0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBASamaksāto un saņemto avansu grāmatvedības uzskaite — kā grāmatot PVN?

Samaksāto un saņemto avansu grāmatvedības uzskaite — kā grāmatot PVN?

Šajā rakstā vairāk par saimniecisku darījumu, kuru grāmatvedības uzskaitē grāmatveži atspoguļo atšķirīgi, t.i., samaksāto un saņemto avansu uzskaiti. Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad vairumā gadījumu piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs vispirms grib naudu un pēc tam izpilda pasūtījumu, grāmatvedim ir svarīgi uzskaitē avansa darījumu iegrāmatot tā, lai PVN pareizi tiktu iekļauts attiecīgajā PVN deklarācijas taksācijas periodā un pēc uzskaites datiem būtu precīza informācija, cik konkrētajā datumā darījuma partnerim ir samaksāts avansā vai cik konkrētajā datumā ir…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Samaksāto un saņemto avansu grāmatvedības uzskaite — kā grāmatot PVN
Foto: Karolina Grabowska – Pexels
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec., nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Ilvija Ozoliņa, Mg.sci.oec.,
nodokļu konsultante, sertificēta praktizējoša grāmatvede ar divdesmit gadu pieredzi
Foto: Aivars Siliņš

Šajā rakstā vairāk par saimniecisku darījumu, kuru grāmatvedības uzskaitē grāmatveži atspoguļo atšķirīgi, t.i., samaksāto un saņemto avansu uzskaiti.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad vairumā gadījumu piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs vispirms grib naudu un pēc tam izpilda pasūtījumu, grāmatvedim ir svarīgi uzskaitē avansa darījumu iegrāmatot tā, lai PVN pareizi tiktu iekļauts attiecīgajā PVN deklarācijas taksācijas periodā un pēc uzskaites datiem būtu precīza informācija, cik konkrētajā datumā darījuma partnerim ir samaksāts avansā vai cik konkrētajā datumā ir saņemts avanss no darījuma partnera.

Jāuzsver, ka vadītājs domā naudas izteiksmē, t.i., ar kādu naudas summu būs jārēķinās, lai saņemtu vēlamo preci vai pakalpojumu, nevis cik ir samaksāts avansā bez PVN un cik ir PVN. Tāpēc grāmatvedim būs sarežģītāk sniegt ātru atbildi vadītājam, ja viens notikums būs atspoguļots dažādos kontos. 

Kad sāku savu grāmatveža ceļu pirms divdesmit gadiem, ņemot kā piemēru tā laika grāmatvedības ekspertu skaidrojumus, izveidoju savu grāmatojumu kārtību avansu uzskaitei. Pie šīs kārtības turos joprojām, kaut arī, gadiem ejot, ekspertu skaidrojumi ir mainījušies. 

Tā kā normatīvajos aktos nav regulējuma par to, kā finanšu pārskatā jāuzrāda samaksātie vai saņemtie avansi attiecībā uz PVN iekļaušanu vai neiekļaušanu, tad mums ir dota izvēles iespēja, kā iegrāmatot avansa darījumus. 

Dažkārt uzskaites kārtība tiek pielāgota attiecīgajai grāmatvedības datorprogrammai. Katrs uzņēmums pats savā grāmatvedības politikā nosaka savu avansu uzskaites kārtību.

Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 1. pielikumā ir dota bilances shēma, kurā aktīva pusē avansa maksājumiem ir atvēlēti trīs posteņi: "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem", "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem" un "Avansa maksājumi par krājumiem". Pasīva pusē dots viens postenis, t.i., "No pircējiem saņemtie avansi (ilgtermiņa un īstermiņa kreditoru sastāvā)".

Praksē, sagatavojot finanšu pārskatus:

  • samaksātos avansus uzrāda: 1) par nemateriālajiem ieguldījumiem — nemateriālo ieguldījumu sastāvā bilances postenī "Avansa maksājumi par nemateriālajiem ieguldījumiem"; 2) par pamatlīdzekļiem — pamatlīdzekļu sastāvā bilances postenī "Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem"; 3) par krājumiem (izejvielas, materiāli, preces pārdošanai) — krājumu sastāvā bilances postenī "Avansa maksājumi par krājumiem"; 4) par pakalpojumiem — debitoru sastāvā bilances postenī "Citi debitori",
  • saņemtos avansus uzrāda kreditoru sastāvā postenī "No pircējiem saņemtie avansi". 

Praksē ir divas pieejas, kā atspoguļot finanšu pārskatā par avansiem samaksāto vai saņemto PVN. Taču uzskaitē grāmatojumu varianti var būt vairāki. Tas atkarīgs no attiecīgās grāmatvedības datorprogrammas un grāmatveža izdomas un profesionalitātes.

Turpinājumā apskatīti divi biežāk sastopamie grāmatojumu varianti PVN uzskaitei attiecībā uz samaksātajiem un saņemtajiem avansiem.

1. Atskaitāmais priekšnodoklis (PVN) par samaksātajiem avansiem

Piemērs

2021. gada 29. septembrī no norēķinu konta samaksāts avanss 100% apmērā piegādātājam 242 eiro, t.sk. PVN 42 eiro. 2021. gada 8. oktobrī grāmatvedībā iesniegta pavadzīme par saņemto preci (skatīt 1. tabulu).

1. tabula

Notikuma datums 1. variants Finanšu pārskatā samaksātais avanss tiek uzrādīts kopā ar PVN 2. variants Finanšu pārskatā samaksātais avanss tiek uzrādīts bez PVN
29.09.2021. 242,00 D Avansa maksājumi par krājumiem K Norēķinu konts bankā 200,00

D Avansa maksājumi par krājumiem K Norēķinu konts bankā

42,00 D Norēķini par PVN K PVN no samaksātajiem avansiem 42,00 D Norēķini par PVN K Norēķinu konts bankā
08.10.2021. 200,00 42,00 D Preces pārdošanai K Norēķini ar piegādātājiemD Norēķini par PVN K Norēķini ar piegādātājiem 200,00 42,00 D Preces pārdošanai K Norēķini ar piegādātājiemD Norēķini par PVN K Norēķini ar piegādātājiem
242,00 D Norēķini ar piegādātājiem K Avansa maksājumi par krājumiem 200,00 D Norēķini ar piegādātājiem K Avansa maksājumi par krājumiem
42,00 D PVN no samaksātajiem avansiem K Norēķini par PVN 42,00 D Norēķini ar piegādātājiem K Norēķini par PVN

Praksē lietoju pirmo variantu, jo:

  1. pilnas samaksātās summas grāmatošana kontā "Avansa maksājumi par krājumiem" nodrošina to, ka virsgrāmatā redzamā piegādātājiem samaksātā avansa summa ir faktiskā naudas summa un analītiskajā uzskaitē vienā kontā redzams, cik konkrētajam piegādātājam ir samaksāts avanss. Otrajā variantā redzam tikai samaksāto summu bez PVN;
  2. pirmajā variantā no uzskaites nepazūd PVN deklarācijā iekļautais priekšnodoklis no samaksātajiem avansiem, jo redzams starpkontā, taču otrajā variantā tas grāmatvedim vienkārši jāatceras.

2. Aprēķinātais PVN no saņemtajiem avansiem

Piemērs

Norēķinu kontā 2021. gada 27. septembrī saskaņā ar izrakstīto rēķinu saņemts avanss 100% apmērā no pircēja 121 eiro, t.sk. PVN 21 eiro. Nākamajā mēnesī 4. oktobrī tiek izrakstīta pavadzīme par pārdoto preci, par kuru avanss bija saņemts septembrī (skatīt 2. tabulu).

2. tabula

Notikuma datums 1. variants Finanšu pārskatā saņemtais avanss tiek uzrādīts kopā ar PVN 2. variants Finanšu pārskatā saņemtais avanss tiek uzrādīts bez PVN
27.09.2021. 121,00 D Norēķinu konts bankā K Norēķini par saņemtajiem avansiem 100,00 D Norēķinu konts bankā K Norēķini par saņemtajiem avansiem
21,00 D PVN no saņemtajiem avansiem K Norēķini par PVN 21,00 D Norēķinu konts bankā K Norēķini par PVN
04.10.202.1 100,00 21,00 D Norēķini ar pircējiem K IeņēmumiD Norēķini ar pircējiem K Norēķini par PVN 100,00 21,00 D Norēķini ar pircējiem K IeņēmumiD Norēķini ar pircējiem K Norēķini par PVN
121,00 D Norēķini par saņemtajiem avansiem K Norēķini ar pircējiem 100,00 D Norēķini par saņemtajiem avansiem K Norēķini ar pircējiem
21,00 D Norēķini par PVN K PVN no saņemtajiem avansiem 21,00 D Norēķini par PVN K Norēķini ar pircējiem

Kā jau iepriekš minēju, arī šajā situācijā praksē lietoju pirmo variantu, jo:

  1. pilnas saņemtās summas grāmatošana kontā "Norēķini par saņemtajiem avansiem" nodrošina to, ka virsgrāmatā redzamā no pircējiem saņemtā avansa summa ir faktiskā naudas summa un analītiskajā uzskaitē vienā kontā redzams, cik konkrētais pircējs ir samaksājis avansu. Otrajā variantā redzam tikai saņemto summu bez PVN;
  2. pirmajā variantā no uzskaites nepazūd PVN deklarācijā iekļautais PVN no saņemtajiem avansiem, jo redzams starpkontā, taču otrajā variantā tas grāmatvedim vienkārši jāatceras. 

Vēršu uzmanību uz dažām būtiskām niansēm attiecībā uz avansu uzskaiti:

  • avansa (priekšapmaksas) rēķinus negrāmato, bet tikai ņem kontrolē, grāmato avansa samaksāšanas vai saņemšanas faktu;
  • tiesības attiecināt uz priekšnodokli PVN no samaksātā avansa ir tikai tādā gadījumā, ja samaksātais avanss ir par darījumu, kas saistīts ar apliekamo darījumu nodrošināšanu un saņemtais avansa rēķins atbilst nodokļa rēķina prasībām saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma normām;
  • saņemot avansu, ir pienākums aprēķināt budžetā maksājamo PVN, jo saskaņā ar PVN likuma 84. panta 2. daļu nodoklis par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu valsts budžetā maksājams arī tad, ja samaksa par precēm vai pakalpojumiem veikta pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas. Uzsveru, ka šajā gadījumā avansa saņēmējam ir pienākums izsniegt nodokļa rēķinu (PVN likuma 127. panta 1. daļas, 2. punkts);
  • neatkarīgi no tā, kuru grāmatojuma variantu izvēlēsieties, būtiski, lai grāmatojuma rezultātā PVN deklarācijā viens un tas pats darījums netiktu iekļauts divas reizes.

Šī raksta piemēros apskatīta vienkāršākā situācija, kad avansa summa sakrīt ar gala rēķina summu, taču praksē var būt situācijas, kad avanss ir mazāks nekā kopējā darījuma summa vai arī lielāks. Tāpēc, grāmatojot darījumus, kuros bijusi saistība ar avansiem, mans ieteikums būtu divreiz pārbaudīt, vai pārgrāmatojuma rezultātā nav izveidojies kāds neloģisks konta atlikums.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2021. gada novembra (479.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: