0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIObligāto minimālo iemaksu proporcionalitāte

Obligāto minimālo iemaksu proporcionalitāte

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

Lūdzu precizēt vebinārā dzirdēto par minimālo iemaksu aprēķinu proporcionalitāti! Atbilde Vienam vai vairākiem darba devējiem Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (VSA likums) 20.4 pants, kas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, nosaka, ka par katru nodarbināto personu jābūt veiktām sociālās apdrošināšanas iemaksām vismaz no 500 eiro mēnesī (1500 eiro ceturksnī). Piemēram, par 2021. gada III ceturksni darba ņēmējam (par nepilnu darba laiku) bija noteikta alga 300 eiro mēnesī un no tās samaksāti nodokļi. Beidzoties III ceturksnim, Valsts sociālās apdrošināšanas…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

Obligāto minimālo iemaksu proporcionalitāte
Foto: © teamjackson – stock.adobe.com

Lūdzu precizēt vebinārā dzirdēto par minimālo iemaksu aprēķinu proporcionalitāti!

Atbilde

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko, Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

Vienam vai vairākiem darba devējiem

Likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (VSA likums) 20.4 pants, kas ir spēkā no 2021. gada 1. jūlija, nosaka, ka par katru nodarbināto personu jābūt veiktām sociālās apdrošināšanas iemaksām vismaz no 500 eiro mēnesī (1500 eiro ceturksnī). Piemēram, par 2021. gada III ceturksni darba ņēmējam (par nepilnu darba laiku) bija noteikta alga 300 eiro mēnesī un no tās samaksāti nodokļi. Beidzoties III ceturksnim, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās trūkstošo sociālo iemaksu objektu 200 eiro (500 – 300) par katru ceturkšņa mēnesi, paziņos par to Valsts ieņēmumu dienestam (VID) līdz 20. decembrim, kurš vienas dienas laikā paziņos piemaksājamo summu darba devējam (34,09% no papildu iemaksu objekta, proti, no 600 eiro, kas ir 204,54 eiro). Šis papildu maksājums darba devējam būtu jāveic līdz 2022. gada 23. martam par 2021. gada III ceturksni (atbilstoši situācijai — līdz 23. jūnijam par IV ceturksni).

Cits gadījums. Darba ņēmējs ir nodarbināts pie diviem (vai vairākiem) darba devējiem un viņa alga būtu 120 eiro pie viena (360 eiro ceturksnī) un 180 eiro pie otra (540 eiro ceturksnī). Kopā abi darba devēji samaksāja ceturksnī nodokļus no summas 900 eiro. Arī šajā gadījumā veidojas iztrūkstošais sociālo iemaksu objekts 600 eiro ceturksnī (līdz obligātajam minimālajam iemaksu objektam). VSAA aprēķins izskatīsies mazliet citādi. 

Vispirms VSAA (saņemot informāciju no VID par darba devēju ziņojumiem) noteiks katra darba devēja aprēķinātās algas īpatsvaru: pirmais darba devējs samaksāja 40%, bet otrais — 60% no kopējās darba ņēmēja atlīdzības. Sakarā ar to iztrūkstošā obligāto sociālo iemaksu summa ir 600 eiro (1500 – 360 – 540), kura tiks sadalīta starp abiem darba devējiem, un tā būs: 240 eiro un 360 eiro. Tātad pirmajam darba devējam tiks paziņots, ka jāveic iemaksas 81,82 eiro (34,09% no 240 eiro), bet otrajam — 122,72 eiro (34,09% no 360 eiro).

Šāda aprēķina veikšana balstās uz abu darba devēju ceturkšņa laikā iesniegtajiem darba devēja ziņojumiem. Jāsaka gan, ka neviens darba devējs netiek speciāli informēts par cita darba devēja (–ju) eksistenci un aprēķināto atlīdzību. Turklāt pastāv arī citi apstākļi, kas iespaido rezultātu. Arī aprēķina precizitāti diez vai izdosies pārbaudīt.

Šādi izskatās papildu minimālā iemaksu objekta proporcionalitātes noteikšana atkarībā no darba ņēmēja saņemtās atlīdzības.

Ja darbinieks ir pašnodarbinātais

NB! Ja fiziskā persona vienlaikus ir darba ņēmēja un pašnodarbinātā un ieņēmumi abos statusos nesasniedz 500 eiro mēnesī, informācija par papildus veicamajām iemaksām tiks nosūtīta tikai darba devējam!

Pašnodarbinātā persona (PNP), kas nav vienlaikus darba ņēmēja, minimālās obligātās iemaksas veiks proporcionāli obligāto iemaksu objektam, kuru viņa ik ceturksni uzrāda PNP ziņojumā. Savukārt pašnodarbinātā persona, kura maksā mikrouzņēmumu nodokli, veiks minimālās obligātās iemaksas proporcionāli reģistrētajam apgrozījumam (ieņēmumiem, kas uzrādīti MUN deklarācijā), turklāt aprēķinā tiks izmantota pašnodarbinātajam noteiktā obligāto iemaksu likme (31,07 vai 29,36%).

Tas nozīmē, ka, uzrādot ceturkšņa ieņēmumus, kas nesasniedz minimālo obligāto objektu ceturksnim (1500 eiro), PNP par 2021. gada III ceturksni ap 21. oktobri saņems VID atgādinājumu par pienākumu līdz 2022. gada 23. martam veikt papildu iemaksas (no starpības starp 1500 un PNP ziņojumā deklarētajām iemaksām) Vienotajā nodokļu kontā:

saņēmēja iestāde: Valsts kase 
saņēmēja reģistrācijas Nr.: 90000010008 
konta numurs (IBAN): LV33TREL1060000300000 
BIC kods: TRELLV22XXX

NB! Par laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība, VSAA nerēķinās obligātās minimālās iemaksas. Tas nozīmē, ka PNP jārūpējas pašai, lai šī informācija nonāktu VID rīcībā.

Ieņēmumu un ienākumu prognoze

Tikai tām pašnodarbinātajām personām, kuras vienlaikus nav darba ņēmējas, ir paredzēts brīdināt VID par to, ka tās turpmākajos mēnešos nesaņems ieņēmumus (ienākumus), kas pārsniedz 500 eiro. Šāds apliecinājums brīvā formā (EDS “Sarakste ar VID”) par attiecīgo ceturksni (vai par kādu ceturkšņa mēnesi) jāiesniedz 15 dienu laikā kopš attiecīgā ceturkšņa sākuma (līdz 15. jūlijam par III un vai 15. oktobrim par IV ceturksni). Ja ienākumi “vēsturiski” nekad nav sasnieguši minimālo mēneša algu, PNP drīkst iesniegt VID apliecinājumu vienlaikus par 2021. gada III un IV ceturkšņa “pieticīgo” prognozi.

Proporcionalitāte kalendāra dienu skaitam

VSA likuma 20.4 pantā paredzēta vēl viena proporcionalitātes noteikšanas situācija, kas attiecas uz gadījumiem, kad fiziskā persona ceturkšņa ietvaros varētu nebūt darba attiecībās (3. daļa) vai par šo personu VSAA nerēķinās minimālās iemaksas saskaņā ar VSA likumā noteikto atbrīvojumu (4. daļa).

Piemēram, darba attiecības ar darbinieku ir nodibinātas 2021. gada 1. septembrī ar atlīdzību 20 eiro dienā. Par to ir iesniegtas VID ziņas par darba ņēmēju ar 11. kodu, līdz 17. oktobrim iesniegts darba devēja ziņojums (aprēķināta atlīdzība — 440 eiro) un līdz 23. oktobrim samaksāti darbaspēka nodokļi.

Saņemot šādu informāciju, VSAA izrēķina minimālo sociālo iemaksu objektu un līdz 20. decembrim paziņo VID piemaksājamo summu. VID paziņos darba devējam, ka iemaksas būtu jāveic līdz 2022. gada 23. martam.

Aprēķins tiek veikts proporcionāli darba attiecību kalendāra dienu skaitam (30 no ceturkšņa 92 dienām): 1500/92 x 30 = 489,13 eiro. 

Salīdzinot ar faktisko iemaksu objektu (440,00 eiro), aģentūra paziņos VID, ka minimālās iemaksas papildus būtu veicamas no iemaksu objekta 49,13 eiro (489,13 – 440,00), kas sastāda 16,75 eiro (34,09% no 49,13).

Šādi izskatās papildu minimālā iemaksu objekta proporcionalitātes noteikšana atkarībā no tām kalendāra dienām, kurās persona bijusi darba ņēmēja.

Analoģiski ir iespējams noteikt sociālo iemaksu objektu tām personām, kuras likums atbrīvo no minimālo obligāto iemaksu aprēķināšanas (personas pensijas vecumā, kam piešķirtas vecuma pensijas (arī priekšlaicīgi), personās ar I un II invaliditātes grupu, abi laulātie vecāki, ja vienam no viņiem algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas ir jaunāks par trijiem gadiem, personas līdz 24 gadu vecumam, kuras mācās vispārējās, profesionālās, augstākās (pilna laika studijās) vai speciālās izglītības iestādē; 4. daļa).

Minētajām personām šāds aprēķins būs vajadzīgs, ja atbrīvošanas no iemaksām iemesls var iestāties jebkura mēneša jebkurā datumā, bet līdz tam datumam vai pēc tā ir saglabāts pienākums veikt obligātās iemaksas.

Un vēl jāzina, ka minimālo obligāto iemaksu objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās darba ņēmējs atrodas atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, bērna kopšanas atvaļinājumā, un par tām kalendāra dienām, kurās bērna tēvam ir piešķirts atvaļinājums sakarā ar bērna piedzimšanu, kā arī par pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām maksātājam ir izsniegta darbnespējas lapa (5. daļa).

Arī šajos gadījumos fiziskā persona sastopas ar pienākumu par dažām ceturkšņa kalendāra dienām veikt minimālās obligātās iemaksas un par pārējām kalendāra dienām — neveikt. Lūk, šeit ir redzams, cik svarīga var būt ziņu par darba ņēmējiem savlaicīga iesniegšana VID EDS (piemēram, kad pieņemts darbā (vai atlaists), kad sākās (beidzās) bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājums).

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada jūlija (475.) numurā.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: