0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID skaidrojums par personisko mantu un Krievijā reģistrētu automobiļu ievešanu un atmuitošanu Latvijā

VID skaidrojums par personisko mantu un Krievijā reģistrētu automobiļu ievešanu un atmuitošanu Latvijā

  Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu uzziņas pieprasījuma iesniedzējas faktu aprakstu. Iesniedzēja 2023. gadā atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā no Krievijas Federācijas, kurā dzīvoja kopš 2004. gada. Ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2023. gada 16. augusta lēmumu Nr. 2361/2023 iesniedzēja atzīta par repatrianti. Atbilstoši Eiropas Padomes 2009. gada 16. novembra Regulai (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk - Regula Nr. 1186/2009), fizisku personu, kas pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas trešā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Eiropas Savienībā (ES), personiskā manta, ko šīs personas ieved…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus

 

Foto: Unsplash.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par šādu uzziņas pieprasījuma iesniedzējas faktu aprakstu. Iesniedzēja 2023. gadā atgriezās uz pastāvīgu dzīvi Latvijas Republikā no Krievijas Federācijas, kurā dzīvoja kopš 2004. gada. Ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 2023. gada 16. augusta lēmumu Nr. 2361/2023 iesniedzēja atzīta par repatrianti.

Atbilstoši Eiropas Padomes 2009. gada 16. novembra Regulai (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk - Regula Nr. 1186/2009), fizisku personu, kas pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas trešā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Eiropas Savienībā (ES), personiskā manta, ko šīs personas ieved ES teritorijā, ir atbrīvota no ievedmuitas nodokļiem.

Savukārt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta trešajā daļā ir noteikts, ka ar nodokli neapliek preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā ar Regulu Nr. 1186/2009, izņemot šīs regulas 23. pantā minētos preču sūtījumus.

Šāda informācija ir norādīta arī VID mājaslapā sadaļā “Pārcelšanās uz dzīvi Latvijā”. Sakarā ar to, ka importa muitas deklarācijas noformēšana nav vienkārša, šajā informācijas avotā arī ieteikts muitas formalitāšu nokārtošanai pilnvarot muitas brokeri vai citu speciālistu, kurš sniedz ar muitas formalitāšu nokārtošanu saistītus pakalpojumus.

Minētajos likumos nav aprakstītas konkrētas procedūras atbrīvojumu piemērošanas kārtībai, bet vairāki muitas brokeri, ar kuriem iesniedzēja sazinājusies minētā jautājuma sakarā, nespēja iesniedzējai sniegt informāciju par konkrētām veicamajām darbībām atbrīvojumu piemērošanai.

Tādējādi iesniedzēja vēršas VID, lai saņemtu informāciju no kompetentas iestādes konkrētajos jautājumos:

  1. Kādā kārtībā iesniedzēja kā persona, kas atbilst Regulas Nr. 1186/2009 noteikumiem, var noformēt savas personiskās mantas ievešanu Latvijas Republikā, lai tiktu piemērots Regulā Nr. 1186/2009 un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta trešajā daļā noteiktais atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem?
  2. Iesniedzējas īpašumā ir divas automašīnas, kas jau atrodas Latvijā un ir aprīkotas ar Krievijas Federācijas numura zīmēm. Tuvākajā laikā iesniedzēja plāno reģistrēt šīs automašīnas Latvijā. Vai šajā gadījumā, lai tiktu piemērots Regulā Nr. 1186/2009 un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta trešajā daļā noteiktais atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem, iesniedzējai ir nepieciešams šīs automašīnas izvest un atkārtoti ievest Latvijas Republikā, jeb iesniedzēja ar dokumentiem var vērsties muitas iestādē attiecīgās muitas procedūras noformēšanai?

VID par iesniegumā uzdoto pirmo jautājumu paskaidro, ka Regulas Nr. 1186/2009 3. pantā noteikts, ka, ievērojot 4. līdz 11. pantu, ar atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem ieved personisko mantu, ko ieved fiziskas personas, kuras pārceļas no pastāvīgās dzīvesvietas trešā valstī uz pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā. Saskaņā ar Regulas Nr. 1186/2009 4. pantu atbrīvojums attiecas tikai uz personisko mantu, kas:

  • a) izņemot īpašus apstākļu pamatotus gadījumus, ir bijusi attiecīgās personas valdījumā vai – nepatērējamu lietu gadījumā – persona tās izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz sešus mēnešus pirms dienas, kad personas pastāvīgā dzīvesvieta ir beigusi atrasties trešā, izbraukšanas valstī;
  • b) paredzēta izmantošanai tādiem pašiem nolūkiem šīs personas jaunajā pastāvīgajā dzīvesvietā.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1186/2009 5. pantu atbrīvojumu var piešķirt vienīgi personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ārpus Kopienas muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1186/2009 7. panta 1. punktu, izņemot īpašus gadījumus, atbrīvojumu piešķir tikai attiecībā uz personisko mantu, ko brīvai apgrozībai ieved 12 mēnešos pēc dienas, kad attiecīgā persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Kopienas muitas teritorijā.

Saskaņā ar Regulas Nr. 1186/2009 8. panta 1. punktu, kamēr nav beidzies 12 mēnešu termiņš no dienas, kad apstiprināta personiskās mantas ievešana brīvai apgrozībai, personisko mantu, kas ievesta bez nodokļiem, nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to iepriekš nepaziņojot kompetentajām iestādēm.

Savukārt Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta trešajā daļā noteikts, ka ar nodokli neapliek preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli saskaņā Regulu Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (kodificēta versija), izņemot šīs regulas 23. pantā minētos preču sūtījumus.

Tādējādi, lai personiskajai mantai, ko ieved personas, kas pārceļas uz pastāvīgu dzīvesvietu ES, piemērotu ievedmuitas nodokļa un secīgi pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atbrīvojumu, ir jābūt izpildītiem visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem attiecībā gan uz pašu personu, gan uz mantu.

Ņemot vērā minēto, lai personiskajai mantai piemērotu ievedmuitas nodokļa un PVN atbrīvojumu precēm (personīgās mantas), jāpiemēro muitas procedūra – laišana brīvā apgrozībā, noformējot Automatizētajā importa sistēmā importa muitas deklarāciju un datu elementā 1/10 (Procedūra) norādot muitas procedūras kodu “4000” (Laišana brīvā apgrozībā, vienlaicīgi izlaižot patēriņam), datu elementā 1/11 norādot papildprocedūras kodu “C01” (Fiziskas personas, kuras pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz Savienību, personiskais īpašums) un “59S” (PVN atbrīvojums preču importam saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 53. panta trešo daļu).

Kā apliecinājumi Regulas Nr. 1186/2009 paredzēto nosacījumu izpildei muitas iestādē jāiesniedz:

  • preču saraksts, kas satur informāciju par šo preču veidu, daudzumu, svaru un to vērtību;
  • dokumenti, kas apliecina, ka pastāvīgā dzīvesvieta ārpus Savienības muitas teritorijas bijusi vismaz 12 mēnešus no vietas;
  • dokumenti, kas apliecina, ka persona ievestās personīgās mantas izmantojusi savā iepriekšējā pastāvīgajā dzīvesvietā vismaz sešus mēnešus (piemēram, preču iegādes vai reģistrācijas dokumenti, personas rakstisks apliecinājums u. c.);
  • dokumenti, kas apliecina, ka persona iedibinājusi pastāvīgu dzīvesvietu Latvijā (piemēram, deklarētā dzīvesvieta, nekustamā īpašuma pirkšanas, reģistrācijas vai īres dokumenti, profesionālās darbības veikšanu apliecinoši dokumenti);
  • personas iesniegums (apliecinājums), ka personiskās mantas paredzētas lietot tikai personiskām vajadzībām un ka persona ir informēta, ka 12 mēnešu laikā no dienas, kad personiskās mantas laistas brīvā apgrozībā, tās nedrīkst patapināt, ieķīlāt, izīrēt vai atsavināt par atlīdzību vai par brīvu, par to neziņojot kompetentajām iestādēm un nesamaksājot ievedmuitas nodokļus.

Par iesniegumā uzdoto otro jautājumu VID paskaidro: kad ir izpildīti nosacījumi, kas tika minēti, atbildot uz pirmo jautājumu, var vērsties muitas iestādē, lai piemērotu automobiļiem muitas procedūru – laišana brīvā apgrozībā.

Papildus VID informē, ka Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula Nr. 833/2014), 3.i pantā noteikts, ka Savienībā ir aizliegts tieši vai netieši pirkt, importēt vai nodot XXI pielikumā uzskaitītās preces, kas Krievijai rada ievērojamus ieņēmumus, tādējādi ļaujot tai veikt darbības, kuras destabilizē situāciju Ukrainā, ja šo preču izcelsme ir Krievijā vai ja tās tiek eksportētas no Krievijas.

Regulas Nr. 833/2014 XXI pielikumā tostarp ir iekļauti transportlīdzekļi, kuri atbilst ES kombinētās nomenklatūras kodam (KN kods) 8703 (automobiļi un citi transportlīdzekļi, kas galvenokārt paredzēti < 10 personu pārvadāšanai, tostarp ģimenes automobiļi un sacīkšu automobiļi (izņemot pozīcijā 8702 norādītos transportlīdzekļus)).

Ievērojot Eiropas Komisijas 2023. gada 12. septembra skaidrojumu par Regulas Nr. 833/2014 3.i panta piemērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu ar KN kodu 8703 ievešanu no Krievijas un Regulas Nr. 833/2014 pieņemšanas mērķi (Consolidated version - Frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it. (europa.eu)), muitas procedūras – laišana brīvā apgrozībā – transportlīdzeklim ar KN kodu 8703 ar Krievijas numura zīmi piemērošana tiks atļauta, ja tas tika ievests ES līdz 2023. gada 12. septembrim.

Jūs varētu interesēt arī: