0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

E-ŽURNĀLS BILANCEBILANCES RAKSTIMikrouzņēmumu, mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vai grupu lieluma kritēriju korekcijas

Mikrouzņēmumu, mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vai grupu lieluma kritēriju korekcijas

Madara Elksne, Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte

Eiropas Komisija ir pārskatījusi Grāmatvedības direktīvā (Direktīva 2013/34/ES) noteiktos monetāros lieluma kritērijus uzņēmuma lieluma kategorijas noteikšanai, lai ņemtu vērā inflācijas ietekmi. Saskaņā ar Eurostat datiem kopējā inflācija aptuveni desmit gadu periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam sasniedza 24,3% eirozonā un 27,2% visā Eiropas Savienībā. Reaģējot uz inflācijas datiem, 2023. gada 21. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta Deleģētā direktīva (ES) 2023/2775 (turpmāk — Direktīva), ar ko groza Grāmatvedības direktīvu attiecībā uz mikrouzņēmumu, mazo, vidējo…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Mikrouzņēmumu, mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vai grupu lieluma kritēriju korekcijas
Ilustrācija: Arvis Villa

Eiropas Komisija ir pārskatījusi Grāmatvedības direktīvā (Direktīva 2013/34/ES) noteiktos monetāros lieluma kritērijus uzņēmuma lieluma kategorijas noteikšanai, lai ņemtu vērā inflācijas ietekmi. Saskaņā ar Eurostat datiem kopējā inflācija aptuveni desmit gadu periodā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. martam sasniedza 24,3% eirozonā un 27,2% visā Eiropas Savienībā.

Madara Elksne,Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Madara Elksne,
Finanšu ministrijas Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vecākā eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Reaģējot uz inflācijas datiem, 2023. gada 21. decembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēta Deleģētā direktīva (ES) 2023/2775 (turpmāk — Direktīva), ar ko groza Grāmatvedības direktīvu attiecībā uz mikrouzņēmumu, mazo, vidējo un lielo uzņēmumu vai grupu lieluma kritēriju korekcijām, paredzot Grāmatvedības direktīvā noteiktos lieluma kritērijus uzņēmuma lieluma kategorijas noteikšanai attiecībā uz inflāciju koriģēt un noapaļot par 25%. Direktīva stājās spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Direktīva ir jātransponē valsts tiesību aktos līdz 2024. gada 24. decembrim, un tās noteikumi jāpiemēro pārskata gadiem, kas sākas 2024. gada 1. janvārī vai vēlāk. 

Latvijā Direktīvas prasības tiek pārņemtas ar grozījumiem Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā, un turpmāk sabiedrību lieluma kritēriji, sākot ar 2024. pārskata gadu, būs šādi: 

n mikrosabiedrība ir tāda maza sabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 450 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 900 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

n Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 5 000 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 10 000 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

n Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura nav maza sabiedrība un kura divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 25 000 000 eiro;
 • neto apgrozījums — 50 000 000 eiro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

n Liela sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura divus pārskata gadus pēc kārtas gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim vidējas sabiedrības kritēriju robežvērtībām.

Tabulā sniegts jauno sabiedrības lielumu kritēriju salīdzinājums ar patlaban spēkā esošo Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā (GPKGPL) noteikto.
  Mikrosabiedrība  bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām Maza sabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām Vidēja sabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām Liela sabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim kritēriju robežvērtībām
Bilances kopsumma (EUR) 450 000 (GPKGPL 350 000) 5 000 000 (GPKGPL 4 000 000) 25 000 000 (GPKGPL 20 000 000) 50 000 000 (GPKGPL 40 000 000)
Neto apgrozījums (EUR) 900 000 (GPKGPL 700 000) 10 000 000 (GPKGPL 8 000 000) 50 000 000 (GPKGPL 40 000 000) 50 000 000 (GPKGPL 40 000 000)
Vidējais darbinieku skaits pārskata gadā 10 50 250 250
 

Koncernus atkarībā no noteiktām kritēriju robežvērtībām iedala šādās kategorijās:

 • mazs koncerns;
 • vidējs koncerns;
 • liels koncerns.

Aprēķinot konsolidēti, mazam, vidējam vai lielam koncernam piemērojamie kritēriji atbilst attiecīgi mazas, vidējas vai lielas komercsabiedrības kritērijiem. 

Šis robežvērtību palielinājums ne tikai samazinās Grāmatvedības direktīvā noteikto finanšu pārskatu sniegšanas un publicēšanas prasību piemērošanas jomu. Tas arī samazinās ilgtspējas ziņošanas prasību piemērošanas jomu saskaņā ar Korporatīvās ilgtspējas ziņu sniegšanas direktīvu (Direktīva 2022/2464/ES), ar kuru grozīta Grāmatvedības direktīva, tā kā subjekti, uz kuriem attieksies ilgtspējas ziņošana, jānosaka atbilstoši šiem sabiedrību lieluma kritērijiem.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2024. gada marta (507.) numurā.

Lasiet arī: