0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAKLIENTU IZPĒTE, SANKCIJASVID uzziņā skaidro par atsevišķu preču grupu eksportu uz Krievijas Federāciju

VID uzziņā skaidro par atsevišķu preču grupu eksportu uz Krievijas Federāciju

Pēc Valsts ieņēmumu dienesta informācijas

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par uzziņas pieprasījuma iesniegumā minēto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlās organizēt preces eksportu pircējam uz Krievijas Federāciju. Iesniedzēja lūdz VID Muitas pārvaldi atbilstoši kompetencei sniegt uzziņu, vai konkrētā prece ir iekļauta kādā no Krievijas Federācijai noteiktajām sankcijām atbilstoši Eiropas Padomes (ES) 2022. gada 6. oktobra Regulai 2022/1904, ar kuru groza Regulu (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā vai citam ārējam normatīvajam aktam, kas attiecas uz preču eksportu un to ierobežojumiem uz Krievijas Federāciju, proti, vai ir atļauts šīs preces eksports. Preces…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: Visualhunt.com

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedzis uzziņu par uzziņas pieprasījuma iesniegumā minēto šādu faktu aprakstu. Iesniedzēja vēlās organizēt preces eksportu pircējam uz Krievijas Federāciju. Iesniedzēja lūdz VID Muitas pārvaldi atbilstoši kompetencei sniegt uzziņu, vai konkrētā prece ir iekļauta kādā no Krievijas Federācijai noteiktajām sankcijām atbilstoši Eiropas Padomes (ES) 2022. gada 6. oktobra Regulai 2022/1904, ar kuru groza Regulu (ES) 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā vai citam ārējam normatīvajam aktam, kas attiecas uz preču eksportu un to ierobežojumiem uz Krievijas Federāciju, proti, vai ir atļauts šīs preces eksports. Preces apraksts: NX-Y/D/K/0352P ar gaisu dzesējams šķidruma dzesētājs ar daļēju siltuma atgūšanu.

VID atbildē norāda, ka preču tarifa klasifikācija Eiropas Savienībā (ES) tiek veikta saskaņā ar Padomes 1987. gada 23. jūlija regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk – regula Nr. 2658/87), kas 2023. gadam tiek noteikta ar Komisijas 2022. gada 20. septembra Īstenošanas regulu (ES) 2022/1998 ar ko groza I pielikumu Padomes regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu.

Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma Kombinētas nomenklatūras kopsavilkuma pirmās daļas I sadaļas vispārīgu kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumu 1. un 6. punktā noteikts, ka Kombinētajā nomenklatūrā preces klasificē pēc šādiem principiem – sadaļu, nodaļu un apakšnodaļu virsraksti doti tikai ērtības labad; juridiski klasifikāciju nosaka pozīciju ieraksti un sadaļu un nodaļu piezīmes, kā arī tālāk izklāstītie noteikumi, ja vien pozīcijās un piezīmēs nav noteikts citādi; juridiski preču klasifikāciju pozīciju apakšpozīcijās nosaka apakšpozīciju ieraksti un piezīmes, kā arī iepriekš minētie noteikumi pēc analoģijas, ievērojot, ka salīdzināmas ir tikai viena līmeņa apakšpozīcijas.

Piemērojot šo noteikumu, ņem vērā arī atbilstīgo sadaļu un nodaļu piezīmes, ja vien konteksts nenosaka citādi.

Regulas Nr. 2658/87 I pielikuma Kombinētas nomenklatūras kopsavilkuma otrās daļas XVI sadaļas 3. piezīmē noteikts, ja nav īpašu piebilžu, tad kombinētas mašīnas (kombaini), kas sastāv no divām vai vairākām vienā agregātā savienotām mašīnām, kā arī citas mašīnas, kas izpilda divas vai vairākas papildu vai alternatīvas funkcijas, klasificējamas atbilstīgi to galvenajai funkcijai.

VID, izvērtējot iesniegumam pievienotajā preces tehniskajā specifikācijā norādīto informāciju, secina, ka prece – NX-Y/D/K/0352P – ir ar gaisu dzesējams šķidruma dzesētājs ar daļēju siltuma atgūšanu, kas atbilst regulas Nr. 2658/87 I pielikuma Kombinētas nomenklatūras kopsavilkuma otrās daļas XVI sadaļas 84. nodaļā norādītajam ES Kombinētās nomenklatūras (turpmāk – KN) kodam 8418 69 00: Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415: - citādas atdzesēšanas vai saldēšanas iekārtas; siltumsūkņi: - citādi.

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11. panta pirmā daļa noteic, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijās noteiktās finanšu un civiltiesiskās sankcijas un ES regulās noteiktās sankcijas ir saistošas un tieši piemērojamas Latvijas Republikā.

Ierobežojumus preču ievešanai no Krievijas noteic Padomes 2014. gada 31. jūlija regula (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – regula Nr. 833/2014).

Regulas Nr. 833/2014 3.b panta 1. punktā noteikts, ka ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai naftas rafinēšanā un dabasgāzes sašķidrināšanā un kas uzskaitītas X pielikumā, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav Savienības izcelsmes preces un tehnoloģijas.

Regulas Nr. 833/2014 X pielikumā tostarp ir norādīta prece ar KN kodu ex 8418 69 00 (procesa bloki gāzes dzesēšanai LNG procesā). Atbilstoši Eiropas Komisijas skaidrojumiem regulā Nr. 833/2014 lietotais “ex” apzīmējums nozīmē, ka sankcijas attiecas tikai uz tām ar šo kodu klasificējamajām precēm, kuras atbilst pie attiecīgā KN koda sniegtajam paskaidrojumam (aprakstam).1

No iesnieguma pielikumos sniegtās informācijas izriet, ka prece – NX-Y/D/K/0352P gaisu dzesējams šķidruma dzesētājs ar daļēju siltuma atgūšanu, projekts – zivju ferma-ražošana, neatbilst regulas Nr. 833/2014 X pielikumā norādītās preces ar KN kodu ex 8418 69 00 aprakstam.

Atbildot uz Iesniedzēja iesniegumā uzdoto jautājumu, VID informē, ka, pamatojoties uz iesnieguma pielikumos norādīto informāciju, preces – gaisu dzesējams šķidruma dzesētājs ar daļēju siltuma atgūšanu NX-Y/D/K/0352P, projekts – zivju ferma-ražošana, KN kods 8418 69 00 – eksportu (izvešanu) uz Krieviju regulas Nr. 833/2014 aizliegumi neskar. Proti, šobrīd nav ierobežojumu preces – gaisu dzesējams šķidruma dzesētājs ar daļēju siltuma atgūšanu NX-Y/D/K/0352P, projekts – zivju ferma-ražošana, KN kods 8418 69 00 – eksportam (izvešanai) uz Krieviju.

1 Sk. Bieži uzdoto jautājumu par Padomes Regulas Nr. 833/2014 un Padomes Regulas Nr. 269/2014 īstenošanu konsolidētas versijas (pēdējā atjaunošana: 2023. gada 20. janvāris) (Consolidated version of the frequently asked questions on the implementation of Council Regulation No 833/2014 and Council Regulation No 269/2014 (Last update: 20 January 2023)) (turpmāk - Eiropas Komisijas skaidrojumi), 98. lp., atbilde uz 4. jautājumu. Pieejams: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf