0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESĪBASTIESU PRAKSEApgabaltiesai no jauna jāvērtē, vai VID varēja piemērot soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu

Apgabaltiesai no jauna jāvērtē, vai VID varēja piemērot soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis abu pušu kasācijas sūdzības strīdā par nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu (lieta SKA-3/2023 (A420463113)). Iepriekš Senāts bija apturējis tiesvedību lietā, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā pausto, Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par pieteicējai saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) divkāršā apmērā aprēķināto soda naudu. Savukārt daļā, kurā apgabaltiesa atcēlusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteikto papildu soda naudu, spriedums atstāts negrozīts. Izskatāmajā lietā VID pieteicējai saistībā ar tās deklarētajiem…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments izskatījis abu pušu kasācijas sūdzības strīdā par nodokļu maksātājam piemērotu soda naudu divkāršā apmērā par iespējamu atkārtotu nodokļu pārkāpumu (lieta SKA-3/2023 (A420463113)). Iepriekš Senāts bija apturējis tiesvedību lietā, lai vērstos ar pieteikumu Satversmes tiesā. Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā pausto, Senāts atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu daļā par pieteicējai saistībā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) un uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) divkāršā apmērā aprēķināto soda naudu. Savukārt daļā, kurā apgabaltiesa atcēlusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) noteikto papildu soda naudu, spriedums atstāts negrozīts.

Izskatāmajā lietā VID pieteicējai saistībā ar tās deklarētajiem darījumiem aprēķināja soda naudu divkāršā apmērā, ņemot vērā to, ka pieteicējai iepriekšējā auditā bija konstatēti nodokļu pārkāpumi. Tātad lietā ir strīds par to, vai VID pamatoti pieteicējai piemērojis soda naudu divkāršā apmērā.

Senāts norāda, ka atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrās daļas 1. punkta formulējumam ir jāņem vērā nevis dienesta lēmuma pieņemšanas brīdis, bet gan pabeigtā nodokļu auditā konstatēta iepriekšējā nodokļu pārkāpuma izdarīšanas brīdis.

Proti, tieši no pārkāpumu izdarīšanas brīža ir skaitāms trīs gadu termiņš, pēc kura izbeigšanās no jauna izdarīts pārkāpums vairs nav uzskatāms par atkārtotu nodokļu pārkāpumu.

Ņemot vērā Satversmes tiesas nospriesto, kā arī to, ka apgabaltiesa nodokļu pārkāpumu izskatāmajā lietā ir uzskatījusi par atkārtotu situācijā, kad soda naudas piemērošanas brīdī lēmums par iepriekšējo nodokļu pārkāpumu nebija kļuvis neapstrīdams, proti, tas bija pārsūdzēts tiesā un tiesvedība nebija noslēgusies, apgabaltiesas spriedums daļā, kurā izspriests jautājums par pieteicējai saistībā ar PVN un UIN divkāršā apmērā aprēķināto soda naudu, ir atceļams un lieta šajā daļā nododama jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā. Apgabaltiesai, no jauna izskatot lietu šajā daļā, ir jāpārbauda, vai brīdī, kad pieteicējai tika piemērota soda nauda, bija izpildījušās visas likuma „Par nodokļiem un nodevām” 32.4 panta otrajā daļā minētās pazīmes nodokļu pārkāpuma atkārtotības konstatēšanai, ņemot vērā gan Satversmes tiesas atzīto, ka vārdi „vai tas ir pārsūdzēts tiesā” ir spēkā neesoši no pieteicējas pamattiesību aizskāruma rašanās brīža, gan arī tiesību normu interpretāciju, kas sniegta Senāta spriedumā.

Lasīt arī: