0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIPolise uz dažiem mēnešiem un nodokļi

Polise uz dažiem mēnešiem un nodokļi

Maija Grebenko, Mg. sci. oec. praktiskās grāmatvedības speciāliste

Vēlos noskaidrot jūsu viedokli veselības apdrošināšanas limita jautājumā, darbiniekam pārtraucot darba attiecības. Situācija — darbinieks pieņemts darbā 02.01.2023., veselības apdrošināšanas polise šim darbiniekam iegādāta 01.08.2023. uz gadu par summu 500 eiro. Darbinieks tiek atbrīvots 31.10.2023. Polise tiek atstāta darbiniekam. 10% no bruto darba samaksas pārsniedz polises summu. Vai, aprēķinot apliekamo ienākumu (saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem likumā «Par IIN»), pielieto proporciju pret darbinieka nostrādāto laiku (janvāris–oktobris) vai piešķirtās polises laiku (augusts–oktobris), vai arī var izmantot visu noteikto limitu gadam? Atbilde Lai atbildētu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Polise uz dažiem mēnešiem un nodokļi
Foto: © rh2010 — stock.adobe.com
Vēlos noskaidrot jūsu viedokli veselības apdrošināšanas limita jautājumā, darbiniekam pārtraucot darba attiecības. Situācija — darbinieks pieņemts darbā 02.01.2023., veselības apdrošināšanas polise šim darbiniekam iegādāta 01.08.2023. uz gadu par summu 500 eiro. Darbinieks tiek atbrīvots 31.10.2023. Polise tiek atstāta darbiniekam. 10% no bruto darba samaksas pārsniedz polises summu. Vai, aprēķinot apliekamo ienākumu (saskaņā ar noteiktajiem ierobežojumiem likumā «Par IIN»), pielieto proporciju pret darbinieka nostrādāto laiku (janvāris–oktobris) vai piešķirtās polises laiku (augusts–oktobris), vai arī var izmantot visu noteikto limitu gadam?

Atbilde

Maija Grebenko, Mg. sci. oec. praktiskās grāmatvedības speciāliste
Maija Grebenko,
Mg. sci. oec.
praktiskās grāmatvedības speciāliste
Foto: Aivars Siliņš

Lai atbildētu uz jautājumu, aplūkosim tikai tās likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» (IIN likums) un Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumu Nr. 899 «Likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» normu piemērošanas kārtība» normas, kas attiecas uz jautājumā minēto situāciju.

IIN likuma 8. pantā «Gada apliekamā ienākuma avoti» ir noteikts, ka fiziskās personas gada apliekamo ienākumu veido ienākumi, par kuriem ir jāmaksā algas nodoklis atbilstoši šā panta (..) piektajai daļai.

Savukārt 8. panta piektajā daļā ir precizēts: no maksātāja ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēdz Latvijas Republikā (..) reģistrētā apdrošināšanas sabiedrībā iemaksātās dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summas, kas nepārsniedz 10% no maksātājam aprēķinātās bruto darba samaksas taksācijas gadā, bet ne vairāk kā 426,86 eiro gadā, ja ir izpildīti šāds nosacījums — darbības termiņš dzīvības, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumam (bez līdzekļu uzkrāšanas) nav īsāks par vienu gadu.

Sākumā konstatējam, ka atbrīvojumam no aplikšanas ar nodokli ir izpildīts tikai viens nosacījums: līguma termiņš. Apdrošināšanas prēmijas pārsnieguma summas vēl ir jānoskaidro.

MK noteikumu Nr. 899 34. punktā ir noteikts:

Piemērojot likuma 8. panta 5.2 daļu, ja taksācijas gadā dzīvības (bez līdzekļu uzkrāšanas), veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmiju summa pārsniedz gan 426,86 eiro, gan 10% ierobežojumu par periodu, kad ir aprēķināta darba samaksa, ar nodokli apliekamā summa ir lielākā no abām pārsnieguma summām.

Tā kā darbinieks taksācijas gadā ir nostrādājis tikai 10 mēnešus, kā arī apdrošināšanas līgums bija spēkā tikai trīs mēnešus (augusts–oktobris), tad darbinieka gada pēdējā mēnesī (šajā gadījumā — pārtraucot darba attiecības, tātad oktobrī) noskaidrosim, kurš ierobežojums veido lielāku apdrošināšanas prēmijas pārsniegumu: 10% no bruto algas vai 426,86 eiro?

IIN likums paredz, ka ir jānosaka apdrošināšanas prēmijas (taksācijas periodā) pārsniegums virs 10% no bruto darba samaksas un vienlaikus — pārsniegums virs 426,86 eiro, un darbinieka apliekamais ienākums jāpalielina par lielāko no šīm summām. 

Ja apdrošināšanas līguma termiņš ir no taksācijas gada 1. augusta (acīmredzot, līdz nākamā gada 31. jūlijam), vispirms precizēsim apdrošināšanas prēmijas daļu, kas attiecas uz taksācijas gadu. Līdz ar to prēmijas maksāšanas brīdī būtu jāveic grāmatojums (vēl nav zināms šķiršanas datums):

D 7555 K 2620 — 500 eiro

D 2410 K 7555 — 291,67 eiro (500 : 12 × 7)

Uz darbinieku 2023. gadā attiecināmā prēmijas summa ir 208,33 eiro (par pieciem mēnešiem).

Pieņemsim, ka darbinieka bruto darba samaksa par desmit mēnešiem bijusi 6000 eiro, tātad 10% no taksācijas gada bruto darba samaksas ir 600 eiro (vidēji mēnesī — 600 eiro).

Darba attiecību pārtraukšanas brīdī noskaidrots, ka apdrošināšanas prēmijas summa, kas attiecas uz taksācijas gadu, ir tikai 125 eiro (500 : 12 x 3), proti, par trim, nevis pieciem mēnešiem. Tātad apdrošināšanas prēmijas pārsniegums virs 10% no darba samaksas neveidojas. 

Noteiksim otrā ierobežojuma summas daļu, kas attiecas uz taksācijas gadu, ņemot vērā, ka darba attiecības pastāvēja tikai 10 mēnešus. Ņemot par pamatu MK noteikumu Nr. 899 1. pielikuma 6. piemēru (kad darba attiecības pastāvēja nepilnu gadu), apdrošināšanas prēmija nevar būt lielāka par 355,72 eiro (426,86 : 12 x 10). Kā redzam, arī šeit pārsniegums neveidojas (125 eiro < 355,72 eiro).

Tomēr situāciju sarežģī apdrošināšanas polises faktiskā dāvināšana darbiniekam. Lūk, šeit arī izveidosies apliekamais ienākums!

Pirmkārt, dāvanas summu sastāda novembra un decembra apdrošināšanas prēmijas daļa: 83,33 eiro (500 : 12 x 2), otrkārt, summa, kas tika grāmatota kā nākamo periodu izmaksas — 291,67 eiro. Tātad būtu jāveic grāmatojumi par kopējo summu 375,00 eiro papildu par oktobrī aprēķinātai pēdējai algai:

D 7210 K 7555 — 83,33 eiro

D 7210 K 2410 — 291,67 eiro

Nodokļi jānosaka no kopsummas (600alga X + 375), bet jāietur tikai no algas. VSAOI arī būs jāaprēķina no šīs kopsummas. VID iesniegtajā paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajiem ieņēmumiem taksācijas gadā jāuzrāda darba samaksas kopējā summa, iekļaujot tajā apdrošināšanas prēmijas pilno summu, bet kā neapliekamo ar IIN daļu — 125 eiro.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada janvāra (505.) numurā.