0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKONKURENCEEiropas Komisija paplašina tirgus definīciju, kas izmantojama konkurences lietās

Eiropas Komisija paplašina tirgus definīciju, kas izmantojama konkurences lietās

Eiropas Komisija (EK) 8. februārī pieņēma pārskatītu paziņojumu par tirgus definīciju (paziņojums). Lai apvienošanās darījumu un gandrīz visu pretmonopola lietu novērtēšanā definētu tirgu, ir jānosaka uzņēmumu savstarpējās konkurences robežas. EK norādījumos ir ņemta vērā tirgus jaunā realitāte un izmaiņas EK lietu izskatīšanas praksē un Eiropas Savienības (ES) judikatūrā. Tas uzlabos pārredzamību un juridisko noteiktību uzņēmumiem, veicinās noteikumu ievērošanu un sekmēs efektīvāku izpildes panākšanu. Ar pārskatīto paziņojumu pirmo reizi tiek pārskatīts 1997. gadā pieņemtais paziņojums par tirgus definīciju. Tas atspoguļo būtiskās pārmaiņas, kas notikušas gadu gaitā, jo īpaši augošo digitalizāciju un jaunos preču un pakalpojumu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Unsplash.com

Eiropas Komisija (EK) 8. februārī pieņēma pārskatītu paziņojumu par tirgus definīciju (paziņojums). Lai apvienošanās darījumu un gandrīz visu pretmonopola lietu novērtēšanā definētu tirgu, ir jānosaka uzņēmumu savstarpējās konkurences robežas. EK norādījumos ir ņemta vērā tirgus jaunā realitāte un izmaiņas EK lietu izskatīšanas praksē un Eiropas Savienības (ES) judikatūrā. Tas uzlabos pārredzamību un juridisko noteiktību uzņēmumiem, veicinās noteikumu ievērošanu un sekmēs efektīvāku izpildes panākšanu.

Ar pārskatīto paziņojumu pirmo reizi tiek pārskatīts 1997. gadā pieņemtais paziņojums par tirgus definīciju.

Tas atspoguļo būtiskās pārmaiņas, kas notikušas gadu gaitā, jo īpaši augošo digitalizāciju un jaunos preču un pakalpojumu piedāvāšanas veidus, kā arī to, ka tirdzniecības sakari ir arvien vairāk savstarpēji saistīti. Paziņojuma pārskatīšana ir būtiska EK mērķim nodrošināt pārredzamību un paredzamību konkurences noteikumu izpildes panākšanā, cita starpā ar norādījumiem, visās nozarēs un nozaru līmenī, arī attiecībā uz stratēģiskām nozarēm.

Pārskatītā paziņojuma par tirgus definīciju galvenie elementi

Pārskatītajā paziņojumā par tirgus definīciju ir sniegti plašāki, atjaunināti norādījumi par EK izmantoto pieeju tirgus definēšanā. Tajā apkopoti jaunākajiem apstākļiem pielāgoti principi, metodika, judikatūra un paraugprakse, kas jāpiemēro, lai definētu tirgus pretmonopola un apvienošanās lietās. Pārskatītajā paziņojumā ir iekļauti šādi galvenie elementi.

 • Pieejamāki norādījumi, pateicoties detalizētai struktūrai un konkrētiem piemēriem, kas ilustrē tirgus definīcijas jēdzienu praktisko piemērošanu.
 • Tirgus definēšanas vispārīgo principu apraksts.
 • Atzīta tādu ar cenu nesaistītu parametru nozīme tirgus definēšanā kā inovācija, kvalitāte, piegāžu uzticamība un ilgtspēja.
 • Konkrēti norādījumi par tirgus definīcijas jēdzienu piemērošanu īpašos apstākļos, t. sk.:
  • digitālajos tirgos, piemēram, attiecībā uz daudzpusējiem tirgiem un tā dēvētajām digitālajām “ekosistēmām” (piemēram, produktu sistēmām, kuru centrā ir mobilo ierīču operētājsistēmas);
  • nozarēs ar intensīvu inovāciju, kurās uzņēmumi konkurē inovācijas jomā, tai skaitā ar izstrādes procesā esošiem produktiem.
 • Skaidrojumi par dinamiskiem un uz nākotni vērstiem novērtējumiem, jo īpaši tirgos, kuros notiek strukturālas pārmaiņas, piemēram, regulējuma vai tehnoloģijas ziņā.
 • Izvērsti norādījumi par ģeogrāfisko tirgu definēšanu ar uzsvaru uz faktoriem, kuri pamato to, ka tirgus var definēt kā globālus, Eiropas Ekonomikas zonas, valsts vai vietēja mēroga tirgus, un uz to, kā attiecīgo ģeogrāfisko tirgu definēšanā tiek ņemts vērā imports.
 • Precizējumi par dažādiem kvantitatīviem paņēmieniem, ko izmanto, definējot tirgus, piemēram, nelielas, bet ievērojamas un paliekošas cenu paaugstināšanas (“SSNIP”) kritēriju.
 • Norādījumi par alternatīviem rādītājiem tirgus daļu aprēķināšanai, piemēram, pamatojoties uz noietu vai jaudu vai pamatojoties uz izmantošanas rādītājiem, piemēram, (aktīvo) lietotāju skaitu vai vietņu apmeklējumu skaitu.
 • Plašs pārskats par dažādiem pierādījumu avotiem un pierādījuma spēku tirgus definēšanas analīzē.

Paziņojumā uzsvērts, ka tirgus definēšana ir starpsolis vispārīgā novērtējumā no konkurences viedokļa. Tajā novērtē visu veidu attiecīgo spiedienu uz uzņēmumiem, kuri darbojas konkrētajos produktu un ģeogrāfiskajos tirgos, un attiecīgi var novērtēt šķēršļus, kas kavē ieiešanu tirgū vai paplašināšanos, apjomradīto ietaupījumu radīto ietekmi (ko rada arī ārpustirgus darbības) vai tīkla efektu, piekļuvi konkrētiem aktīviem un izejresursiem, kā arī produktu diferenciāciju.

Konteksts saistībā ar tirgus definīciju

Tirgus definēšana ir rīks, kuru izmanto, lai noteiktu uzņēmumu savstarpējās konkurences tvērumu. Konkrētā produktu tirgus un konkrētā ģeogrāfiskā tirgus definēšanas mērķis ir apzināt faktiskos un potenciālos konkurentus, kuri rada spiedienu uz uzņēmumu komerciālajiem lēmumiem, piemēram, to piedāvājuma nosacījumiem. Tādā veidā tirgus definīcija cita starpā dod iespēju aprēķināt tirgus daļas, kas var sniegt svarīgu informāciju tirgus varas novērtēšanai.

Tirgus definīcija palīdz izprast uzņēmumu konkurences vidi gan kādā konkrētā brīdī, gan tās attīstību laika gaitā. Tā kā tirgi nav statiski, šī analīze katrā lietā ir jāveic no jauna, ņemot vērā izmaiņas ražošanas procesos, patērētāju izvēles parametros un citās tirgus iezīmēs (piemēram, inovācijas cikli, piegādes ķēdes, digitālo tirgu un attiecīgo uzņēmējdarbības modeļu specifika), kā arī iespējas viegli izvēlēties jaunus piegādātājus, vai ievērojot regulējuma izmaiņas. Tāpat arī tirgus ģeogrāfiskais tvērums katrā lietā ir jānovērtē no jauna, kā rezultātā ir iespējams pilns spektrs no vietēja tirgus līdz globālam tirgum atkarībā no tā, kā tie funkcionē, jo īpaši no patērētāju un klientu viedokļa.

Paziņojumā par tirgus definīciju ir sniegti norādījumi par principiem un paraugpraksi attiecībā uz to, kā Eiropas Komisija, nodrošinot ES konkurences tiesību izpildi, piemēro konkrētā produkta tirgus un konkrētā ģeogrāfiskā tirgus jēdzienu.

EK paziņojuma teksts latviešu valodā lejuplādējams šeit.

1 Pārskatītie norādījumi ir 2020. gada aprīlī sāktā pamatīgas un iekļaujošas pārskatīšanas procesa rezultāts, kas ietvēra ieinteresēto personu atsauksmju apkopošanu gan izvērtēšanas posmā, gan saistībā ar sabiedrisko apspriešanu par dokumenta projektu. Tie atspoguļo politikas ievirzes, kas minētas Komisijas 2021. gada novembra paziņojumā “Jauno problēmu risināšanai piemērota konkurences politika”. Lasiet arī: