā arī augstākās izglītības kursu un grāmatvedības vai revīzijas pamatzināšanas apguvušajiem.

Apmācības iesākumā tiks apskatītas ētikas prasības, tai skaitā ikdienas riskanto situāciju (tādu, kuros revīzijas pienākumu nemaz nevar uzņemties) analīze. Tāpat kursos apskatīs ētikas problēmu piemērus, kas varētu rasties jau revīzijas procesa gaitā.

Mācību laikā tiks pievērsta uzmanība arī klienta identifikācijai, ņemot vērā aktuālo sankciju un noziedzīgi iegūtas naudas legalizācijas novēršanas prasības. Mūsdienās svarīgi izprast arī klienta iekšējās kontroles sistēmas, uzņēmuma darbības kopējo vidi.

Mācību laikā paredzēts izpētīt arī risku izvērtēšanas procedūras - ko nozīmē šobrīd aktuālā uz risku balstītā revīzija, kā un pēc kādiem kritērijiem revidentam noteikt šos riskus. Tāpat kursā analizēs arī revīzijas pierādījumus (ārējos un iekšējos, kas ir oligātie ārējie pierādījumi) un izskatīs praktiskas situācijas, kādi pierādījumu veidi atbilstu noteiktiem bilances posteņiem.

Kursa nobeigumā tiks apskatīts arī tas, kā revīzijas procesā apsveramas un klasificējamas uzņēmuma vadības sagatavotās aplēses un apgalvojumi, un kādos gadījumos pieprasāmi rakstiskie apliecinājumi, lai pamatotu revīzijas procesu.