0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻITrīs rīcības varianti autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem 2021. gada 2. pusgadā

Trīs rīcības varianti autoratlīdzību saņēmējiem un izmaksātājiem 2021. gada 2. pusgadā

Ikars Kubliņš, BilancePLZ

Kā zināms, no 1. jūlija stāsies spēkā autoratlīdzību reforma, kas mainīs dzīvi autoratlīdzību saņēmējiem, kā arī autoratlīdzību izmaksātājiem. Vispirms iestāsies pārejas periods (šāgada otrais pusgads), kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir trīs iespējas, informē Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, SIA L.Kelmeres birojs valdes locekle. Izvēle pamatā  raksturojama starp "vienkāršāk, bet dārgāk" un "sarežģītāk, bet lētāk". 1) Nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, izmantojot pārejas periodu, saņemt autoratlīdzību. Gadījumā, ja šādam autoratlīdzību saņēmējam nav darba attiecību kā darbiniekam, tam jāseko līdzi, vai kādā brīdī neiestājas pienākums reģistrēties par pašnodarbināto personu. Tāpat šajā variantā līdz 2022. gada 28. februārim būs…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: pexels.com

Kā zināms, no 1. jūlija stāsies spēkā autoratlīdzību reforma, kas mainīs dzīvi autoratlīdzību saņēmējiem, kā arī autoratlīdzību izmaksātājiem. Vispirms iestāsies pārejas periods (šāgada otrais pusgads), kurā autoratlīdzību saņēmējiem ir trīs iespējas, informē Laila Kelmere, praktizējoša grāmatvede, SIA L.Kelmeres birojs valdes locekle. Izvēle pamatā  raksturojama starp "vienkāršāk, bet dārgāk" un "sarežģītāk, bet lētāk".

1) Nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, izmantojot pārejas periodu, saņemt autoratlīdzību.

Gadījumā, ja šādam autoratlīdzību saņēmējam nav darba attiecību kā darbiniekam, tam jāseko līdzi, vai kādā brīdī neiestājas pienākums reģistrēties par pašnodarbināto personu. Tāpat šajā variantā līdz 2022. gada 28. februārim būs jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) īpašo autoratlīdzības saņēmēja 2021. gada deklarāciju, ja 2021. gada otrajā pusgadā ienākums ir saņemts no vairākiem izmaksātājiem un kopā pārsniedz 25 000 eiro, vai tad, ja ienākums gūts ārvalstīs un no tā nav bijis jāietur un nav ieturēts nodoklis. Ja deklarācijas rezultātā veidojas nodokļa piemaksa, trūkstošo nodokļa summu būs jāpiemaksā rezumējošā kārtībā līdz 2022. gada 23. jūnijam. Ja šī deklarācija netiks iesniegta, VID līdz 2022. gada 5. martam pats aizpildīs deklarāciju ar informāciju, kas ir tā rīcībā, paziņos to maksātājam, un tiks uzskatīts, ka deklarācija līdz ar to ir iesniegta.

Autoratlīdzības izmaksātājs šajā variantā nevar atskaitīt attaisnotos izdevumus; autoratlīdzības summai līdz 25 000 eiro piemēro iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likmi 25%, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro - 40%. Izmaksātājam būtu noderīgi arī veidot analītisko uzskaiti pa autoriem, lai saprastu, kurā brīdī kuram autoram šis slieksnis tiek pārsniegts, iesaka L. Kelmere.

Autoratlīdzības izmaksātājam atskaiti VID jāiesniedz līdz mēneša 15. datumam, ieturēto nodokli jāsamaksā līdz 23. datumam un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) pensiju apdrošināšanai (5%) nav jāmaksā.

"Faktiski nodoklis pārejas periodā šajā variantā tiek maksāts no apgrozījuma un netiek ņemti vērā izdevumi - būtībā tā pati sistēma, kas mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem," secina eksperte.

2) Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un maksāt nodokļus vispārējā kārtībā (IIN + VSAOI).

Šajā gadījumā autoratlīdzības saņēmējs ir pašnodarbinātā persona (saimnieciskās darbības veicējs), līdz ar to tam ir lielāka atbildība - tas pats aprēķina IIN un VSAOI. Autors drīkst atskaitīt izdevumus un IIN maksāt tikai no reālā ienākuma (apgrozījums mīnus izdevumi).

Saimnieciskās darbības uzskaite jākārto atbilstoši Ministru kabineta (MK) 2007. gada 20. marta noteikumiem Nr. 188 "Kārtība, kādā individuālie komersanti, individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, citas fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā".

Grāmatvedības uzskaitei jāierīko saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnāls (atrodams minēto MK noteikumu pielikumā, bet to var atrast arī Excel formātā VID mājaslapā). Var arī izmantot MK noteikumos paredzēto iespēju žurnālu neiekārtot:

"Persona saimnieciskās darbības ieņēmumus un ar to gūšanu saistītos izdevumus var nereģistrēt žurnālā, ja tā savu saimniecisko darījumu nodrošināšanai veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, šim nolūkam izmantojot atsevišķu maksājumu kontu, kuru tai atvēris personas maksājumu pakalpojumu sniedzējs Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē (turpmāk arī – kredītiestāde (banka)). Šādā gadījumā visi nepieciešamie dati par šīs personas saimnieciskajiem darījumiem, lai fiksētu nodokļu aprēķināšanai nepieciešamos datus, tiek iegūti, pamatojoties uz kredītiestādes (bankas) izsniegtajiem konta izrakstiem."

Autoratlīdzību saņēmējam reizi ceturksnī jāiesniedz Pašnodarbinātā ziņojums un jānomaksā VSAOI atbilstoši savai sociālās apdrošināšanas grupai (likme 31,07% tiem, kas apdrošināti visiem veidiem) un faktiskajiem ienākumiem (ieņēmumi mīnus izdevumi). Papildus pensiju apdrošināšanai jāmaksā 10% tad, ja VSAOI iemaksas nesasniegs minimālo iemaksu summu un nebūs savlaicīgi iesniegts VID iesniegums par prognozējamo ienākumu nākamajā ceturksnī. Reizi gadā jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, ja nepieciešams, jāveic IIN piemaksa. Šajā variantā arī drīkst izmantot nodokļu atvieglojumus (par apgādībā esošām personām u.c.).

Autoratlīdzību izmaksātājam šajā gadījumā jāpārbauda, vai autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Atlīdzību izmaksā saskaņā ar līgumu un saņemto rēķinu (reizēm tas netiek prasīts, tomēr vieglāka uzskaite, ja rēķini tiek izsniegti), paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Vēl pasūtītajam jāatceras iesniegt VID deklarāciju  par fiziskai personai izmaksātajām summām.

3) Reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam un izvēlēties MUN maksāšanas režīmu.

Autoram finansiāli šī opcija līdzinās pirmajam variantam (nodokļa likmes ir identiskas). Šis variants ir krietni vieglāk administrējams nekā otrais. Jāmaksā mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) likme no apgrozījuma (25% līdz 25 000 eiro gadā, 40% par pārsniegumu;  taču jāņem vērā, ka šis slieksnis tiek samazināts proporcionāli gadā atlikušajam laika periodam, piemēram, ja MUN maksātājs reģistrēts 2021. gada 2. ceturksnī, slieksnis ir 18 750 eiro; ja 3. ceturksnī - 12 500 eiro; ja 4. ceturksnī - 6250 eiro).

MUN deklarācijas VID EDS jāiesniedz 4 reizes gadā pa ceturkšņiem (līdz ceturksnim sekojošā mēneša 15. datumam), tajās jānorāda ceturkšņa apgrozījumu pa mēnešiem un no tā EDS aprēķinās maksājamo nodokli, kas jāmaksā vienotajā nodokļu kontā līdz 23. datumam. Ceturkšņa deklarāciju jāiesniedz tikai tad, ja tajā uzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja tas bijis tikai vienā mēnesī). Arī šajā gadījumā ieņēmumu un izmaksu uzskaite jānodrošina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 188 (vienkāršajā ieraksta sistēmā, naudas plūsmas princips).

Arī šajā variantā autoratlīdzību izmaksātājam jāpārbauda, vai autors ir reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. Atlīdzību izmaksā  saskaņā ar līgumu un saņemto rēķinu (reizēm tas netiek prasīts, tomēr vieglāka uzskaite, ja rēķini tiek izsniegti), paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. Tāpat jāiesniedz VID deklarāciju par fiziskai personai izmaksātajām summām.

L. Kelmeres vadītā e-semināra "Aktualitātes autoratlīdzību maksātājiem un saņēmējiem" video  ierakstu var iegādāties šeit.

 

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: