0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIKas ir struktūrvienība un kad tā jāreģistrē VID

Kas ir struktūrvienība un kad tā jāreģistrē VID

Inese Helmane

Tiesiskie akti nosaka nodokļu maksātājam pienākumu norādīt saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ja tā ir ārpus nodokļu maksātāja juridiskās adreses, tostarp tiešsaistes platformā. Ja uzņēmums, saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants saimniecisko darbību veic ārpus savas reģistrētās adreses, šo vietu sauc par struktūrvienību. Izšķir četrus struktūrvienību veidus: saimnieciskās darbības vieta; tīmekļvietne vai mobilā aplikācija; izbraukuma pakalpojums; struktūrvienība ārvalstī. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā seminārā «Kas jāzina, tirgojoties izbraukumā, internetā vai papildu tirdzniecības vietā» Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Oksana Hvaleja akcentēja, kādi normatīvie akti regulē…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Kas ir struktūrvienība un kad tā jāreģistrē VID
Ilustrācija: © Antonio Rodriguez/Minty – stock.adobe.com

Tiesiskie akti nosaka nodokļu maksātājam pienākumu norādīt saimnieciskās darbības veikšanas vietu, ja tā ir ārpus nodokļu maksātāja juridiskās adreses, tostarp tiešsaistes platformā. Ja uzņēmums, saimnieciskās darbības veicējs vai individuālais komersants saimniecisko darbību veic ārpus savas reģistrētās adreses, šo vietu sauc par struktūrvienību. Izšķir četrus struktūrvienību veidus: saimnieciskās darbības vieta; tīmekļvietne vai mobilā aplikācija; izbraukuma pakalpojums; struktūrvienība ārvalstī.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) informatīvajā seminārā «Kas jāzina, tirgojoties izbraukumā, internetā vai papildu tirdzniecības vietā» Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas galvenā nodokļu inspektore Oksana Hvaleja akcentēja, kādi normatīvie akti regulē to, kas ir struktūrvienības un kad tās ir jāreģistrē VID.

Struktūrvienību definīciju regulē likuma «Par nodokļiem un nodevām» 1. panta 24. punkts, kurā noteikts, ka struktūrvienība ir juridiskās personas vai uz līguma vai norunas pamata izveidotu fizisko un juridisko personu grupu vai to pārstāvju (citas personas) teritoriāli nošķirta saimnieciska vienība, kuras atrašanās vietā tiek veikta saimnieciskā darbība Latvijā vai ārpus tās. Struktūrvienībai nav juridiskās personas statusa. Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, kurā ir izvietotas preču vai pakalpojumu tirdzniecības un pasūtījumu pieņemšanas vai komplektēšanas sistēmas, pasūtījumu sistēma vai norēķinu sistēma, vai kurā veic cita veida saimniecisko darbību, kuras rezultātā tiek gūti ieņēmumi.

O. Hvaleja akcentēja, ka struktūrvienība nav uzskatāma par atsevišķu nodokļu maksātāju. Tā veido kopumu ar galveno uzņēmumu (tas ir nodokļu maksātājs, kas ir nodibinājis struktūrvienību). Galvenais uzņēmums un struktūrvienība veido kopumu, kurš tiek uzskatīts par nodokļu maksātāju. 

Struktūrvienībai piešķir reģistrācijas kodu, kurš sākas ar numuru 9 un kopumā veido 11 zīmes.

Pieteikums struktūrvienības reģistrācijai

Ministru kabineta 2015. gada 22. septembra noteikumi Nr. 537 «Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā» nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Uzņēmumu reģistrā, reģistrē VID, kā arī VID iesniedzamos dokumentus.

Struktūrvienības reģistrācijai ir izstrādāts 3. pielikums, kas ir pievienots noteikumiem Nr. 537. Aizpildot šo pielikumu, uzņēmums piesakās struktūrvienības reģistrācijai. To var izdarīt gan VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS), pievienojot aizpildīto pielikumu, gan arī to sūtot pa pastu. VID iesaka izmantot EDS sadaļu «Reģistri». 

Četri struktūrvienību veidi

Vispirms ir jāizvēlas pieteikums struktūrvienības reģistrācijai, pēc tam parādās iespēja izvēlēties to struktūrvienību, kuru nepieciešams reģistrēt. Ir četri struktūrvienību veidi:

 • saimnieciskās darbības vieta;
 • tīmekļa vietne vai mobilā aplikācija;
 • izbraukuma pakalpojums;
 • struktūrvienība ārvalstīs.

Reģistrējot konkrētu struktūrvienību, EDS ir jāizvēlas attiecīgā poga un tālāk jāsāk pildīt informāciju par katru reģistrējamo struktūrvienību.

Saimnieciskās darbības vieta

Kas ir saimnieciskās darbības vieta un kādos gadījumos reģistrē šādu struktūrvienību? Saimnieciskās darbības vieta atrodas ārpus juridiskās vai deklarētās adreses — tā ir ēka, tās daļa vai inženierbūve, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība.

Ja nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības veikšanas vietas ir izvietotas vairākos zemesgabalos ar atsevišķiem kadastra numuriem un adresēm, saimnieciskās darbības veikšanas vietas ir atsevišķi reģistrējamas VID kā struktūrvienības.

Piemērs

Juridiskajai personai, kas nodarbojas ar metāla konstrukciju ražošanu, ir trīs cehi. Minētie ražošanas cehi atrodas ēkās, kas ir blakus, taču katrai ēkai sava adrese un kadastra numurs. Visi trīs ražošanas cehi — saimnieciskajai darbībai izmantotās saimnieciskās vienības – atrodas ārpus juridiskās adreses un ir jāreģistrē VID kā struktūrvienības.

Aizpildot datus par reģistrējamo struktūrvienību, norāda nosaukumu, kuru izdomā pats nodokļu maksātājs, adresi, piekrišanu no nekustamā īpašuma īpašnieka, kur atrodas saimnieciskās darbības struktūrvienība, kā arī ir jānorāda informācija par kadastra apzīmējumu. Taču ir jāievēro, ka kadastra apzīmējums nav tas pats, kas kadastra numurs.

Ja Valsts adrešu reģistrā zemes gabalam nav piešķirta adrese, tad EDS to nevar piereģistrēt, izmantojot strukturēto formu. Tādā gadījumā iesniegums jāsniedz EDS sadaļā «Sarakste ar VID».

Ja gūst ienākumus no lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Ja nodokļu maksātāja saimnieciskā darbība ir saistīta ar ienākumu gūšanu no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (piemēram, gūstot ienākumus no augkopības, dārzkopības u.c.) vai no mežistrādē izmantojamās zemes (piemēram, gūstot ienākumus no meža ciršanas), to nav nepieciešams atsevišķi reģistrēt VID kā struktūrvienības, skaidrots VID metodiskajā materiālā «Nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā».

Ja uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes vai mežizstrādē izmantojamās zemes nodokļu maksātājs ir izveidojis atsevišķi no juridiskās adreses vietas teritoriāli nošķirtu saimniecisko vienību (piemēram, uz mežizstrādē izmantojamās zemes — koklaukumu, kokzāģētavu vai uz lauksaimniecībā izmantojamas zemes — dārzeņu noliktavu, siltumnīcu), lai tajā veiktu ar saimniecisko darbību saistītu noteikta veida specifisku darbību (piemēram, uzkrāt koksni, uzglabāt dārzeņus vai tml.), tad minētā teritoriāli nošķirtā saimnieciskā vienība ir reģistrējama VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.

Tīmekļa vietne vai mobilā aplikācija

Par struktūrvienību uzskata arī tīmekļa vietni vai mobilo lietotni. Personai ir pienākums reģistrēt VID kā savas saimnieciskās darbības struktūrvienību tādu tīmekļa vietni vai mobilo lietotni, ar kuras starpniecību persona plāno veikt vai jau veic saimniecisko darbību, t.i., veic vai plāno veikt sistemātisku un patstāvīgu darbību par atlīdzību, piemēram, tīmekļa vietnē veic preču pārdošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību.

Arī tīmekļa vietnes, kurās nodokļu maksātājs sniedz pakalpojumus — izvieto citu komersantu reklāmas vai banerus par maksu, ir jāreģistrē VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienības.

Galvenie kritēriji, kas norāda uz to, vai tīmekļa vietne vai mobilā aplikācija ir jāreģistrē kā struktūrvienība:

 • tajā pircējs tiešsaistē var pasūtīt preci vai pakalpojumu;
 • tajā pircējs tiešsaistē var apmaksāt preci vai pakalpojumu.

«Tīmekļa vietnes vai mobilās aplikācijas struktūrvienību reģistrē gadījumā, ja saimnieciskā darbība notiek tiešsaistes saskarnē — tīmekļa vietnē, mobilajā aplikācijā vai interneta platformā. Tātad faktiski caur internetu tiek veikta saimnieciskā darbība,» paskaidroja VID pārstāve.

Struktūrvienība ir jāreģistrē:

 • ja savas preces vai pakalpojumu pārdod internetā;
 • arī ar interneta platformu starpniecību, piemēram, Facebook, Etsy, Instagram u.c.;
 • ja sniedz lauku tūrisma pakalpojumus, piemēram, izmantojot rezervēšanas platformu Booking.com.

Šajos gadījumos ir jāreģistrē pilns savas tirdzniecības vietas profils, jākopē sava profila interneta adrese, neizmantojot interneta meklēšanas rīkus, bet pilnvērtīgi ielogojoties savā profilā.

«Tātad ir jāreģistrē tādu tīmekļa vietni, ar kuras starpniecību var realizēt savas preces vai piedāvāt pakalpojumu, kurā pircējs var apmaksāt preci vai pakalpojumu,» uzsvēra O. Hvaleja. 

Savukārt, ja tīmekļa vietne tiek izveidota informatīvam nolūkam — nodokļu maksātāji to uztur vienīgi mārketinga un informatīvajiem nolūkiem, šajās tīmekļa vietnēs tieši neveicot saimniecisko darbību, un tajā nav iespējams ne pasūtīt, ne samaksāt, šajā gadījumā interneta vietne nav reģistrējama VID kā nodokļu maksātāja struktūrvienība.

Pienākums reģistrēt tīmekļa vietni VID kā saimnieciskās darbības struktūrvienību attiecas tikai uz tām personām, kurām ir pienākums nodokļus aprēķināt un maksāt Latvijā.

Vai kā struktūrvienība ir jāreģistrē arī Wolt un Bolt, ja pārdodu preci šajās aplikācijās?

VID atbilde

Ir jāreģistrē VID kā struktūrvienības tādas tīmekļa vietnes, ja tajās pircējs tiešsaistē var pasūtīt preci vai pakalpojumu, kā arī tad, ja tajās pircējs tiešsaistē var apmaksāt preci vai pakalpojumu. Tātad ir jāreģistrē struktūrvienības, ja savas preces vai pakalpojumus pārdod ar interneta platformu starpniecību.

Piemērs

Kad nodokļu maksātājam ir gan tīmekļvietne www.XXXX.lv, gan mobilā aplikācija XXXX, un saprotams, ka pēc būtības gan tīmekļa vietnē, gan mobilajā vietnē ir iespēja iegādāties preces, tad uzskatāms, ka minētajam nodokļu maksātājam ir jāreģistrē divas struktūrvienības — gan tīmekļa vietne, gan mobilā lietotne. Piemēram, «Tīmekļa vietne www.XXXX.lv» un «Mobilā aplikācija XXXX».

Izbraukuma pakalpojumi

Struktūrvienības veids ir arī izbraukuma pakalpojumi. Tas ir tad, kad saimnieciskās darbības veikšanas vietai nav pastāvīgs izvietojums (preču vai pakalpojumu tirdzniecība notiek vairākās vietās). 

Struktūrvienības veidu «Izbraukuma pakalpojums» reģistrē nodokļu maksātāji, kuri nodarbojas ar:

 • mežizstrādi;
 • būvniecību;
 • dažādu individuālo pakalpojumu sniegšanu pie klienta (piemēram, siena novākšana, zemes apstrāde);
 • asistenta pakalpojumu sniegšanu invalīdam;
 • gida pakalpojumu sniegšanu;
 • iekārtu montēšanu, uzstādīšanu, remontu;
 • ielu tirdzniecību, sezonas tirdzniecību tirgos, gadatirgos (ja tirdzniecība nenotiek vienā pastāvīgajā vietā);
 • tirdzniecību (arī tikai sezonas laikā) tirgos: ja tirdzniecība notiek vienā tirgū/tirgus vietā, tad jāreģistrē struktūrvienības veikšanas veids «Saimnieciskās darbības vieta», ja dažādos tirgos vai tirdzniecības abonements tiek pirksts uz īsu periodu (piemēram, dienu, nedēļu), tad — «Izbraukuma pakalpojums»;
 • mobilo ēdināšanu, ēdienu vai citu preču piegādi.

«Ja tirdzniecība notiek nevis vienā konkrētā vietā, bet dažādās vietās: šodien Jūrmalā, rīt — Rīgā, parīt — Tukumā, šajā gadījumā ir jāreģistrē struktūrvienība ar nosaukumu «Izbraukuma pakalpojumi»,» skaidroja O. Hvaleja.

Vai nodokļu maksātājam, kurš tirgo pašražoto produkciju tirgū sezonas laikā, ir jāreģistrē struktūrvienība?

VID atbilde

 • Ja tirdzniecību veic dažādās vietās, tad ir jāreģistrē struktūrvienība ar nosaukumu «Izbraukuma pakalpojums»;
 • ja pērk abonementu tirgū uz konkrēto vietu vai uz termiņu garāku par 10 dienām, tad reģistrē struktūrvienību «saimnieciskās darbības vieta» ar nosaukumu, kuru nodokļu maksātājs pats bija norādījis pieteikumā.

VID norāda, ka nav jāreģistrē struktūrvienība, ja darbības vietā plāno veikt saimniecisko darbību (vienreizēju pasākumu) periodā, kas ir īsāks par 10 dienām.

Struktūrvienība ārvalstīs

Ceturtais struktūrvienības veids ir «Struktūrvienība ārvalstīs». Tas ir tajā gadījumā, ja saimnieciskā darbība notiek ārpus juridiskās vai deklarētās adreses — ēka, tās daļa vai inženierbūve, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība ārpus Latvijas.

Struktūrvienību reģistrācija un izslēgšana

Struktūrvienību reģistrē vai izslēdz no reģistra EDS sadaļā «Reģistri».

Struktūrvienību reģistrē 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības izveidošanu. Reģistrē visas struktūrvienības, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.

Ja struktūrvienība ir jāizslēdz, tad tas jādara 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par struktūrvienības darbības izbeigšanu.

Slēdzot saimniecisko darbību vai likvidējot uzņēmumu, struktūrvienība slēdzas automātiski.

Latvijā Facebook un Instagram veikala opcija vairs nav pieejama. Līdz šī gada augustam tā bija pieejama. Ja šīs struktūrvienības bija iepriekš reģistrētas, vai tās ir jādeaktivizē?

VID atbilde

Šajā gadījumā reģistrētas struktūrvienības ir jāslēdz, iesniedzot pieteikumu par konkrēto struktūrvienību slēgšanu VID. Iesakām šo darīt, izmantojot VID EDS.

Struktūrvienību reģistrs

Ministru kabineta noteikumos Nr. 537 «Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā» ir noteikts, ka VID informāciju par reģistrēto struktūrvienību ievieto VID tīmekļvietnes sadaļā «Publiskojamo datu bāze».

«VID vairs nav pienākuma drukāt kādu apliecību vai lēmumu par struktūrvienības reģistrāciju. VID šo informāciju ievieto VID publiskojamo datu bāzē, kur nodokļu maksātājs, kas pieteicis struktūrvienības reģistrāciju, var pārliecināties par to, ka tāda struktūrvienība ir reģistrēta,» teica O. Hvaleja.

VID publiskojamo datu bāzē nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrā ir jāievada konkrēta nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, pēc tam parādās informācija par konkrēta nodokļa maksātāja reģistrētajām struktūrvienībām. Turklāt gan par tām, kas jau bija reģistrētas un ir izslēgtas, gan par eksistējošām šobrīd.

Struktūrvienība skaitās reģistrēta ar ieraksta izdarīšanas brīdi. Nodokļu maksātājs iesniedz pieteikumu, VID tas ir jāizskata trīs darba dienu laikā, un tad informācija par konkrēto reģistrēto struktūrvienību būs redzama VID publiskojamo datu bāzē.

Inese Helmane

Publicēts žurnāla “Bilance” 2023. gada novembra (503.) numurā.

  Jūs arī varētu interesēt:

 • Grāmatvedība un nodokļi lauksaimniekiem, 24.08.2023. – e-semināra videoieraksts

  71.39
  Izvēlieties
 • Jaunie grozījumi depozīta sistēmas darbības noteikumos – e-semināra videoieraksts

  59.29
  Izvēlieties