0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAIZDEVUMIUzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumi kā saimnieciskās darbības izdevumi

Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksājumi kā saimnieciskās darbības izdevumi

Pēc VID informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem. Atgādinām, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma III nodaļā “Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis” ir noteikti uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) objekti, maksātāji, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība, kā arī atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas. UVTN taksācijas periods ir kalendārais gads, turklāt, ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, UVTN maksā transportlīdzekļa turētājs. UVTN par katru nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vieglais auto
Foto: Unisplash.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis metodisko materiālu uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksātājiem. Atgādinām, ka Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma III nodaļā “Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis” ir noteikti uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) objekti, maksātāji, nodokļa aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtība, kā arī atbrīvojumi no nodokļa maksāšanas. UVTN taksācijas periods ir kalendārais gads, turklāt, ja ar nodokli apliekamam transportlīdzeklim ir gan īpašnieks, gan turētājs, UVTN maksā transportlīdzekļa turētājs.

UVTN par katru nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā reģistrēto transportlīdzekli iemaksā valsts budžetā par attiecīgo periodu, tas ir, par tiem mēnešiem, skaitot no taksācijas perioda sākuma, kuros šie transportlīdzekļi ir nodokļa maksātāja īpašumā vai turējumā. Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav reģistrēts kā transportlīdzekļa turētājs, bet lieto transportlīdzekli uz darba līguma pamata vai pamatojoties uz patapinājuma līgumu, kas noslēgts ar personu, kura nav nodokļa maksātājs, UVTN šā līguma laikā maksā katru mēnesi līdz tam sekojošā mēneša 15. datumam.

IIN piemērošana, grāmatvedību kārtojot vienkāršā ieraksta sistēmā

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 6.2 daļu, transportlīdzekļa, par kuru ir samaksāts UVTN vai tas ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 5. vai 6. punktu, ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumus (izņemot izdevumus par degvielu) attiecina uz saimnieciskās darbības izdevumiem.

Individuālais komersants un zemnieku saimniecība, kura grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā, saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu žurnālā samaksāto nodokli norāda tā samaksas brīdī.

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 4.1 daļu, transportlīdzeklim, par kuru ir samaksāts UVTN vai tas ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 5. vai 6. punktu, nolietojumu aprēķina kā saimnieciskajā darbībā izmantotam transportlīdzeklim – pilnā apmērā.

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 6.1 daļu, mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts UVTN vai tas ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 6. punktu, šā transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk nekā par 20%.

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 6.5 daļu, transportlīdzeklim, kas saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktu ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN, degvielas izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā.

Lai individuālais komersants un zemnieku saimniecība varētu izpildīt likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 6.1 daļā noteikto, var izvēlēties šī metodiskā materiāla 38.punktā minēto kārtību, lai konstatētu, vai transportlīdzekļa degvielas patēriņa norma uz 100 km nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk nekā par 20%.

Lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo ienākumu un aizpildītu iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju, individuālais komersants vai zemnieku saimniecības īpašnieks taksācijas gada beigās precizē izdevumus, izmantojot tabulu “Izdevumu precizēšana” (skatīt VID metodiskā materiāla “Grāmatvedības uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā” nodaļu “Izdevumu precizēšana”).

Individuālais komersants pirms gada ienākumu deklarācijas sastādīšanas aprēķināto un grāmatvedības reģistros norādīto starpību (kas rodas starp degvielas vērtību, kas aprēķināta, ņemot vērā likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.5 panta 6.1 daļā noteikto nosacījumu, un konkrētajā mēnesī faktiski patērētās degvielas vērtību) par visu taksācijas gadu kopā iekļauj tabulas “Izdevumu precizēšana” jaunā papildu rindā “Ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi”, kurā norāda no taksācijas gada izdevumiem izslēdzamos izdevumus.

Ja individuālais komersants vai zemnieku saimniecība valsts budžetā maksā nodokli vai tas ir atbrīvots no aplikšanas ar nodokli saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 5. vai 6. punktu, neraksta ceļazīmes vai maršruta lapas, lai pamatotu degvielas izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.

IIN piemērošana, grāmatvedību kārtojot divkāršā ieraksta sistēmā

Saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.1 panta trešo daļu (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 8. panta piektās daļas 5. punktu) izdevumiem, kas nav tieši saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumus (izņemot degvielas iegādes izdevumus) mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts UVTN, neatkarīgi no tā, vai attiecīgais transportlīdzeklis ir izmantots tikai saimnieciskajā darbībā.

Savukārt mēnešos, kuros par transportlīdzekli tiek maksāts UVTN, šā transportlīdzekļa degvielas iegādes izdevumus iekļauj saimnieciskās darbības izdevumos, pamatojoties uz faktiski nobraukto kilometru skaitu katrā mēnesī saskaņā ar nodokļa maksātāja noteikto degvielas patēriņa normu uz 100 km, kas nepārsniedz izgatavotājrūpnīcas norādīto pilsētas cikla degvielas patēriņa normu vairāk nekā par 20%.

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.1 panta piekto daļu, transportlīdzeklim, par kuru ir samaksāts nodoklis vai tas ir atbrīvots no aplikšanas ar UVTN saskaņā ar likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktu, nolietojumu IIN aprēķināšanas vajadzībām aprēķina kā saimnieciskajā darbībā izmantotam transportlīdzeklim – pilnā apmērā.

Lasiet arī: