0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKā ziņot par konkurences pārkāpumu

Kā ziņot par konkurences pārkāpumu

Foto: Pavel Danilyuk, pexels.com

Žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI arhīva raksts

Ziņot par iespējamajiem konkurences tiesību pārkāpumiem var, anonīmi tiešsaistē aizpildot anketu, kā arī personīgi vēršoties Konkurences padomē ar iesniegumu. Iesniegums jāveido pēc iespējas precīzāk, norādot informāciju, kas varētu būt būtiska problēmas identificēšanai un liecināt par konkurences tiesību pārkāpumu, tajā skaitā kas ir pārkāpējs (jānorāda uzņēmuma (vai vairāku uzņēmumu) nosaukums un, ja iespējams, reģistrācijas numurs) un kas pierāda to, ka noticis pārkāpums – varat minēt visus faktus, kas liekas svarīgi.

Ja iespējams, iesniegumam vēlams pievienot līgumu vai vēstuļu kopijas, e-pasta sarakstes izdrukas, cenu un citu līguma nosacījumu piedāvājumus, tirgus analīzes datus un jebkurus citus dokumentus, kas satur liecības par pārkāpumu vai pierādījumus par saikni starp prettiesiskām darbībām un uzņēmuma nodarītajiem zaudējumiem. Pievienotās dokumentu kopijas/izdrukas ir jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniegumā arī jānorāda, kuras likuma normas ir pārkāptas.

Konkurences padome izskata Konkurences likuma 11. panta (aizliegtas vienošanās) un 13. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums), kā arī 15. panta (apvienošanās, kas nav saskaņota ar Konkurences padomi) pārkāpumus, kā arī Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus.

Ja ir grūti noteikt, kurš no minētajiem pantiem ticis pārkāpts, Konkurences padome, izvērtējot iesniegumā aprakstīto situāciju, pati identificēs likuma normu, kura varētu būt pārkāpta, bet tam nepieciešams pietiekami detalizēts situācijas apraksts, kas ļauj izprast iespējamā pārkāpuma būtību.

Tāpat iesniegumā norādāmi fakti, kas liecina, ka esat ieinteresēta persona pārkāpuma novēršanā. Iesniegumā jānorāda, vai un kādā veidā esat cietis no pārkāpēja darbībām, kā arī kādas darbības līdz šim veiktas – jānorāda, vai un ko darījāt, lai izbeigtu pārkāpumu pirms vēršanās Konkurences padomē. Šī informācija iestādei nepieciešama, lai pilnvērtīgāk izprastu situāciju.

Objektīvi ne vienmēr ir iespējams, kā arī ne vienmēr ir lietderīgi bez vēršanās Konkurences padomē darīt vēl kaut ko, lai novērstu pārkāpumu.

Piemēram, ja ir aizdomas par karteļa vienošanos, par savām aizdomām nevajadzētu ziņot ne iespējamajiem pārkāpējiem, ne masu medijiem, jo pretējā gadījumā pārkāpēji pēc šādas informācijas saņemšanas varēs iznīcināt pierādījumus, kas liecina par pārkāpumu, un Konkurences padomei nebūs iespējas to pierādīt.

Iesniegumu adresē Konkurences padomei, norāda iesnieguma datumu, informāciju par iesniedzēju (fiziskai personai jānorāda vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese; juridiskā personai jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Vēlams norādīt arī kontakttālruni, lai nepieciešamības gadījumā Konkurences padome varētu pēc iespējas ātri iegūt nepieciešamo papildu informāciju.

Iesniegumu fiziska persona paraksta pati; juridiskas personas iesniegumu paraksta tās pārstāvis, kuram ir pārstāvības tiesības – valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, prokūrists u.c. Citas personas ir tiesīgas parakstīt iesniegumu, ja tām ir attiecīgs pilnvarojums, kas pievienojams iesniegumam.

Ja iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, nepieciešams precīzi norādīt to informāciju, datus, skaitļus, pielikumus, aprēķinus u.c. informāciju, kuru nepieciešams paturēt slepenībā. Praktiski to visvienkāršāk izdarīt, konkrētos datus izceļot (pasvītrojot vai iekrāsojot) un iesnieguma beigās norādot, ka izceltā informācija ir ierobežotas pieejamības.

Ievērojot noteiktās prioritātes, iespējamā pārkāpuma ietekmi uz konkurenci un būtiskām sabiedrības interesēm, lietas par Konkurences likuma pārkāpumiem Konkurences padome ierosina pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Konkurences likuma 22. panta pirmo daļu. Šādā veidā Konkurences padomes resursi tiek izmantoti tikai sabiedrībai svarīgāko lietu izpētē un pārkāpuma novēršanā.

Jebkura persona – gan patērētāji, gan tirgus dalībnieki, kas cietuši zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Konkurences likumu ir tiesīgi prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu.

Ar zaudējumu atlīdzības prasību jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Lai to vieglāk izdarītu, nepieciešami pierādījumi, kas visbiežāk ir pirkumu apliecinoši dokumenti. Tāpēc patērētājiem ieteicams saglabāt veikto pirkumu apliecinošus dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot.

Prasību tiesā var pieteikt ne vien individuāli patērētāji, bet arī patērētāju nevalstiskās organizācijas – tās var uzņemties ar prasību celšanu saistītās grūtības, jo īpaši gadījumos, kad individuāli patērētāja zaudējumi ir samērā niecīgi, tomēr visi zaudējumi kopumā veido pietiekami ievērojamu summu.

Pēc prasītāja lūguma tiesa var noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru pēc saviem ieskatiem.

Raksts publicēts žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI 2017. gada decembra numurā.

Piebilde

Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, bet Jūs nevēlaties Konkurences padomei atklāt savu identitāti vai neesat pārliecināts, ka informācijas pietiek oficiālam iesniegumam, aicinām ziņot, izmantojot formu šeit.

Lasiet arī:

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Pavel Danilyuk, pexels.com

Žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI arhīva raksts

Ziņot par iespējamajiem konkurences tiesību pārkāpumiem var, anonīmi tiešsaistē aizpildot anketu, kā arī personīgi vēršoties Konkurences padomē ar iesniegumu. Iesniegums jāveido pēc iespējas precīzāk, norādot informāciju, kas varētu būt būtiska problēmas identificēšanai un liecināt par konkurences tiesību pārkāpumu, tajā skaitā kas ir pārkāpējs (jānorāda uzņēmuma (vai vairāku uzņēmumu) nosaukums un, ja iespējams, reģistrācijas numurs) un kas pierāda to, ka noticis pārkāpums - varat minēt visus faktus, kas liekas svarīgi.

Ja iespējams, iesniegumam vēlams pievienot līgumu vai vēstuļu kopijas, e-pasta sarakstes izdrukas, cenu un citu līguma nosacījumu piedāvājumus, tirgus analīzes datus un jebkurus citus dokumentus, kas satur liecības par pārkāpumu vai pierādījumus par saikni starp prettiesiskām darbībām un uzņēmuma nodarītajiem zaudējumiem. Pievienotās dokumentu kopijas/izdrukas ir jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniegumā arī jānorāda, kuras likuma normas ir pārkāptas.

Konkurences padome izskata Konkurences likuma 11. panta (aizliegtas vienošanās) un 13. panta (dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums), kā arī 15. panta (apvienošanās, kas nav saskaņota ar Konkurences padomi) pārkāpumus, kā arī Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma pārkāpumus.

Ja ir grūti noteikt, kurš no minētajiem pantiem ticis pārkāpts, Konkurences padome, izvērtējot iesniegumā aprakstīto situāciju, pati identificēs likuma normu, kura varētu būt pārkāpta, bet tam nepieciešams pietiekami detalizēts situācijas apraksts, kas ļauj izprast iespējamā pārkāpuma būtību.

Tāpat iesniegumā norādāmi fakti, kas liecina, ka esat ieinteresēta persona pārkāpuma novēršanā. Iesniegumā jānorāda, vai un kādā veidā esat cietis no pārkāpēja darbībām, kā arī kādas darbības līdz šim veiktas - jānorāda, vai un ko darījāt, lai izbeigtu pārkāpumu pirms vēršanās Konkurences padomē. Šī informācija iestādei nepieciešama, lai pilnvērtīgāk izprastu situāciju.

Objektīvi ne vienmēr ir iespējams, kā arī ne vienmēr ir lietderīgi bez vēršanās Konkurences padomē darīt vēl kaut ko, lai novērstu pārkāpumu.

Piemēram, ja ir aizdomas par karteļa vienošanos, par savām aizdomām nevajadzētu ziņot ne iespējamajiem pārkāpējiem, ne masu medijiem, jo pretējā gadījumā pārkāpēji pēc šādas informācijas saņemšanas varēs iznīcināt pierādījumus, kas liecina par pārkāpumu, un Konkurences padomei nebūs iespējas to pierādīt.

Iesniegumu adresē Konkurences padomei, norāda iesnieguma datumu, informāciju par iesniedzēju (fiziskai personai jānorāda vārds, uzvārds un deklarētās dzīvesvietas adrese; juridiskā personai jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese. Vēlams norādīt arī kontakttālruni, lai nepieciešamības gadījumā Konkurences padome varētu pēc iespējas ātri iegūt nepieciešamo papildu informāciju.

Iesniegumu fiziska persona paraksta pati; juridiskas personas iesniegumu paraksta tās pārstāvis, kuram ir pārstāvības tiesības – valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, prokūrists u.c. Citas personas ir tiesīgas parakstīt iesniegumu, ja tām ir attiecīgs pilnvarojums, kas pievienojams iesniegumam.

Ja iesniegums satur ierobežotas pieejamības informāciju, nepieciešams precīzi norādīt to informāciju, datus, skaitļus, pielikumus, aprēķinus u.c. informāciju, kuru nepieciešams paturēt slepenībā. Praktiski to visvienkāršāk izdarīt, konkrētos datus izceļot (pasvītrojot vai iekrāsojot) un iesnieguma beigās norādot, ka izceltā informācija ir ierobežotas pieejamības.

Ievērojot noteiktās prioritātes, iespējamā pārkāpuma ietekmi uz konkurenci un būtiskām sabiedrības interesēm, lietas par Konkurences likuma pārkāpumiem Konkurences padome ierosina pēc savas iniciatīvas saskaņā ar Konkurences likuma 22. panta pirmo daļu. Šādā veidā Konkurences padomes resursi tiek izmantoti tikai sabiedrībai svarīgāko lietu izpētē un pārkāpuma novēršanā.

Jebkura persona - gan patērētāji, gan tirgus dalībnieki, kas cietuši zaudējumus konkurences tiesību pārkāpuma rezultātā, saskaņā ar Konkurences likumu ir tiesīgi prasīt no pārkāpējiem šo zaudējumu atlīdzināšanu.

Ar zaudējumu atlīdzības prasību jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Lai to vieglāk izdarītu, nepieciešami pierādījumi, kas visbiežāk ir pirkumu apliecinoši dokumenti. Tāpēc patērētājiem ieteicams saglabāt veikto pirkumu apliecinošus dokumentus, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot.

Prasību tiesā var pieteikt ne vien individuāli patērētāji, bet arī patērētāju nevalstiskās organizācijas – tās var uzņemties ar prasību celšanu saistītās grūtības, jo īpaši gadījumos, kad individuāli patērētāja zaudējumi ir samērā niecīgi, tomēr visi zaudējumi kopumā veido pietiekami ievērojamu summu.

Pēc prasītāja lūguma tiesa var noteikt zaudējumu atlīdzības apmēru pēc saviem ieskatiem.

Raksts publicēts žurnāla BILANCES JURIDISKIE PADOMI 2017. gada decembra numurā.

Piebilde

Ja jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, bet Jūs nevēlaties Konkurences padomei atklāt savu identitāti vai neesat pārliecināts, ka informācijas pietiek oficiālam iesniegumam, aicinām ziņot, izmantojot formu šeit.

Lasiet arī:

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: