0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIVai grozījumi paziņojumu sniegšanai VID EDS ir tik būtiski?

Vai grozījumi paziņojumu sniegšanai VID EDS ir tik būtiski?

Redakcija

2021. gada 7. septembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju" (kas aizvietoja noteikumus Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem") paredz atteikties no paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām (paziņojums) formas un ienākumu veidu kodu noteikšanas Ministru kabinetā, tā vietā nosakot tikai paziņojumā iekļaujamo informāciju. Turpmāk paziņojuma veidlapa nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Šis grozījums tika nosaukts par "administratīvā sloga mazināšanu", kuru faktiski ir grūti pamanīt, jo netiek mainīta paziņojumā iekļaujamā informācija,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vai grozījumi paziņojumu sniegšanai VID EDS ir tik būtiski
Ilustrācija: Arvis Villa, izmantojot © paul – stock.adobe.com

2021. gada 7. septembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju" (kas aizvietoja noteikumus Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem") paredz atteikties no paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām (paziņojums) formas un ienākumu veidu kodu noteikšanas Ministru kabinetā, tā vietā nosakot tikai paziņojumā iekļaujamo informāciju.

Turpmāk paziņojuma veidlapa nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Šis grozījums tika nosaukts par "administratīvā sloga mazināšanu", kuru faktiski ir grūti pamanīt, jo netiek mainīta paziņojumā iekļaujamā informācija, tiek saglabāta iepriekšējā iesniegšanas kārtība EDS, paliek spēkā arī izmaksāto summu kodifikācija. Tas, ka daži kodi nomainīti uz citiem, daži atcelti un daži parādīsies kā jauni, ir dabīgs process, kas ne atvieglo, ne apgrūtina procesu. Turklāt lietotāji jau sen pieraduši, ka EDS prot "laipni piedāvāt" paziņojumā iekļaujamos kodus ar atšifrējumu. 

Ieņēmumi un to pazīmes (jeb ko nozīmē koda pirmie divi cipari)

"10" — apliekams ienākums (IIN jāietur izmaksas vietā) (1001) darba alga, prēmijas, piemaksas, atvaļinājums, A lapa; (1003) autoratlīdzība, ko izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas; (1006) ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas; (1007) nereģistrētas personas ienākumi no saimnieciskās darbības; (1008) ienākumi no uzņēmuma līguma, izņemot ienākumus, kas gūti SD ietvaros; (1009) ienākumi no kustamā īpašuma iznomāšanas vai izīrēšanas, kas izmaksāti nereģistrētai fiziskajai personai; (1011) dividendes, tām pielīdzināms ienākums, nosacītās dividendes; (1012) autoratlīdzība, kuru izmaksā autortiesību mantiniekiem; (1018) valdes locekļa ienākums (t.sk. no domājamā ienākuma); (1019) procenti; (1061) 2021. un 2022. gada laikā izmaksāta autoratlīdzība nereģistrētam autoram.
"20" — apliekams ienākums (nodokli maksā saņēmējs) (2006) ienākumi no nekustamā īpašuma izmantošanas; (2007) reģistrētas personas ienākumi no saimnieciskās darbības; (2008) (2009) ienākumi no kustamā īpašuma iznomāšanas, izīrēšanas, kas izmaksāti SD veicējam; (2015) ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas (iesniedz pircējs).
"30" — neapliekams ienākums (3005) ienākumi no personīgā īpašuma atsavināšanas (izņemot nekustamo īpašumu); (3011) dividendes, tām pielīdzināms ienākums, nosacītās dividendes; (3050) algota darba ienākumi par darba pienākumu veikšanu citā ES dalībvalstī vai EEZ zonas valstī; (3059) darba devēja apmaksātie darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumi, kas nepārsniedz 480 eiro gadā; (3060) laimesti, kuri IIN likumā noteikti kā neapliekami; (3063) attālinātā darba kompensācija.
"40" — neapliekams ienākums noteikto normu ietvaros  (4023) palīdzība 1000 eiro (IIN likuma 9. panta pirmās daļas 20., 25. un 27. punkts un 44. punkta "a" apakšpunkts); (4031) palīdzība 2000 eiro (IIN likuma 9. panta pirmās daļas 27. punkts); (4025) konkursos un sacensībās saņemtās mantiskās un naudas balvas (prēmijas).

https://www.vid.gov.lv/lv/ienakumu-veidu-un-papildu-atvieglojumu-veidu-kodi

Savukārt veidlapas neapstiprināšana arī neko būtiski neietekmē. Bez veidlapas (apstiprinātas vai neapstiprinātas) nemaz nevar iztikt, jo diezin vai EDS "sapratīs" sniegto informāciju, ja tā tiks paziņota brīvā formā (kaut arī saturēs noteikumos prasīto informāciju).

NB! Paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem.

Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāsniedz "IIN pārskats par fiziskās personas — nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli LV" (MK 2010. gada 21. septembra noteikumi Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", 6. un 4. pielikums).

Ja darba attiecības pastāvēja visu taksācijas periodu (gadu), paziņojums jāiesniedz VID līdz nākamā gada 1. februārim, ja darba attiecības bija pārtrauktas gada laikā, tad līdz nākamā mēneša 15. datumam (tas pats, ja persona bija nodarbināta steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos).

Paziņojuma sniegšanas termiņi (izņemot ienākuma izmaksāšanu darba attiecību ietvaros)

Apliekams ienākums, ja — IIN ietur izmaksas brīdī, kodi sākās ar «10»  Apliekams ienākums, ja IIN neietur izmaksas brīdī, un neapliekams ienākums, kodi «20», «30» un «40»
Paziņojuma iesniegšana VID  Reizi mēnesī līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam Reizi gadā līdz nākamā gada 1. februārim
Paziņojuma izsniegšana fiziskajai personai Ja fiziskā persona pieprasa

Paziņojumu var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro vai izmaksā šādus ienākumus: 

 • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem; 
 • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu; 
 • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
 • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtas gadījumos; 
 • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā; 
 • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību; 
 • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro; 
 • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu "Par apdrošināšanas līgumu" un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu.

Ienākumu veidu kodiem tiek saglabāta esošā struktūra saskaņā ar likumā noteiktajiem ienākuma veidiem un to maksāšanas kārtību. 

EDS, kurā paziņojumu sniedzējiem ir pienākums iesniegt paziņojumu, veidlapas forma (kur redzama iekļaujamā informācija) un iekļaujamās informācijas saraksts netiek mainīts. Jau šobrīd EDS ir pieejama ienākumu veidu un papildu atvieglojuma veidu kodu izvēlne, tādējādi ienākumu veidu un papildu atvieglojuma veidu kodu saraksts ir nepieciešams tikai personām, kas nelieto EDS informācijas nolūkos, nodokļu maksātājiem — paziņojumu sniedzējiem —, kas paziņojumu VID sniedz, eksportējot no grāmatvedības datorprogrammām, un citām iestādēm, ar kurām VID ir vienošanās par informācijas apmaiņu.

Vienlaikus netiek vairs noteiktas divas dažādas veidlapas, kur vienu ienākuma izmaksātājs sniedz VID, bet otru — ienākuma saņēmējam pēc pieprasījuma, jo tās informācijas saturs ir vienlīdzīgs, bet atšķirīgs ir tikai izkārtojums. Atteikšanās no MK noteikumu apstiprinātas veidlapas nenozīmē, ka ienākuma izmaksātājs arī turpmāk nevarēs izmantot iepriekšējā formāta veidlapas. Tādējādi Valsts ieņēmumu dienests informatīviem nolūkiem publicēs savā publiskajā tīmekļvietnē iespējamo veidlapu.

VID informēs nodokļu maksātājus par izmaiņām ienākumu veidu un papildu atvieglojuma veidu kodu sarakstā VID publiskajā tīmekļvietnē un EDS ne vēlāk kā 60 dienas pirms paziņojuma iesniegšanas termiņa, kurā sniedzama informācija par konkrēto ienākuma veidu. 

Noteikumus piemēro paziņojumiem, kas sniedzami, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, par pilnu 2021. gadu un par turpmākajiem taksācijas periodiem.

Turpmāk — arī citi grozījumi

Pēc Ministru kabineta noteikumu Nr. 610 spēkā stāšanās Finanšu ministrijai nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība", lai mainītu atsauci uz Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumu Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem" 1. vai 2. pielikumu, kā arī Ministru kabineta 2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību", lai mainītu atsauci uz paziņojuma veidlapas rindām.

Paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

 • taksācijas periods;
 • ienākuma izmaksātājs – juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods;
 • ienākuma saņēmējs – vārds, uzvārds un personas kods;
 • ienākuma (tai skaitā neapliekamā ienākuma) veida kods atbilstoši normatīvajos aktos IIN jomā noteiktajiem ienākumu veidiem un to izmaksas kārtībai;
 • ienākuma gūšanas periods;
 • ienākuma izmaksas mēnesis;
 • ieņēmumu apmērs;
 • neapliekamā ienākuma apmērs;
 • piemērotā VID prognozētā mēneša neapliekamā minimuma vai nodokļu maksātāja prognozētā mēneša neapliekamā minimuma kopējais apmērs;
 • piemērotā atvieglojuma par apgādājamiem apmērs;
 • piemērotā papildu atvieglojuma veida kods un apmērs atbilstoši normatīvajos aktos IIN jomā noteiktajiem papildu atvieglojuma veidiem, apmēriem un to piemērošanas kārtībai.

Attaisnoto izdevumu apmērs:

 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • iemaksas privātajos pensiju fondos;
 • dzīvības apdrošināšanas (ar līdzekļu uzkrāšanu) prēmiju summas;
 • dzīvības apdrošināšanas (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas;
 • citi izdevumi.

No iesniegtās informācijas automātiski tiks aprēķināts apliekamais ienākums, bet ieturētais nodoklis būs jāuzrāda no uzskaites datiem, proti, faktiski ieturētais (gada laikā veikto aprēķinu noapaļošanas rezultātā faktiskais nodoklis var atšķirties no paziņojumā uzrādītā).

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada janvāra (481.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: