0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

GRĀMATVEDĪBAVai tiks aprēķinātas minimālās iemaksas, ja ir minimālā alga?

Vai tiks aprēķinātas minimālās iemaksas, ja ir minimālā alga?

Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore

No 2021. gada otrā pusgada spēkā ir Valsts sociālās apdrošināšanas likuma (VSA) norma, kas nosaka, ka par katru sociāli apdrošināto personu jābūt samaksātām sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI) vismaz no minimālās mēneša algas vienā vai vairākās darbavietās (kopsummā). Un, ja pavisam precīzi, tad no ieņēmumiem (dažiem no ienākuma vai apgrozījuma), kas 2021. un 2022. gadā sasniedz 500 eiro, ir jāmaksā "lielā" likme, bet, nesasniedzot šo summu, jāmaksā "mazā" likme (mazā likme jāmaksā arī no summas, kas pārsniedz 500 eiro).  Ja iemaksu…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu, nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesī


ABONĒT

Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai
 Esi abonents?

Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Vai tiks aprēķinātas minimālās iemaksas, ja ir minimālā alga?
Foto: © alan — stock.adobe.com
Maija Grebenko, Mg.sci.oec., žurnāla Bilance galvenā redaktore
Maija Grebenko,
Mg.sci.oec.,
žurnāla Bilance galvenā redaktore
Foto: Aivars Siliņš

No 2021. gada otrā pusgada spēkā ir Valsts sociālās apdrošināšanas likuma (VSA) norma, kas nosaka, ka par katru sociāli apdrošināto personu jābūt samaksātām sociālās apdrošināšanas iemaksām (VSAOI) vismaz no minimālās mēneša algas vienā vai vairākās darbavietās (kopsummā). Un, ja pavisam precīzi, tad no ieņēmumiem (dažiem no ienākuma vai apgrozījuma), kas 2021. un 2022. gadā sasniedz 500 eiro, ir jāmaksā "lielā" likme, bet, nesasniedzot šo summu, jāmaksā "mazā" likme (mazā likme jāmaksā arī no summas, kas pārsniedz 500 eiro). 

Ja iemaksu objekts nesasniedz 1500 eiro ceturksnī, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra aprēķina minimālās VSAOI. Patlaban ir zināmi 2021. gada III ceturkšņa rezultāti, un tie ir paziņoti 21 538 darba devējiem kopsummā 6 864 691 eiro par 91 474 darba ņēmējiem un 1805 pašnodarbinātām personām par 97 324 eiro.

Termiņš samaksai ir 2022. gada 23. marts, tātad ir iespējams noskaidrot iemaksu pamatotību un, iespējams, apstrīdēt to.

Šajā rakstā veiksim analīzi, vai esam visu darījuši laikus un pareizi. 

Atgādinu, ka lielā VSAOI likme darba ņēmējiem nodrošina visus apdrošināšanas veidus un tā ir 34,09% no ieņēmumiem, savukārt savukārt pašnodarbinātajiem — 31,07% un mazā mazā likme ir 10%, un tā paredzēta tikai pensijas apdrošināšanai. Darba ņēmēji, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, saņems īstermiņa sociālos pabalstus, ja viņu iemaksas tiks deklarētas (uzrādītas ziņojumā), bet pensijas kapitāls uzkrāsies tikai tad, ja iemaksas tiks veiktas. 

Ja fiziskā persona ir pašnodarbinātā (PNP), sociālo iemaksu likme ir 31,07%, bet, ja pašnodarbinātais ir pensijas vecumā, — 29,36%. Atšķirība ir tikai tajā, ka vecuma pensijas saņēmējiem minimālās iemaksas netiek aprēķinātas (ne darba ņēmējiem, ne pašnodarbinātajiem). Atšķirībā no darba ņēmējiem PNP tiek uzskatīta par sociāli apdrošinātu un var pretendēt uz īstermiņa sociālajiem pabalstiem un pensiju tikai tad, ja VSAOI ir faktiski veiktas.

Minētās likmes un apdrošināto personu risku uzskaitījums (katrai maksātāju kategorijai) ir noteikti MK 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 786 (iemaksu likmju sadalījums). Šie noteikumi ir spēkā 2022. gadā un būs spēkā arī 2023. gadā.

Tas, ka no 2021. gada 1. jūlija tiks monitorēti fizisko personu ieņēmumi un VSAOI, bija zināms laikus. Kādu reakciju izraisīja šī informācija?

Diemžēl ne tādu, kādai tai bija jābūt.

Kur "slēpjas" informācija par minimālajām iemaksām?

Darba devēji nevis uzmanīgi izlasa attiecīgo pantu (20.4) VSA likumā (vienīgo (!), kas attiecas uz jauno normu), bet sāk atlaist no darba pensionārus un studentus, jo daudzi no viņiem bija nodarbināti nepilnu darba laiku un viņu ieņēmumi bieži vien bijuši mazāki par minimālo mēneša algu (attiecīgi — arī iemaksas).

Minētajā pantā uzskaitītas tās personas, par kurām minimālās iemaksas netiks aprēķinātas (4. un 6. daļa), kuru skaitā ir pensionāri un studenti, un tie periodi, kuru laikā netiks aprēķinātas minimālās iemaksas (5. daļa). Ieteicams pievērst uzmanību arī likuma pārejas noteikumiem (vismaz sākot no 78. punkta).

Vispirms — komunikācija

Vienlaikus liela nozīme ir darba devēja un pašnodarbināto personu komunikācijai ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID). Runa ir par savlaicīgu un precīzu darba devēju un pašnodarbināto personu ziņu par darba ņēmēju statusu iesniegšanu ar attiecīgajiem kodiem (MK noteikumu Nr. 827 (par VSAOI reģistrēšanu un veikšanu) 1. pielikums) un arī darba devēja un pašnodarbināto ziņojumu iesniegšanu (3. pielikums). 

Kā zināms, ziņas par darba ņēmēja un pašnodarbinātās personas statusu un ziņojums par personas ieņēmumiem un nodokļiem vispirms iesniedzami VID. Šī informācija pēcāk kļūst zināma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), kura apkopo datus par katru darbinieku un pašnodarbināto personu un aprēķina minimālās iemaksas par ceturksni atkarībā no tā, cik daudz vai maz tās bija veiktas ceturkšņa laikā.

VSA aprēķinātās summas paziņo VID, un dienests tās nosūta katram darba devējam vai PNP, kurai nav darba devēja. Pirmo reizi šī informācija tika nosūtīta 2021. gada 20. decembrī. Jāsaka, ne visi saņēmēji bija apmierināti ar to.

Kurš vainīgs?

Pirmais saņemtais jautājums bija: pensionāriem taču netiek aprēķinātas minimālās iemaksas! Jā, netiek, bet kādiem pensionāriem? Tiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai tiem, ir piešķirta valsts vecuma pensija, t.sk. priekšlaicīgi (20.4 panta 4. daļas 2. punkts). Bet minimālās iemaksas aģentūra aprēķināja izdienas pensijas saņēmējam!

Otrais gadījums — iemaksas taču netiek aprēķinātas personai ar invaliditāti. Jā, iemaksas netiek aprēķinātas šādām personām, bet tikai tām, kurām ir piešķirta I vai II invaliditātes grupa (20.4 panta 4. daļas 3. punkts), bet, ja personai ir III invaliditātes grupa, aģentūra iemaksas aprēķinās. 

VSAA neaprēķinās minimālās iemaksas par 

 • personu (abiem laulātajiem), kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts bērns, kas nav sasniedzis triju gadu vecumu (20.4 panta 4. daļas 4. punkts);
 • personu, kuras pašas vai laulātā algas nodokļa grāmatiņā ir reģistrēts nepilngadīgs bērns, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir atzīts par personu ar invaliditāti (20.4 panta 4. daļas 6. punkts);
 • laiku, kurā pašnodarbinātajam ir pārtraukta saimnieciskā darbība (20.4 panta 4. daļas 11. punkts).

Bet, lai aģentūra kaut ko neaprēķinātu, tai ir jābūt lietas kursā par situāciju, piemēram, bērni laikus ir jāreģistrē algas nodokļa grāmatiņā vai attiecīgi jāinformē par saimnieciskās darbības pārtraukšanu.

Informāciju par fiziskās personas datiem attiecīgie dienesti uzmanto no EDS, un likums nosaka, ka fiziskajai personai pašai ir jāsniedz (jāatzīmē) dati par sevi. Droši vien šajā ziņā komunikācija "ar parastajiem nodokļu maksātājiem" pirms VSA likuma grozījumiem nav bijusi pietiekama. Arī darba devējs ne vienmēr ir lietas kursā par darba ņēmēju īpašo situāciju.

Tomēr derētu zināt, ka VSA likumā ir 27. pants (īpaši panta 5. daļa), kas ļauj darba devējam un pašnodarbinātajam apstrīdēt aģentūras veikto minimālo obligāto iemaksu aprēķinu, iesniedzot iesniegumu aģentūras direktoram mēneša laikā no dienas, kad informācija nosūtīta elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Aprēķināt protam, bet atskaitīties…

Savdabīgs piemērs ar minimālajām iemaksām izveidojās situācijā, kad darbiniekam ar minimālo mēneša algu bija piešķirts atvaļinājums no jūnija līdz jūlijam.

Grāmatvedis aprēķināja darba algu līdz atvaļinājumam, atvaļinājuma naudu par jūniju un jūliju. Summai piemēroja VSAOI un IIN, izmaksāja visu summu pirms atvaļinājuma, iesniedza darba devēja ziņojumu līdz 17. jūlijam un samaksāja nodokļus līdz 23. jūlijam.

Tātad ziņojumā par jūniju tika uzrādīts iemaksu objekts par jūniju un par jūlija daļu (4. aile), atbilstošas VSAOI (5. aile) un ienākuma nodoklis (8. aile). Savukārt pēc atvaļinājuma jūlijā nostrādātā laika darba alga un iemaksas tika uzrādītas ziņojumā par jūliju. Protams, jūlija iemaksu objekts nebija ne tuvu 500 eiro (bet par augustu un septembri bija minimālā alga), tomēr kopā par ceturksni nesanāca 1500 eiro. Tas arī bija pamats aģentūrai aprēķināt minimālās iemaksas.

Saņemot 20. decembrī informāciju par III ceturkšņa minimālajām iemaksām par minēto darbinieku, bija pārsteigums: kā tā? Par darbinieku taču ir maksāti nodokļi no minimālās mēneša algas.

Šajā gadījumā nebija ņemts vērā, ka vienā ziņojumā tika ievietoti dati par diviem mēnešiem, turklāt no dažādiem ceturkšņiem. Otrajā ceturksnī nebija spēkā noteikumi par minimālajām iemaksām, kas stājās spēkā trešajā ceturksnī. Turklāt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma periods ir tieši tas, uz kuru attiecas minimālās VSAOI (kam iepriekš nebija nozīmes). Neskatoties uz to, ka darba devējs iesniedz ziņojumu ik mēnesi, bet pašnodarbinātās personas — ik ceturksni, attiecībā uz minimālajām iemaksām visi nodokļu maksātāji tiek vērtēti pa ceturkšņiem.

Par katru mēnesi — atsevišķi

Kādi dati bija jāiesniedz darba devēja ziņojumā par aprēķināto atvaļinājuma naudu un pirms atvaļinājuma nostrādāto darba samaksu?

Piemērs, ja atvaļinājums sākās jūnijā, bet beidzās jūlijā (arī jebkurā citā laikā, kad darbiniekam noteikta minimālā mēneša alga, bet tiek skarti divi ceturkšņi).

Aprēķinot atvaļinājuma naudu, darbiniekam jāizmaksā gan darba alga par nostrādāto laiku pirms atvaļinājuma, gan atvaļinājuma nauda, ja vien darbinieks nevēlas saņemt kopsummu pēc atvaļinājuma. Savukārt darba devēja ziņojumā jāuzrāda informācija par katru mēnesi atsevišķi, ievērojot principu, ka VSAOI par mēnesi ir jāiemaksā budžetā aprēķināšanas brīdī neatkarīgi no tā, vai summa ir izmaksāta, bet IIN — tajā brīdī, kad summa ir izmaksāta. Darbinieka atvaļinājums ir no 28. jūnija līdz 25. jūlijam. Aprēķinātas summas (noapaļotas): 

 • alga par jūniju 450,00 eiro; 
 • atvaļinājuma nauda — par jūniju 60,00 eiro; 
 • atvaļinājuma nauda — par jūliju 410,00 eiro. 

Atvaļinājuma naudu izmaksā 22. jūnijā kopā ar līdz atvaļinājumam nopelnīto algu. 

VSAOI aprēķins par jūniju:

No jūnija algas un atvaļinājuma naudas (450 + 60) x 0,3409 VSAOI par jūniju ir 173,86 eiro. IIN no jūnijā izmaksātās algas un atvaļinājuma naudas kopsummas ir 164,68 eiro. 

IIN aprēķins par jūnijā izmaksāto summu:

[920 (450 + 60 + 410) – 96,60 (VSAOI 10,5% no 920) = 823,40 x 20 %] = 164,68

NB! Ienākuma nodokli ietekmēja VSAOI no izmaksātās atvaļinājuma naudas daļas par jūliju — 43,05 eiro (10,5% no 410)). 

Izmaksāts:

658,72 eiro (920,00 – 96,60 – 164,68). 

Ņemiet vērā, ka nodokļu aprēķinā tiek izmantota kopsumma, bet ziņojumā uzrādīts iemaksu objekts (4. aile), kas attiecas tikai uz taksācijas periodu. 

Pamatojums: darba ņēmējam aprēķinātā atvaļinājuma samaksa un no tās aprēķinātās obligātās iemaksas sadalāmas pa tiem pārskata mēnešiem, par kuriem atvaļinājuma samaksa aprēķināta (MK noteikumu Nr. 827 22. punkts).

IIN ieturēts no kopsummas tādēļ, ka visa summa ir izmaksāta. 

Darba devējs līdz 17. jūlijam iesniedz ziņojumu par jūniju (taksācijas periods), samaksājot nodokļus līdz 23. jūlijam:

Nr. p. k. Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Iemaksu objekts Aprēķi-nātās VSAOI Precizētie darba ienākumi (+) vai (−) Precizētās aprēķinātās VSAOI (+) vai (−) Aprēķi-nātais IIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 xxxxxx–xxxxx A.B. 510,00 173,86 164,68

Kas jāuzrāda darba devēja ziņojumā par jūliju?

Ir zināms, ka par jūliju ir aprēķināta atvaļinājuma nauda 410 eiro apmērā. Pieņemsim, ka pēc atvaļinājuma nopelnīti vēl 110 eiro, kopā par mēnesi 520 eiro. Kā iemaksu objekts ziņojuma par jūliju 4. ailē būs jānorāda 520 eiro, savukārt 5. ailē — VSAOI — 177,27 eiro. Atceramies, ka ienākuma nodoklis no 410 eiro jau tika aprēķināts, norādīts ziņojumā un samaksāts kopā ar jūnijā gūto summu (kopā ar jūnija darba samaksu). Tas nozīmē, ka IIN ir jārēķina tikai no algas daļas par darbu jūlijā. 

Izmaksājot augustā darba samaksu par jūliju (par nostrādāto pēc atvaļinājuma darba laiku), darba devējs līdz 17. augustam iesniedz ziņojumu par jūliju (taksācijas periods) un samaksā nodokļus līdz 23. augustam.

VSAOI aprēķins par jūliju:

(410 + 110) x 0,3409 = 177,27 eiro.

IIN aprēķins par jūliju:

(110,00 – 11,55 (10,5% no 110)) x 0,2 = 19,69 eiro.

Izmaksāts:

78,76 eiro (110,00 – 11,55 – 19,69).
Nr. p. k. Personas kods vai reģistrācijas numurs Vārds, uzvārds Iemaksu objekts Aprēķi-nātās VSAOI Precizētie darba ienākumi (+) vai (–)  Precizētās aprēķinātās VSAOI (+) vai (–) Aprēķi-nātais IIN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 xxxxxx–xxxxx A.B. 520,00 177,27 19,69

Lai pārbaudītu, vai aprēķins ir vismaz aritmētiski korekts, salīdzināsim nodokļu aprēķinus un izmaksāto summu no divu mēnešu darba samaksas kopsummas ar atsevišķo (pa mēnešiem) nodokļu un izmaksājamās summas kopsummu.

Kopā par diviem mēnešiem ieturētie nodokļi un izmaksātā summa:

Aprēķināts (bruto) VSAOI (10,5%)
1030,00 108,15
(450 + 60) + (410 + 110) 1030,00 × 0,105
IIN (20%) Izmaksātā summa
184,37 737,48 (658,72 + 78,76)
(1030 – 108,15) × 0,2 1030,00 – 108,15 –184,37

Aprēķins būtu "raibāks", ja darbinieka algai būtu piemērots neapliekamais minimums un atvieglojumi vai algas nodokļa grāmatiņa darba devējam vispār nebūtu iesniegta, bet faktiski tas iespaido vienīgi ienākuma nodokļa summu. Tomēr šoreiz uzmanība ir pievērsta VSAOI. Tādēļ grāmatvedim svarīgi ir iegaumēt tieši darbību secību.

Neprecizitāšu labošana

Saskaņā ar VSAA informāciju darba devēji bija spiesti iesniegt VID ziņu par darba ņēmējiem un ziņojumu labojumus, jo:

 • savlaicīgi nebija ievadīti dati par atvaļinājumu bez darba algas saglabāšanas;
 • nebija slēgts darba periods, kad darbinieks jau sen uzņēmumā nestrādāja;
 • bija jālabo darba attiecību periods darbiniekiem, kuri nav uzsākuši darba attiecības (noslēgts periods ar darbā pieņemšanas datumu);
 • ikgadējā atvaļinājuma nauda bija jāsadala atbilstoši atvaļinājuma periodam;
 • darbinieku, kurš mācās citā valstī, nepieciešams informēt, ka pašam jāiesniedz VSAA izziņa par mācībām no mācību iestādes.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada marta (483.) numurā.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: