0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAAktualitātes mežsaimniekiem, medniekiem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķina veicējiem

Aktualitātes mežsaimniekiem, medniekiem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķina veicējiem

Plānots, ka nākamā gada 1.janvārī spēkā stāsies noteikumi, kas attiecas uz valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu. Šie noteikumi tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 27. oktobrī. Kā teikts Zemkopības ministrijas sagatavotajā aprakstā, šie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu un Medību likuma 15.panta otro daļu un 29.panta pirmo daļu. Atgādināsim, ka Meža likuma 43.1 pants nosaka, ka “par mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

12 € / mēnesī *

Pirmās 30 dienas tikai par 1€

ABONĒT

* Atjaunojas automātiski, vari pārtraukt jebkurā brīdī!

 Jau ir BilancePLZ abonements?
Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Plānots, ka nākamā gada 1.janvārī spēkā stāsies noteikumi, kas attiecas uz valsts nodevu par mežsaimnieciskām darbībām, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem un medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu. Šie noteikumi tika izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē 27. oktobrī. Kā teikts Zemkopības ministrijas sagatavotajā aprakstā, šie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Meža likuma 43.1 panta otro daļu un Medību likuma 15.panta otro daļu un 29.panta pirmo daļu. Atgādināsim, ka Meža likuma 43.1 pants nosaka, ka “par mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, meža zemes transformācijas atļaujas izsniegšanu un atzinuma izsniegšanu valsts un Eiropas Savienības finansējuma vai līdzfinansējuma saņemšanai mežsaimniecības attīstībai - maksājama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā.” Savukārt Medību likuma 15. panta otrā daļa nosaka, ka “ mednieku un medību vadītāju eksaminācijas komisijas darbību tehniski nodrošina un finansē Valsts meža dienests. Kārtību, kādā maksā valsts nodevu par mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets”, un 29. panta pirmā daļa skan šādi: ”To zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, nosaka Valsts meža dienesta, bet nacionālo parku un dabas rezervātu teritorijās — attiecīgās administrācijas izveidota komisija. Komisijas darbā pieaicina cietušo, kam nodarīti zaudējumi, medību tiesību lietotāju un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta speciālistus, ja tas nepieciešams. Kārtību, kādā nosaka to materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki, nosaka Ministru kabinets. Kārtību, kādā maksā valsts nodevu par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu, kā arī nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets.” Paredzams, ka jaunie noteikumi noteiks valsts nodevu un tās maksāšanas kārtību par: 1. mežsaimnieciskām darbībām - apliecinājuma, Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma, atzinuma mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu, meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta, meža reproduktīvā materiāla ievešanas atļaujas izsniegšanu; 2. mednieku un medību vadītāju eksāmeniem; 3. medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu. Par mežsaimnieciskām darbībām plānotas šādas valsts nodevas likmes: 1.par apliecinājuma izsniegšanu – 3 lati; 2. par meža reproduktīvā materiāla izcelsmes sertifikāta izsniegšanu - 3 lati; 3. par atļaujas izsniegšanu meža reproduktīvā materiāla ievešanai - 3 lati; 4. par Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegšanu mežaudzes nociršanai sanitārajā cirtē - 10 lati; 5. par atzinuma izsniegšanu mežaudzes atzīšanai par neproduktīvu – 10 lati. Savukārt par mednieku un medību vadītāju eksāmenu kārtošanu paredzētas šādas valsts nodevas likmes: 1. par mednieku eksāmenu teorijā - 20 latu; 2. par mednieku eksāmenu šaušanā (neietverot šautuves, ieroča un munīcijas izmantošanas izmaksas) - 10 latu; 3. par medību vadītāja eksāmenu - 10 latu. Valsts nodevas likme par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķina izsniegšanu paredzēta 10 latu apmērā. Topošajos noteikumos paredzēts, ka valsts nodevu par šo noteikumu iepriekš minēto apliecinājumu izsniegšanu valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" maksā  kā avansa maksājumu par gadu, to aprēķinot no iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaita. Maksājums veicams līdz pārskata gada 15.janvārim. Ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu, nekā samaksāts, valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" samaksā starpību līdz pārskata gada 30.decembrim. Ja faktiski izsniegts mazāk apliecinājumu, nekā samaksāts, par starpības apmēru samazina nākamā gada avansa maksājuma summu, nosakot avansa maksājuma apmēru. Savukārt Valsts meža dienests līdz 15.janvārim aizpilda pārskatu par šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētajiem valsts akciju sabiedrībai "Latvijas valsts meži" izsniegtajiem apliecinājumiem. Pārskatā norāda: 1. pārskata periodu; 2. iepriekšējā gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaitu; 3. avansa maksājumu par pārskata gadu; 4. pārskata gadā faktiski izsniegto apliecinājumu skaitu; 5. summu, kas samaksāta līdz pārskata gada 30.decembrim, ja pārskata gadā faktiski izsniegts vairāk apliecinājumu nekā iepriekšējā gadā; 6. summu, par kādu samazināts avansa maksājums, ja pārskata gadā izsniegts mazāk apliecinājumu nekā iepriekšējā gadā. 27. oktobra Valsts sekretāru sanāksmes protokolā teikts, ka Zemkopības ministrijai noteikumu projekts jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un saskaņotais projekts jāiesniedz Valsts kancelejā. Vairāk par topošajiem noteikumiem Jūs varat uzzināt Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40231374