0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMIBJP RAKSTIVai banku un klientu tiesības ir līdzsvarā?

Vai banku un klientu tiesības ir līdzsvarā?

Ikars Kubliņš

Gandrīz ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kā arī uzņēmumam vai organizācijai, ir juridiskās attiecības ar kādu finanšu pakalpojumu sniedzēju – konts bankā, kredīts, noguldījums vecumdienām u.tml. Cik šīs attiecības ir godīgas, taisnīgas un līdzsvarotas? Taisnīgums un līdzsvars ir ne tikai morāli, bet arī juridiski jēdzieni. Vai praksē bankas drīzāk neatgādina ziloni, kamēr klients – skudru, kurai daudzās situācijās tiek piemēroti ne visai taisnīgi un vienlīdzīgi nosacījumi? Par šiem jautājumiem saruna ar Lindu Purenkovu, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāju, zvērinātu advokāti.  Latvijā asas diskusijas izvērtušās par banku hipotekāro kredītu procentu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCES JURIDISKIE PADOMI par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BJP abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Gandrīz ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kā arī uzņēmumam vai organizācijai, ir juridiskās attiecības ar kādu finanšu pakalpojumu sniedzēju – konts bankā, kredīts, noguldījums vecumdienām u.tml. Cik šīs attiecības ir godīgas, taisnīgas un līdzsvarotas? Taisnīgums un līdzsvars ir ne tikai morāli, bet arī juridiski jēdzieni. Vai praksē bankas drīzāk neatgādina ziloni, kamēr klients – skudru, kurai daudzās situācijās tiek piemēroti ne visai taisnīgi un vienlīdzīgi nosacījumi? Par šiem jautājumiem saruna ar Lindu Purenkovu, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāju, zvērinātu advokāti. 

Latvijā asas diskusijas izvērtušās par banku hipotekāro kredītu procentu likmēm. No vienas puses, banku pozīcija ir pamatota ar to, ka līgumos ar patērētāju ierakstīts – ja kāpj Euribor, kāps procentu likme. Juridiski un formāli it kā viss ir pareizi. Bet, no otras puses, – Euribor likmes pieaugums vismaz hipotekāro kredītu gadījumā bankām reālās kredītu izmaksas neietekmē, jo saskaņā ar Latvijas Bankas paustajiem datiem pārsvarā kredīti ir finansēti nevis ar aizņēmumiem starpbanku tirgū, bet iedzīvotāju depozītiem. Kā vērtējama šī duālā situācija? 

Ja skatāmies no juridiskā viedokļa, tad, protams, katram klientam ir parakstīts līgums ar banku, kurā noteikta konkrēta kredīta procentu likme, kas piesaistīta Euribor (visbiežāk sešu mēnešu vai divpadsmit mēnešu periodā). Jāatzīst, ka patērētājs (vai arī uzņēmums), kas kredītu paņēmis, patlaban zināmā mērā ir sprukās, jo banka, piemērojot procentu likmi atbilstoši līgumā noteiktajam, neko nepārkāpj. Bankām ir visas tiesības maksājamo procentu summu palielināt saistībā ar Euribor likmes kāpumu. Protams, tas krietni apgrūtina patērētājus, jo procentos maksājamās summas pēdējo divu gadu laikā ir pieaugušas vairākkārt. Vienlaikus bankām izmaksas saistībā ar Euribor kāpumu nav tik ļoti pieaugušas, tāpēc arī veidojas augstās peļņas. 

Pat ja no līguma viedokļa viss ir kārtībā, tad, kā zināms, – ja līguma nosacījumi nonāk pretrunā likumam, līgumam ir jāpiekāpjas. Patērētāju tiesību aizsardzības (PTA) likuma 6. pants noteic, ka līgumu nosacījumi nedrīkst būt „netaisnīgi” un „nelīdzsvaroti”. Ir arī konkrēti atrunāts piemērs ar finanšu pakalpojumu līgumiem un procentu likmju mainīšanu, kas drīkst notikt tikai tad, ja tam ir „pamatots iemesls” (likuma 6. panta (33) daļas (1) punkts). Jautājums: ko nozīmē „pamatots iemesls”? Izejot no tā, ka šis pants runā tieši par netaisnīgu līguma nosacījumu novēršanu, „pamatotais iemesls” nevar būt paši līguma nosacījumi...
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) un tiesu prakse rāda, ka patērētājiem daudzkārt ir izdevies pierādīt, ka aizdevuma līgumā noteiktais līgumsoda apmērs vai šķīrējtiesas klauzula ir netaisnīga. Bankas patlaban procentu likmes kredīta līgumiem nemaina. Fiksētā likmes daļa saglabājas kā sākotnēji runāta, bet lēmumi mainīt Euribor likmes tiek pieņemti Eiropas Centrālajā bankā. Protams, bankām ir laikus jāinformē klients par izmaiņām maksājamās summas apmērā. Ņemot vērā patērētāju grūtības norēķināties, līgumā noteikto procenta likmju pārskatīšanai vajadzētu būt instrumentam taisnīga un sapratīga risinājuma rašanai patērētāja interesēs, jo procentu likmes pārskatīšana var nozīmēt arī tās samazināšanu. 

Likumā ir runāts arī par nepieciešamību ievērot „līdzsvaru” starp pakalpojumu sniedzēju un patērētāju tiesībām. No šāda viedokļa – ja reiz līdzsvars, tad kāpēc brīdī, kad Euribor likmes bija negatīvas, kredītiem tika piemērota tikai nulles procentu mainīgā likme, nevis negatīva (atrēķinot to no bankas piemērotās pamatlikmes)? Šis ir vēl viens likumā rodams pamatojums, kas liek vaicāt, vai banku noslēgtie kreditēšanas līgumi ar patērētājiem ir taisnīgi un vai nebūtu jāvērtē šo līgumu atbilstība likumam?

Noteikti var skatīties arī no šāda aspekta. Tomēr, ja raugāmies uz patērētāju tiesību regulējumu, ir jāņem vērā brīdis, kad līgums tika noslēgts. Ja nevaram pierādīt, ka līguma slēgšanas brīdī banka ir „uzspiedusi” netaisnīgus noteikumus, tad patlaban pamatotāk būtu patērētājam vienoties ar banku – izstāstīt savu sāpi un runāt par to, ka konkrētajā gadījumā procentu maksājums ir pārlieku liels. Taču bankām nevar uzlikt par pienākumu nesekot noteiktajām Euribor likmēm. Prasīt „labprātīgi” samazināt fiksēto daļu būtu visai izaicinošs uzdevums. Tāpēc risinājums tiek meklēts valstiskā līmenī. Es piekrītu, ka situācija nav pārāk godīga un taisnīga no patērētāju viedokļa.

Konkrētā norma PTA likumā stājās spēkā jau 2014. gada 13. jūnijā. Tātad tā būtu piemērojama jau gandrīz deviņus gadus seniem hipotekāro kredītu līgumiem. Vai jūs nesaskatāt, ka jau ar esošo patērētāju aizsardzības regulējumu būtu pietiekami, lai kredītņēmējs varētu bankai ne tikai „izklāstīt sāpi” un lūgties, bet gan tiesiski strīdēties?

Godīgi sakot, savā līdzšinējā praksē pagaidām neesam redzējuši piemērus, kad, atsaucoties uz PTA likuma normām, tiesas ceļā būtu izdevies panākt līguma noteiktās banku procentu likmes samazināšanu. Iespējams, ka šādas tiesvedības vēl priekšā. 

Sociālajā tīklā Twitter nesen bija lasāma domu apmaiņa starp diviem augstas raudzes juristiem – Eiropas Savienības Tiesas tiesnese Ineta Ziemele netieši mudināja zvērinātu advokātu Sandi Bērtaiti vērsties pat līdz Eiropas Savienības Tiesai, jo no Latvijas līdz šim tur neesot bijis neviena precedenta par šādu tematu. Varbūt ir laiks šo tiesu praksi sākt veidot?

Piekrītu, ka patērētājs ir grūtā situācijā, un PTA likuma normas varētu kalpot kā pamats vērtēt šo problēmu. Tomēr katram individuālam patērētājam būtu ļoti izaicinoši cīnīties par savu taisnību. Iespējams, arī PTAC vajadzētu meklēt kādu risinājumu, kas varētu mudināt bankas pārdomāt esošo situāciju. Tomēr juridiski patērētāja pozīcija ir sarežģīta, jo banka nepiemēro neko papildu vai nerakstītu.

Vai atsauce uz Euribor peldošo likmi hipotekārā kredīta līgumā nevarētu tikt traktēta iepriekšminētā likuma panta kontekstā? Respektīvi, tā nemaz nebūtu uzskatāma par procentu likmes grozīšanu?
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Ņemot vērā to, ka pats līguma punkts par noteikto procentu likmi netiek grozīts, procentu likme netiek mainīta. Ja likme nav fiksēta, bet piesaistīta Euribor, tad situāciju nevar interpretēt tā, ka banka vēlas mainīt esošo likmi. Protams, faktiskais rezultāts, kad likme reizi pusgadā vai gadā tiek fiksēta atbilstoši Euribor izmaiņām, un patērētājam tiek nosūtīta informācija par turpmāk maksājamo summu (nevis procentu likmes izmaiņām), neatkarīgi no skaidrojuma, rezultātā ir „jāmaksā vairāk”. Tāpēc neapgalvoju, ka patērētāju tiesību normu piemērošana būtu pilnīgi bezcerīga, tomēr tā būtu sarežģīta, jo nelīdzsvarotais iznākums vairāk saistāms ar Eiropas Centrālās bankas pieņemtajiem lēmumiem, ne komercbanku rīcību. 

Cik lielas tiesības ir valstij iejaukties banku biznesā, mēģinot līdzsvarot banku un klientu tiesības? Piemēram, oktobrī Saeimā pirmajā lasījumā tika atbalstīts priekšlikums uz pusi samazināt hipotekāro kredītprocentu likmi. No vienas puses, tiek izteikts arguments, ka tas ir kā sociālismā – regulēt pārtikas preču cenas. No otras puses, ir pretarguments, ka banku bizness tomēr ir specifisks bizness, tas ir stingrāk regulējams nekā brīvais tirgus vispār. Kur šeit meklējama samērība, ko par to saka starptautiskās tiesības? Cik nopietni Latvijai ir tiesvedības riski šajā gadījumā, un kāda ir citu valstu prakse?

Valstij būtu jālemj par palīdzību kredītņēmējiem, taču, ieviešot īpašu regulējumu, tas rūpīgi jāizvērtē, jo nepārdomāti risinājumi var rezultēties garās un sarežģītās tiesvedībās Satversmes tiesā. Jau Covid–19 krīzes laikā vairākās valstīs uz laiku tika pieņemti tā sauktie moratoriji jeb kredītbrīvdienas, kas uz kādu laiku patērētājus atbrīvoja no kredīta procentu maksājumu veikšanas. Tas bija saistīts ar pandēmijas radīto satricinājumu, jo tobrīd neviens nezināja, kā situācija attīstīsies. No tiesiskā viedokļa ir svarīgi sniegt pamatojumu  kādām grupām, kāpēc, uz cik ilgu laiku šādus atbalsta instrumentus ieviešam. Ja tos ieviešam ilgstošā laika periodā un visiem, tad tiesvedību risks ir daudz lielāks. 

Viens valsts noteikts maksimālais slieksnis, ko finanšu pakalpojumu sniedzēji drīkst piemērot kredītprocentiem (0,07% dienā), jau pastāv. Tad ar ko atšķiras šī situācija? Kāpēc nevarētu piemērot atsevišķu regulējumu arī hipotekārajiem kredītiem? Vai „sāls” ir tajā, ka šajā gadījumā tas attiektos ar atpakaļejošu datumu uz jau spēkā esošiem līgumiem, kamēr kredītprocentu ierobežojums pārsvarā praksē ierobežoja īstermiņa „ātros” kredītus, kuru iepriekš noslēgtās saistības līdz jaunā regulējuma spēkā stāšanās mirklim jau bija izbeigušās, respektīvi, tas neierobežoja iepriekš noslēgtos līgumus? 

Jā, piemērot normatīvos aktus ar atpakaļejošu spēku ir ārkārtīgi sarežģīti, pretēji tiesiskās paļāvības principam. Līdz ar to, ja kāda jauna norma ir konceptuāls risinājums, kam nav ierobežojuma ne laikā, ne mērķgrupās, tad tam noteikti jābūt vērstam tikai uz nākotni – sākot no noteikta datuma, dodot pārejas periodu, lai pakalpojumu sniedzēji tam varētu sagatavoties. 

Bieži tiek runāts par iedzīvotāju finanšu pratību un nepieciešamību uzkrāt kapitālu, īpaši vecumdienām. Taču pieejamie ieguldījumu un uzkrāšanas instrumenti ir visai dažādi no tiesiskā regulējuma viedokļa. Kā šajā ziņā atšķiras galvenie finanšu tirgū pieejamie uzkrāšanas un ieguldīšanas pakalpojumi – fondētie pensiju līmeņi, noguldījumi, krājobligācijas, uzkrājošā apdrošināšana un citi? Kuri ir juridiski drošākie veidi, kā uzkrāt vecumdienām? Piemēram, noguldījumu aizsardzību līdz 100 000 eiro apmēram garantē likums, bet kā ir citos gadījumos?

No drošības viedokļa patērētājam drošākais un vienkāršāk saprotamais ir norēķinu konts vai krājkonts, kurā esošie līdzekļi ir aizsargāti un, ja patērētājam nepieciešams, pietiekami viegli pieejami (depozītnoguldījuma gadījumā, protams, jāievēro līgumā noteikti termiņi līdzekļu izņemšanai). Taču vienlaikus jāņem vērā, ka neko nopelnīt un iekrāt papildu šajā gadījumā nevarēs, jo saņemamie procenti ir mazāki nekā inflācija. Tātad patiesībā šīs naudas vērtība sarūk uz inflācijas rēķina. No juridiskā viedokļa – droši, bet no ekonomiskā viedokļa – neizdevīgi. 

Viena no drošākajām un ienesīgākajām iespējām ieguldīt un uzkrāt ir valsts krājobligācijas. Procenti ir augstāki nekā depozītiem, bet risks jau saistāms ar visas valsts līmeni – kā saprotu, ja vien valsts kopumā nebankrotē, tad obligācijas noteikti tiks dzēstas (atmaksātas). Tomēr varbūt arī šajā finanšu instrumentā ir kādi juridiski vai finansiāli zemūdens akmeņi?

Manuprāt, šajā instrumentā zemūdens akmeņu nav. Valsts krājobligācijas, gan Latvijas, gan kādas citas Eiropas Savienības (ES) valsts izdotas, būs vienmēr ļoti drošs ieguldījums, jo secinājums tiešām ir pareizs – naudu un uzkrātos procentos nevarēs iekasēt tikai tajā gadījumā, ja bankrotēs pati valsts. Pat Grieķijas situācijā, kas vienubrīd bija tuvu bankrotam, un daudzi investori steidza savas obligācijas pārdot, viss beidzās labi  ES un starptautiskā sabiedrība neļāva Grieķijai bankrotēt. Riskēt mīlošie ieguldītāji pat lētāk pārpirka Grieķijas obligācijas un diezgan labi pēcāk nopelnīja. Jārēķinās gan, ka arī valsts krājobligāciju ienesīgums pēdējā laika inflācijas rādītājus nespēs kompensēt.

Pēdējā pusotra gada inflācija jau ir īpašs stāsts – vai finanšu tirgū ir kāds instruments, kas to varētu kompensēt? 
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Ja runājam par parāda instrumentiem, tādu tiešām būs grūti atrast. Augstākās likmes obligācijām un citiem parāda instrumentiem ir padsmit procentu apmērā. Taču tās būs korporatīvās obligācijas, ko emitējuši uzņēmumi, tātad ar lielāku risku saistītas nekā valsts emitētās. Iespējams, ka var paveikties ar ieguldījumiem akcijās. Identificējot īsto jaunuzņēmumu, peļņa var būt ļoti liela. Piemēram, ja sākotnēji biji gatavs ieguldīt Facebook, tad šobrīd tava investīcija varētu būt atpelnījusies daudzkārt. Taču parastam iedzīvotājam ir sarežģīti kompetenti izvērtēt un saprast, kur vērts ieguldīt. Bankas nereti var palīdzēt tajā orientēties. 

Negatīvā nozīmē fascinējošs ir otrā pensiju līmeņa regulējums. Atšķirībā no depozītiem, šis ir iedzīvotājiem ar likumu noteikts obligāts finanšu instrumenta izmantošanas pienākums, faktiski – sociālās iemaksas it kā cilvēka paša nākotnei, bet tai pat laikā nekādi nav garantēta vismaz iemaksātās summas nezūdamība. Pārvaldnieki tirgū var ciest (un pēdējos gados arī cieš) zaudējumus, bet nodokļu maksātājam šis valstiski uzspiestais risks un zaudējumi ir jāakceptē. Vai tas nav juridisks absurds, īpaši, ja salīdzina ar noguldījumiem? Kāpēc brīvprātīgi veiktiem noguldījumiem ir garantijas, bet otrajā pensiju līmenī, kurā nepiedalīties pat nav izvēles, tādu nav? 

(Nopūta). Ieguldījumu fondos nauda tiek ieguldīta ar cerību, ka tā atgriezīsies ar uzviju. Iedzīvotājiem varētu ieteikt sekot līdzi, kurā bankā, kurš pensiju plāns ir izdevīgāks, pelnošāks. Igaunija mēģināja šo problēmu risināt, atļaujot iedzīvotājiem izņemt naudu no otrā pensiju līmeņa, taču, nesen runājot ar igauņu kolēģiem, secinājām, ka tas radīja vairāk negatīvu seku nekā labuma. Bija doma, ka iedzīvotāji izvēlēsies šo naudu ieguldīt izdevīgāk, bet patiesībā liela daļa no izņemtajām summām tika vienkārši iztērēta. 

Jautājums ir par tiesiski adekvāta garantiju risinājuma nepieciešamību – līdzīgi kā noguldījumu gadījumā. Un, ja šādas garantijas nepastāv, vai nodokļu maksātājiem, ņemot vērā risku, ka uz pensijā došanās brīdi uzkrātais kapitāls var būt nevis pieaudzis, bet pat samazinājies, nav pamats vērsties Satversmes tiesā, lai šo regulējumu mainītu? 

Nedomāju, ka tās ir īsti salīdzināmas lietas, jo noguldījumu fondu uzdevums ir ieguldīt, riskēt, lai mēģinātu nopelnīt saskaņā ar plānu, kādu cilvēks izvēlējies. 

Neviens plāns taču negarantē otrajā pensiju līmenī iemaksāto līdzekļu nezaudēšanu. Nodokļu maksātājs nevar pat izvēlēties tādu plānu, kura pārvaldītājs garantētu, ka šajā gadījumā vismaz iemaksātā summa saglabāsies.
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Citur pasaulē tiek piedāvāti investīciju plāni, kuri garantē vismaz ieguldītās naudas summas atmaksu. Jārēķinās, ka šādā scenārijā fonda ieguldījumu plāns būtu ļoti konservatīvs un iespējams, ka neko daudz nespētu nopelnīt. No vienas puses, vēlme pēc stabilitātes ir saprotama, bet, no otras puses, tas ir pretrunā ar mērķi, ka nauda jāiegulda tur, kur tai ir lielākas cerības nest peļņu. 

Jūs sakāt – „vēlme pēc stabilitātes”. Manuprāt, tās vienkārši ir tiesības uz īpašuma neaizskaramību.

Tas bija viens no apsvērumiem arī Igaunijas gadījumā – ļaut katram pašam izvēlēties, kā rīkoties ar saviem pensijai plānotājiem līdzekļiem. Izrādījās, ka brīdī, kad iedzīvotājiem ļauj rīkoties ar naudu pašiem, tā nenonāk pat depozītu kontā.

Kāpēc kā vienu no otrā pensiju līmeņa izvēles opcijām nevarētu noteikt naudas noguldīšanu depozīta kontā ar obligāto minimālo termiņu līdz personas pensijas vecuma sasniegšanai? 

To droši vien varētu apsvērt, bet šis jautājums tomēr nav juristu, vairāk ekonomistu un finansistu ziņā. 

Vēl viena uzkrājumu veidošanas opcija ir trešais pensiju līmenis un dažādas uzkrājošās apdrošināšanas iespējas. Atkal rodas jautājums, cik tiesiski korekta ir situācija, kad pārvaldītājs garantēti paņem savas komisijas maksas un gūst peļņu, bet patērētājs var palikt arī zaudētājos, faktiski pat neatgūstot iemaksātās summas? Kāpēc risku uzņemas tikai klients? Vai nebūtu tikai loģiski, ka, ja pārvaldītājs šo pakalpojumu nav spējis sniegt, tam vismaz būtu jāatmaksā patērētājam visas ieturētās summas – komisijas maksas, atlīdzības procenti un tamlīdzīgi?

Šis ieguldījuma darījums ir privātā kārtā slēgts un zināmā mērā patērētājam pašama jārēķinās ar risku, iemaksājot savu naudu. Fondam ieguldīšanas brīdī ir jāizskaidro patērētājam visi noteikumi tai skaitā, piemēram, ka tas negarantē summas atgriešanu pilnā apmērā vai konkrētu peļņas procentu. Šajā gadījumā situācija tomēr ir vienkāršāka nekā otrā pensiju līmeņa gadījumā, jo līdzekļu ieguldīšana nav obligāta, tā ir katra brīva izvēle. 

Citiem vārdiem, apsolītais pakalpojums šajā gadījumā ir vienkārši ieguldījumu veikšana, nevis konkrētu peļņas rezultātu sasniegšana? 

Jā, vienkāršiem vārdiem tā to varētu definēt. Fonds ieguldījuma plāna aprakstā izskaidro un apsola to, kā iemaksātā nauda tiks izmantota, kur ieguldīta, bet ne konkrētu peļņu.

Taču, ja kāds ieguldījumu fonds klientiem tomēr solītu peļņu, tad patērētājam būtu tiesības vērsties tiesā un piedzīt zaudējumus gadījumā, ja tas netiktu izpildīts? 

Jā, tad gan šādas tiesības būtu. Pirmkārt, būtu jāizvērtē, kas rakstīts darījuma dokumentos – visticamāk, šādus solījumus tur nevarētu atrast. Taču arī tad, ja bijušas patērētājus maldinošas reklāmas, par saviem solījumiem būtu jāatbild, un būtu pamats lietu skatīt gan patērētāju aizsardzības iestādēm, gan arī patērētājam vērsties tiesā. 

Cik samērīgas vispār ir banku un citu finanšu pakalpojumu sniedzēju un to klientu – privātpersonu – tiesiskās attiecības? Vai šeit pastāv juridiskais līdzsvars? 

Jāatzīst, ka situācija tiešām reti ir ļoti labvēlīga patērētājam – viņš nevar nosēsties pie galda sarunās ar banku kā līdzīgs ar līdzīgu. Iemesls, visticamāk, ir mazais tirgus, banku skaits ir liels, līdz ar to arī konkurence ierobežota. Lielākās valstīs konkurence liek bankām savstarpēji konkurēt gan ar procentu likmēm, gan komisijas maksām, līguma nosacījumiem. Latvijā vajadzētu domāt par to, kā attīstīt banku sektoru, ieaicināt tajā jaunus tirgus dalībniekus, lai bankas stimulētu domāt par klientu piesaisti, patērētajam draudzīgiem produktiem. 

Latvijā uzņēmumiem ir lielas grūtības saņemt kredītus, biznesa kreditēšana ir vāja. Jūs esat rakstījusi par līdz šim visai maz dzirdētu iespēju – uzņēmumu finanšu līdzekļu piesaiste, izdodot obligācijas. Cik tā ir reāla alternatīva kreditēšanai, kāda veida uzņēmumiem tā ir pieejama? Cik lielam, cik ilglaicīgam jābūt uzņēmumam, lai vispār varētu cerēt šādi piesaistīt finansējumu?
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Uzņēmuma darbības nozarei nav nozīmes, arī uzņēmuma vecumam un apgrozījumam nav izšķiroša nozīme. Baltijas kapitāla tirgū nodrošināta iespēja kotēt instrumentus arī jaunākiem uzņēmumiem. Nasdaq First North biržā ir samērā viegli izpildāmas prasības. Protams, ir jābūt iepriekšējai darbībai, pieejamiem finanšu rādītājiem, bet ne par desmitiem gadu ilgu periodu, tie var būt arī tikai daži gadi. Uzņēmumam gan jārēķinās, ka obligāciju emisijas gadījumā tas zināmā mērā kļūst publisks, jo ir regulāri jāinformē sabiedrībai par svarīgajiem notikumiem uzņēmumā, jaunākajiem finanšu rādītājiem, attīstību. Minimālā summa, emitējot obligācijas, ir 200 000 eiro (piesaistāmā summa par izlaistajām obligācijām). Praksē emisijas gan biežāk mērāmas miljonos eiro, biržā pagaidām sastopam vidējos un lielos uzņēmumus.

Uzņēmumu obligāciju procentu likmes droši vien ir augstākas nekā valstu krājobligācijām? 

Jā, tās ir augstākas, var sasniegt arī padsmit procentus gadā. Taču darbojas sakarība – jo augstāki procenti, jo lielāks risks, ka šis uzņēmums kādā brīdī varētu nespēt izpildīt savas saistības. Tiesa, šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti. Var būt arī obligācijas, kurām procentu likmes piesaistītas Euribor, līdz ar to šobrīd arī tās ir diezgan ienesīgas. 

Rakstāt, ka „uzņēmuma sakārtošana un vajadzīgo dokumentu sagatave aizņem gan laiku, gan finanšu resursus, parasti to nevar paveikt ne dienas, ne nedēļas laikā. Taču ar profesionālas konsultantu komandas palīdzību process var noritēt gludi un ilgt dažus mēnešus.” Kāda ir procedūra, veicamie priekšdarbi pirms obligāciju emisijas, cik tas ir sarežģīti? Ko jāņem vērā uzņēmuma juristiem, grāmatvežiem šajā procesā? Piemēram, vai nepieciešama kāda atsevišķa sadaļa finanšu pārskatā, vai der jebkurš standarta gada pārskats?

Uzņēmumā ir jābūt skaidrai korporatīvajai pārvaldībai, kā tiek pieņemti lēmumi. Jārēķinās, ka var tikt uzdoti jautājumi par uzņēmuma īpašnieku sastāvu. Uzņēmumam ir jāspēj detalizēti aprakstīt sava darbība, precīzi identificēt ar to saistītos riskus. Ja runājam par finanšu pārskatiem, tad regulētajā tirgū pārskatiem jābūt sagatavotiem atbilstoši Starptautiskajam Finanšu pārskatu standartam, pārskatiem jābūt pieejamiem par pēdējiem trīs gadiem. First North tirgū, kas vairāk paredzēts jauniem uzņēmumiem, finanšu pārskatu atbilstība starptautiskajam standartam netiek prasīta. 

Kā izvērtēt, kas ir „būtiskie notikumi”, par ko uzņēmumam noteikti jāinformē? 

Prasības dažādās valstīs un biržās var nedaudz atšķirties, bet visbiežāk katru ceturksni jāsagatavo pārskats par to, kas uzņēmumā noticis, kas paveikts, kādi ir finanšu rezultāti. Tāpat uzņēmumi nereti organizē investoru konferences (zvanus), kuros izstāsta par aktuālo un atbild uz jautājumiem. 

Politiķi runā par lielo valsts uzņēmumu akciju kotēšanu biržā. Vai savā ziņā valstij izdevīgāks risinājums nebūtu tikai šo uzņēmumu obligāciju emitēšana, nodrošinot īpašnieku sastāva nemainīgumu, arī ar peļņu nebūs jādalās un neizskanēs bažas par valsts uzņēmumu daļēju privatizāciju?
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Linda Purenkova, BDO Law Juridiskās nodaļas vadītāja, zvērināta advokāte
Foto: Aivars Siliņš

Ir uzņēmumi, kas jau to dara, piemēram, AirBaltic. Taču akcijas un obligācijas ir dažādi instrumenti. Obligācijas ir parāda vērtspapīrs – uzņēmums aizņemas naudu, kas tam būs jāatdod. Savukārt akciju sākotnējās pārdošanas ieņēmumi ir ieguldījums kapitālā, ieguldītāji kļūst par uzņēmuma daļas īpašniekiem, var pretendēt uz sadalāmo peļņu. Līdz šim publiski izskanējušie plāni par valsts uzņēmumu akciju kotēšanu biržā tomēr nevarētu vērtēt kā privatizāciju, jo runa visbiežāk ir par 20–30% akciju, katrā ziņā mazākuma daļu, kas nozīmē, ka kontrole saglabātos valstij vai pašvaldībai. 

Ja iepriekš runājām par fizisko personu un banku juridisko attiecību līdzsvaru, tad kāda šī situācija ir uzņēmumu un banku līmenī? Uzņēmumi it kā ir spēcīgāki nekā privātpersonas, bet, no otras puses, tos neaizsargā patērētāju tiesības.

Ja runājam par maziem un vidēji maziem uzņēmumiem, droši vien jāatzīst, ka situācija brīžiem varētu būt līdzīga kā ar patērētājiem, jo mazam uzņēmumam ir sarežģīti saņemt pilnīgi individualizēti izstrādātu piedāvājumu sadarbībai ar banku. Procesus sarežģījusi arī cīņa pret naudas atmazgāšanu – pat uzņēmuma konta atvēršana ir smagnējs process, tāpat kā kredīta pieejamība. Lielo un vidējo uzņēmumu gadījumā, iespējams, situācija ir līdzvērtīgāka, jo tie bankām varētu būt interesantāki klienti. 

Kādas jaunas inovācijas veidojas finanšu pakalpojumu tirgū, kādi ir to juridiskie regulējumi? Varbūt klientiem – gan fiziskajām, gan juridiskajām personām – parādās vēl kādi alternatīvi finansēšanās veidi? 

Galvenā tendence, kas vērojama, ir pāreja uz digitalizāciju, tiešsaistes vidi. Neesmu manījusi, ka paši finanšu pakalpojumi revolucionāri mainās, bet arvien vairāk tiek īstenoti caur interneta aplikācijām, platformām, kas, īpaši jaunākiem klientiem, ir ērtāks un pieejamāks formāts. Arī investīciju veikšanai pieejami ērti sasniedzami risinājumi internetbankās, finanšu pakalpojumu sniedzēju izveidotās platformās. Ļoti būtiski gan atcerēties, ka vienmēr ir jāpārbauda, vai konkrētais pakalpojuma sniedzējs ir licencēts. 

Ar Lindu Purenkovu sarunājās Ikars Kubliņš

Publicēts žurnāla “Bilances Juridiskie Padomi” 2023. gada novembra (125.) numurā.

Lasiet arī: