0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSKOMERCPRAKSEKonstatē nepilnības apdrošināšanas līgumos

Konstatē nepilnības apdrošināšanas līgumos

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) arvien biežāk saņem patērētāju iesniegumus un sūdzības saistībā ar apdrošināšanas jomu - apdrošināšanas pakalpojumiem, noslēgtajiem līgumiem, atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju praksi.  Lai arī lielākoties patērētāji PTAC vēršas ar iesniegumiem saistībā ar strīdiem par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem atteikt apdrošināšanas izmaksu vai daļējas izmaksas atteikumu, kad ir iestājies apdrošināšanas gadījums, un šādu jautājumu izskatīšana nav PTAC kompetencē, taču, vērtējot atteikuma iemeslus un to pamatojumus, atsevišķos gadījumos PTAC ir konstatējis, ka apdrošināšanas līgumos ietvertie noteikumi varētu tikt vērtēti kā neskaidri vai netaisnīgi. Lai apzinātu problemātiku un…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Apdrošināšana
Foto: Unsplsh.com

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) arvien biežāk saņem patērētāju iesniegumus un sūdzības saistībā ar apdrošināšanas jomu - apdrošināšanas pakalpojumiem, noslēgtajiem līgumiem, atteikumu izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, kā arī ar apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju praksi. 

Lai arī lielākoties patērētāji PTAC vēršas ar iesniegumiem saistībā ar strīdiem par apdrošinātāju pieņemtajiem lēmumiem atteikt apdrošināšanas izmaksu vai daļējas izmaksas atteikumu, kad ir iestājies apdrošināšanas gadījums, un šādu jautājumu izskatīšana nav PTAC kompetencē, taču, vērtējot atteikuma iemeslus un to pamatojumus, atsevišķos gadījumos PTAC ir konstatējis, ka apdrošināšanas līgumos ietvertie noteikumi varētu tikt vērtēti kā neskaidri vai netaisnīgi.

Lai apzinātu problemātiku un sniegtu priekšlikumus iespējamām tālākām uzraudzības vai informēšanas darbībām, PTAC ir sagatavojis pārskatu par atsevišķiem gadījumiem, kuros ir konstatēti pirmšķietami neskaidri vai netaisnīgi līguma noteikumi. Pārskatā analizētas PTAC saņemtās patērētāju sūdzības un iesniegumi par apdrošināšanas pakalpojumiem periodā no 2018.-2022. gadam.

Analizējot un izvērtējot saņemtās sūdzības un iesniegumus par apdrošināšanas jomu, PTAC konstatējis, ka bieži vien līguma noteikumi apdrošināšanas līgumos nav formulēti vidusmēra patērētājam pietiekami vienkāršā un saprotamā valodā - tie ir neskaidri, sarežģīti, dažādi interpretējami. Patērētāji ne vienmēr izprot apdrošināšanas pakalpojuma būtību, bieži vien pietiekami neiepazīstas ar līguma noteikumiem un neizprot tos, kā arī, iespējams, nepārrunā ar apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju sev būtiskos jautājumus. Atsevišķos gadījumos apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja tīmekļvietnē sniegtā informācija ir pretrunīga un maldinoša.

Ir konstatēti gadījumi, kad apdrošināšanas līgumā iekļautie nosacījumi neatbilst Apdrošināšanas līguma likumā noteiktajām prasībām.

PTAC aicina komersantus ievērot pienākumu līguma noteikumus formulēt vienkāršā un saprotamā valodā, kā arī atgādina, ka neskaidri un neprecīzi rakstveida līguma noteikumi tiek tulkoti par labu patērētājam.

Ieteikumi apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem komercprakses un patērētāju apmierinātības uzlabošanai

  • Atlīdzības izmaksas atteikuma gadījumā plašāk skaidrot atteikuma iemeslu. Neaprobežoties ar īsu atsauci uz noteiktu noteikumu punktu. 
  • Veidot vidusmēra patērētājam skaidrākus līguma noteikumus vienkāršākā un skaidri saprotamā valodā. 
  • Atbilstoši informēt patērētājus par riskiem, kas netiek apdrošināti, par būtiskākajiem izņēmumiem, kas netiek uzskatīti par apdrošināšanas gadījumiem. 
  • Uzlabot informācijas pasniegšanas kvalitāti, nodrošinot pārskatāmu informāciju tīmekļvietnēs. 

Ieteikumi patērētājiem, izdarot izvēli iegādāties apdrošināšanas pakalpojumus

  • Vienmēr rūpīgi izlasīt un iepazīsties ar apdrošināšanas līguma noteikumiem. Neskaidros jautājumus un līguma noteikumus pārrunāt ar apdrošinātāju. 
  • Salīdzināt vairāku apdrošinātāju piedāvājumus. Atšķirties var ne tikai cena, bet arī citi apdrošināšanas pakalpojuma kritēriji – apdrošinātie riski, pašrisks (summa, kas jāsedz pašam patērētājam apdrošināšanas iestāšanās gadījumā). 
  • Izvērtēt, kādus riskus nepieciešams apdrošināt. Pārrunāt tos ar apdrošinātāju. 
  • Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, iespējami drīz informēt par to apdrošinātāju. 
  • Sekot līdzi apdrošināšanas polises termiņam!
  • Atjaunojot apdrošināšanas polisi nākamajam termiņam, pārliecināties, vai nav mainījušies apdrošināšanas nosacījumi, vai nav klāt nākuši riski, kurus nepieciešams papildus apdrošināt. 
Lasiet arī: