Ko par dīkstāves pabalsta piešķiršanu jāievēro pašnodarbinātām personām

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

(0)
Foto: Pexels.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dīkstāves pabalsta izmaksu pašnodarbinātajām personām, tostarp individuālajiem komersantiem.

Vai par pašnodarbinātu personu Ministru kabineta (MK) noteikumu izpratnē ir uzskatāma tikai tāda persona, kura VID ir reģistrējusi saimniecisko darbību?

MK 2020. gada 31. marta noteikumi Nr. 179 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība”, kas stājās spēkā 3. aprīlī, ir attiecināmi uz tādu fizisko personu, kura VID ir reģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja (SDV) un ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) kā pašnodarbinātā persona vai autoratlīdzības saņēmēja, vai ir mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāja, vai ir individuālais komersants.

Vai kā pašnodarbināta persona kvalificējas arī fiziska persona, kura noslēgusi uzņēmuma līgumu?

Ja uzņēmumu līguma slēdzējs izmanto likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktās tiesības nereģistrēties VID kā SDV, tad minētai personai nav piemērojami MK noteikumi Nr.179.

Savukārt, ja persona saskaņā ar noslēgto uzņēmumu līgumu ir reģistrējusies kā SDV un veikusi obligātās iemaksas kā pašnodarbinātā, tad uz šo personu ir attiecināmi MK noteikumi Nr.179.

Kādu atbalstu saņems individuālie komersanti (IK) (t.sk. īpašnieki)?

IK, kuri nav darba devēji, var pietikties dīkstāves pabalsta piešķiršanai, ja izpildās MK noteikumos Nr.179 noteiktie kritēriji pabalsta saņemšanai. Savukārt, ja pašnodarbinātai personai ir darbinieki, tad iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz atbilstoši MK 2020. gada 26. marta noteikumu Nr. 165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem”, prasībām.

Pēc kuriem MK noteikumiem dīkstāves pabalstam dīkstāves pabalsta saņemšanai var pieteikties IK, kurš ir vienīgais darbinieks savā uzņēmumā un sevi ir norādījis kā darba ņēmēju pārskatā “Darba devēja ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī”.

IK kā pašnodarbinātā persona var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai  pēc MK noteikumiem Nr.179.

Ja mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksātājam – fiziskai personai – ir darbinieki, vai viņš sevi un savus darbiniekus norāda vienā iesniegumā un atzīmē, ka sniedz iesniegumu kā pašnodarbinātais?

Ja pašnodarbinātā persona, neatkarīgi no nodokļu maksāšanas režīma, ir darba devējs, tā var saņemt dīkstāves pabalstu par sevi atbilstoši MK noteikumiem Nr.179. Ja pašnodarbinātai personai ir darbinieki, tad iesniegumu pabalsta piešķiršanai jāiesniedz atbilstoši MK noteikumu Nr.165 noteikumu prasībām.

Kopš 24.aprīļa ir izslēgts MK noteikumu Nr.179 10.14. apakšpunkts, kas noteica, ka pašnodarbinātās personas, kuras ir darba devēji Darba likuma izpratnē, nevar saņemt dīkstāves pabalstu.

Ko nozīmē “dīkstāve” pašnodarbinātajam (vienkāršā ierakstu sistēma): diena, kad saņem ienākumu vai diena, kad faktiski strādā? Situācija: strādāja no 15.02.2020. līdz 20.03.2020., tad nestrādā (dīkstāve), naudu saņem 25.03.2020. par iepriekšējo periodu (piem., par februāri), no 26.03.2020. atkal nestrādā.

SDV ieņēmumi jāatzīst pēc naudas plūsmas principa. Iesniegumā ir jāapliecina, ka attiecīgajā periodā nav gūti ienākumi no saimnieciskās darbības. Ja persona saņem ienākumus no saimnieciskās darbības, tad šajā periodā tā nevar pieteikties dīkstāves pabalstam. Pieteikties dīkstāves pabalstam var nākošajā dīkstāves periodā – aprīlī, ja netiek gūti ienākumi no saimnieciskās darbības.

Vai pašnodarbinātā persona, kura uzsākusi saimniecisko darbību 17.01.2020., var saņemt dīkstāves pabalstu?

Pašnodarbinātā persona, kura uzsākusi saimniecisko darbību 17.01.2020, var pieteikties dīkstāves pabalsta saņemšanai.

Par kādu periodu var pieteikt dīkstāves pabalstu, ņemot vērā MK noteikumos Nr.179 vairākkārtīgi veiktos grozījumus, atbilstoši kuriem paplašināts subjektu loks, kuri ir tiesīgi saņemt dīkstāves pabalstu?

Visiem subjektiem, kuriem ir tiesības uz dīkstāves pabalstu, ar grozījumiem paplašinātās tiesības iestājas par periodu, sākot no 2020.gada 14.marta.

Vai darba dēvēju, kurš ir pašnodarbinātā persona (/IK/IU/SDV) un iesniedz iesniegumu par dīkstāves pabalstu tikai sev, vērtē pēc MK noteikumos Nr.165 norādītajiem kritērijam (kā darba dēvējam) vai pēc MK noteikumos Nr.179 norādītajiem kritērijam (kā pašnodarbinātajai personai)?

IK un SDV ir pašnodarbinātās personas un to atbilstību dīkstāves pabalsta piešķiršanai vērtē atbilstoši MK noteikumiem Nr.179.

IU ir juridiska persona un tā atbilstību dīkstāves pabalsta piešķiršanai vērtē atbilstoši MK noteikumiem Nr.165.

Ja pašnodarbinātā persona iesniedz iesniegumu par dīkstāves pabalsta piešķiršanu sev, bet nodarbina arī darbiniekus, par kuriem dīkstāves pabalstu nepieprasa, vai pašnodarbinātā persona šajā gadījumā varēs saņemt atbalstu?

Gadījumā, ja dīkstāves pabalstu pašnodarbinātā persona pieprasa tikai sev, bet nav pieprasījusi par saviem darbiniekiem, pašnodarbinātajai personai VID ir jāiesniedz apliecinājums, ka pašnodarbinātā persona savus darbiniekus nenodarbina.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)