0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIZMAKSAS FIZISKĀM PERSONĀMKā paziņot VID par fiziskajai personai izmaksātajām summām

Kā paziņot VID par fiziskajai personai izmaksātajām summām

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu "Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām". Tajā skaidrots, ka paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem, izņemot attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāja darba algu. Pārskatu "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs. Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāiesniedz cits pārskats - “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: rawpixel.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu "Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām". Tajā skaidrots, ka paziņojums ir iesniedzams tikai par Latvijas rezidenta gūtajiem ienākumiem, izņemot attiecībā uz Ukrainas civiliedzīvotāja darba algu. Pārskatu "Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām" sagatavo ienākumu izmaksātājs, iesniedz to VID, kā arī pēc pieprasījuma izsniedz ienākuma saņēmējam. Ienākumu izmaksātājs ir komersants, individuālais uzņēmums, zemnieku vai zvejnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, nerezidentu pastāvīgā pārstāvniecība, iestāde, organizācija, biedrība, nodibinājums un fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs.

Par nerezidenta gūtajiem ienākumiem VID ir jāiesniedz cits pārskats - “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārskats par fiziskās personas – nerezidenta gūtajiem ienākumiem un samaksāto nodokli Latvijas Republikā”.

Paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām var neiesniegt, ja izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir mazāka par 300 eiro, izņemot darba devēja apmaksātos darba koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas un ārstniecības izdevumus, kas kopā nepārsniedz 480 eiro gadā, vai izmaksā šādus ienākumus:

 • stipendijas, kuru apmērs nepārsniedz 100 eiro, no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem;
 • pabalstus no budžeta, atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu un atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu;
 • atlīdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par kaitējumu darbspēju zaudējuma gadījumā, kas saistīts ar sakropļojumu vai citādu veselības bojājumu, kā arī sakarā ar apgādnieka zaudējumu;
 • summas, kas izmaksātas uz valsts vai pašvaldību institūciju lēmumu pamata, sniedzot palīdzību stihiskas nelaimes gadījumā vai citos ārkārtējos gadījumos;
 • kompensāciju summas likumos un Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā, izņemot ar attālinātā darba veikšanu saistītos darbinieka izdevumus, kurus atbilstoši Darba likumam sedz darba devējs;
 • atlīdzību par asins nodošanu un cita veida donorpalīdzību;
 • izložu un azartspēļu laimestus, kuru apmērs ir mazāks par 3000 eiro;
 • apdrošināšanas atlīdzības saskaņā ar likumu “Par apdrošināšanas līgumu” un Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu;
 • labumu, kas gūts no personāla ilgtspējas pasākumiem.

Paziņojuma iesniegšanas termiņi (izņemot par tāda ienākuma izmaksāšanu darba attiecību ietvaros, kam paziņojumā nodokli neaprēķina):

 • līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam, ja apliekams ienākums, par kuru iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) ietur izmaksas brīdī) un ienākumu veidu kods ir “10”;
 • vienu reizi gadā līdz nākamā gada 1. februārim, ja apliekams ienākums, par kuru IIN neietur izmaksas brīdī un neapliekams ienākums, un ienākumu veidu kodi ir “20”, “30” un “40”.
Paziņojuma, kas neparedz nodokļa aprēķinu, iesniegšanas termiņi ar algas nodokli apliekamiem ienākumiem - algota darba ienākums, kuru atzīmē ar kādu no kodiem “1001”, “1018”, “1064”, “1066”, “3050”, “3059”, “3062” vai “3063”:
 • līdz nākamā gada 1. februārim – ja darba attiecības pastāvējušas līdz gada beigām;
 • līdz nākamā mēneša 15. datumam – ja darba attiecības izbeigtas gada ietvaros vai persona nodarbināta steidzamos, īslaicīgos vai vienreizējos darbos.
Ja iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja ārvalstnieka nodokli deklarē un maksā pats, paziņojumu sniedz pats darba ņēmējs par sevi ar ienākuma veida kodu “1001” reizi ceturksnī līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam.

Ja darbiniekam darba attiecības izbeigušās pirms ienākuma izmaksas ceturkšņa beigām, tad darbinieks līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam iesniedz VID paziņojumu.

Ārvalstnieks, kurš saņēmis ilgtermiņa attālināta darba vīzu un izvēlējies maksāt IIN 15% likmi no saņemtās darba algas par attālināta darba veikšanu pie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (ESAO) reģistrēta darba devēja, gūtos attālināta darba ienākumus deklarē paziņojumā, kuru sniedz pats par sevi ar ienākuma veida kodu “1067” reizi ceturksnī līdz ienākuma izmaksas ceturksnim sekojošā mēneša 17. datumam.

Ja darba attiecības ar ārvalstu darba devēju izbeigušās pirms ienākuma izmaksas ceturkšņa beigām, tad VID paziņojumu iesniedz līdz darba attiecību izbeigšanās mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam

Kā iesniedzms vai precizējams paziņojums un kuras ailes un lauki aizpildāmi, var uzzināt ar skaidrojošiem piemēriem VID sagatavotajā metodiskajā materiālā. Jūs arī varētu interesēt:
 • Kursi “Darba samaksas aprēķināšanas pamatprincipi” interneta tiešraidē (19.12.2023. un 20.12.2023.)

  166.98
  Izvēlēties
 • Normālais darba laiks, summētais darba laiks, virsstundas, 26.10.2023. – e-semināra videoieraksts

  71.39
  Izvēlēties
 • Darba samaksas juridiskie aspekti, 14.06.2023. – e-semināra videoieraksts

  71.39
  Izvēlēties