0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

BIZNESSValdība atbalsta vērienīgas reformas NĪ attīstības jomā

Valdība atbalsta vērienīgas reformas NĪ attīstības jomā

Ministru kabineta sēdē š.g. 2. aprīlī valdība, izskatot Informatīvo ziņojumu par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā, apstiprināja gandrīz 60 pasākumu rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā. Plāns veidots ar mērķi sabalansēt īpašnieka un sabiedrības tiesības, pārskatot un pilnveidojot procesu, taču nemazinot tiesību tvērumu un drošības prasības. Plānā ietverti kompleksi pasākumi, kas primāri vērsti uz vienota un konsekventa procesa ieviešanu, kurā katrs nākamais posms ir iepriekšējā posma loģisks turpinājums. Tāpat plāns ietver arī pasākumus vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības procesa, kadastrālās uzmērīšanas, ietekmes uz vidi novērtējuma un atmežošanas uzlabošanai.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Ikars Kubliņš

Ministru kabineta sēdē š.g. 2. aprīlī valdība, izskatot Informatīvo ziņojumu par rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomāapstiprināja gandrīz 60 pasākumu rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā. Plāns veidots ar mērķi sabalansēt īpašnieka un sabiedrības tiesības, pārskatot un pilnveidojot procesu, taču nemazinot tiesību tvērumu un drošības prasības.

Plānā ietverti kompleksi pasākumi, kas primāri vērsti uz vienota un konsekventa procesa ieviešanu, kurā katrs nākamais posms ir iepriekšējā posma loģisks turpinājums. Tāpat plāns ietver arī pasākumus vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības procesa, kadastrālās uzmērīšanas, ietekmes uz vidi novērtējuma un atmežošanas uzlabošanai. Lai radītu pievilcīgu investīciju vidi Latvijā, kā arī palielinātu Latvijas konkurētspēju salīdzinājumā ar kaimiņvalstīm, plānots pārskatīt nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu regulējumu, nodrošinot:
  • loģisku un secīgu procesu, kur katrs nākamais posms izriet no iepriekšējā posma rezultātiem, to efektīvi papildina un detalizē; 
  • katra procesa posma praktiskā īstenošana ir jēgpilna un sasniedz normatīvā regulējuma mērķus;
  • nekustamā īpašuma īpašnieks pēc iespējas agrīnā stadijā iegūst skaidru atbildi, vai konkrētajā teritorijā drīkst būvēt un ko tieši būvēt, savukārt turpmākajos posmos tiek noskaidrotas detalizētas prasības būvniecībai. Šīm iegūtajām tiesībām jābūt stabilām un tam jārada privātpersonai tiesiskā paļāvība;
  • administratīvā sloga mazināšana nevar pasliktināt sabiedrībai garantētās tiesības piedalīties teritorijas attīstības procesos no plānošanas jautājumiem līdz būvniecības ieceres īstenošanai. 
Pasākumu plāns administratīvā sloga mazināšanai nekustamo īpašumu attīstīšanas jomā ietver aptuveni 60 pasākumus tādās jomās kā sabiedrības līdzdalība nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos, līdzdalības efektīva un jēgpilna īstenošana; kompetento institūciju viedokļu un noteikumu saņemšana nekustamā īpašuma attīstīšanas procesos; tehnisko noteikumu saņemšana būvniecības ieceres īstenošanā; vienota procesa ieviešana, sākot no būvniecības uzsākšanas līdz būves ierakstīšanai zemesgrāmatā, ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procesa pilnveidošana, nodalot ekspertu slēdzienu no politiskā lēmuma; VARAM kompetence teritorijas attīstības plānošanas procesā; jauna Teritorijas plānojuma noteikumu piemērošana uz iepriekš uzsāktajiem nekustamā īpašuma attīstīšanas procesiem; detālplānojuma spēkā esamības aspekti; nacionālo interešu objektu īstenošanas regulējums; sakaru tīklu sakārtošanas jautājumi; priekšlikumi IVN procesa kvalitātes uzlabošanai; priekšlikumi būvniecības procesa pilnveidojumiem; atmežošana un koku ciršanas atļaujas saņemšana; īpašuma tiesību aspekti. Kā zināms, 2023. gada nogalē Ekonomikas ministrija saņēma Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas uzdevumu izstrādāt risinājumus, kas atvieglotu administratīvo slogu uzņēmējiem nekustamo īpašumu attīstības jomā, kā arī Ministru prezidentes uzdevumu sagatavot priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma attīstīšanas jomā, t.sk. vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanā, zemes ierīcībā,  būvniecībā, kadastrālajā uzmērīšanā, ietekmes uz vidi novērtējumā, atmežošanā.  Sākotnēji priekšlikumus procesu pilnveidojumiem sagatavoja Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Ārvalstu investoru padomi Latvijā, Nekustamo īpašumu attīstītāju aliansi, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas Darba devēju konfederāciju, būvdarbu veicēju pārstāvjiem, kā arī iesaistot citas ministrijas un sadarbības partnerus. Tālākās diskusijas notika Valsts kancelejas vadītajā augsta līmeņa darba grupā un atsevišķās ekspertu grupās teritorijas plānošanas jautājumos, ietekmes uz vidi novērtējuma jautājumos, būvniecības jautājumos, kā arī īpašuma tiesību jautājumos. 

"Bilances" abonēšanai - dažādas iespējas. Izvēlies sev izdevīgāko!

Interesenti var izvēlēties, kā abonēt un lasīt BILANCI - to iespējams saņemt gan drukātā veidā savā pastkastītē, gan lasīt e-vidē portālā tiešsaistē, gan izvēlēties Grāmatveža komplektu vai Bilances Zelta komplektu, kam arī iespējams gan papīra, gan elektroniskais formāts. Uzziniet vairāk, kādas iespējas piedāvā katrs no variantiem!