0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

NODOKĻIVID sagatavojis metodisko materiālu par patentmaksu

VID sagatavojis metodisko materiālu par patentmaksu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par patentmaksu. Patentmaksa Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par fiziskās personas saimniecisko darbību. Kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā patentmaksu, kā arī saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu, patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām un saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam nosaka Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumi Nr. 28 “Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”.…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

9 € / mēnesī*

Pirmās 15 dienas bez maksas

Abonēt

*Abonements tiek atjaunots automātiski, līdz izvēlaties to pārtraukt
 Esi BilancePLZ abonents?
Pieslēgties

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Foto: JuditK on Visual Hunt / CC BY-ND

Valsts ieņēmumu dienests (VID) sagatavojis metodisko materiālu par patentmaksu.

Patentmaksa

Patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Kārtību, kādā reģistrē patentmaksas maksātāju, tai skaitā samazinātās patentmaksas maksātāju, maksā patentmaksu, kā arī saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu, patentmaksas apmēru sadalījumā pa profesijām un saimnieciskās darbības ierobežojumus patentmaksas maksātājam nosaka Ministru kabineta 2018.gada 16.janvāra noteikumi Nr. 28Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs”.

Patentmaksas maksātāji

Ja saimnieciskās darbības veicēja ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 15 000 euro un saimnieciskajā darbībā, par kuru maksā patentmaksu, ņav nodarbinātas citas personas, nodokļa maksātājs iedzīvotāju ienākuma nodokļa un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu vietā var izvēlēties maksāt patentmaksu šādās saimnieciskās darbības jomās:

 • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;
 • apģērbu un apavu izgatavošana un labošana, pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi;
 • amatniecības izstrādājumu izgatavošana;
 • floristika;
 • fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi;
 • skaistumkopšanas pakalpojumi;
 • privātie mājsaimniecības pakalpojumi;
 • mājas aprūpes pakalpojumi.

Nodokļa maksātājs var izvēlēties maksāt patentmaksu, ja atbilstoši paša nodokļa maksātāja prognozei gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot uz pilnu gadu) nepārsniegs 15 000 euro.

1.piemērs

Jānis K. ir juvelieris, kurš reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs. 2017.gadā Jānis K. strādāja ar 10 000 euro lielu apgrozījumu. 2018.gadā Jānis K. plāno 14 000 euro lielu apgrozījumu. Tāpēc Jānis K. no 01.02.2018. izvēlējās maksāt patentmaksu, jo atbilstoši maksātāja prognozei 2018.gada ieņēmumi nepārsniegs 15 000 euro.

Nodokļa maksātājs, kura saimnieciskās darbības ieņēmumi taksācijas gadā pārsniedz 15 000 euro, bet kurš taksācijas gadā ir maksājis patentmaksu, saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu, sākot ar nākamo mēnesi pēc minētā saimnieciskās darbības ieņēmumu sliekšņa pārsniegšanas un turpmākajos periodos, nevar nodokļus maksāt patentmaksas veidā. Nodokļa maksātājs var atkārtoti izvēlēties maksāt patentmaksu ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

2.piemērs

Jānis K. ir juvelieris, kurš no 01.02.2018. reģistrējies kā saimnieciskās darbības veicējs patentmaksas maksātājs. Jānis K. līdz 01.05.2018. ir sasniedzis 15 000 euro lielu apgrozījumu par taksācijas gadu. Tāpēc no 01.06.2018. Jānis K. saimnieciskās darbības apliekamo ienākumu aprēķina saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.pantu. Jānis K. var atkārtoti izvēlēties maksāt patentmaksu ne agrāk kā no 01.06.2023.

Patentmaksas maksātājs vienlaikus nevar būt:

 • saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. (izņemot šā likuma 11.panta divpadsmito daļu) vai 11.1 pantu;

3.piemērs

Pašnodarbinātā persona Dzintra B. sniedz grāmatvedības pakalpojumus. Brīvajā laikā Dzintra B. nodarbojas ar pinumiem. Produkciju realizē pirms svētkiem tirdziņos.  Šajā situācijā Dzintra B. nevar reģistrēties kā patentmaksas maksātājs, jo ir jau reģistrējusi saimniecisko darbību. Taču Dzintra B. var realizēt savu produkciju kā pašnodarbinātais.

 4.piemērs

Pašnodarbinātais Dzintars K. iznomā nekustamo īpašumu, ir paziņojis Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu un no nomas maksas maksā 10% iedzīvotāju ienākuma nodokli. Brīvajā laikā Dzintars K. nodarbojas ar fotografēšanu. Šajā situācijā Dzintars K. var maksāt  patentmaksu par fotografēšanas ienākumiem.

 • mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;
 • pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu.

Nodokļa maksātājs savā saimnieciskajā darbībā, par kuru viņš maksā patentmaksu, nedrīkst nodarbināt citas personas.

Patentmaksātāji ir sociāli apdrošināti invaliditātei un pensijai, jo 67 % no maksājuma ir VSAOI, 33 % –IIN.

Samazinātās patentmaksas maksātāji

Samazinātā patentmaksa ir patentmaksas veids — vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Nodokļa maksātājam iedzīvotāju ienākuma nodokļa vietā ir tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • tam ir piešķirta vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi) un tam ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai tas ir atzīts par personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • tā saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 euro;

tas atbilst šādiem nosacījumiem:

1. vienlaikus nav saimnieciskās darbības veicējs, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. (izņemot šā likuma 11.panta divpadsmito daļu, t.i., nodokļa maksātājs ir paziņojis VID par saimnieciskās darbības nereģistrēšanu,  gūstot ienākumu no īpašuma (iznomājot vai izīrējot nekustamo īpašumu (arī pārdodot īres tiesības), nododot lietu tālāk apakšnomniekam vai apakšīrniekam, iznomājot kustamo mantu vai gūstot samaksu par dabas resursu izmantošanu vai izmantošanas aprobežojumiem) vai gūstot ienākumu no kustamas lietas atsavināšanas) vai 11.1 pantu;

2. vienlaikus nav mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs;

3. vienlaikus nav pakalpojumu sniedzējs saimnieciskās darbības veicējam (arī komersantam) viņa saimnieciskās darbības ietvaros, ja saimnieciskās darbības veicējs (arī komersants) darbojas tajā pašā saimnieciskās darbības jomā, par kuru patentmaksas maksātājs maksā patentmaksu;

4. tas nav algas nodokļa maksātājs.

Samazinātā patentmaksa ir 17 euro gadā vai deviņi euro pusgadā.

 1. piemērs

Dzintars K. ir pensionārs un vēlas piedalīties 06.10.2018. rudens gadatirgū, piedāvājot apgleznotas krūzes un glāzes. Izvēloties kļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju, Dzintaram K. jāreģistrē saimnieciskā darbība ne vēlāk kā septiņas darba dienas pirms kalendāra mēneša, kad ir attiecīgais gadatirgus, t.i., līdz 20.09.2018. Šajā gadījumā Dzintaram K. jāveic samazinātās patentmaksas maksājums par pusi no kalendāra gada, t.i., deviņi euro.

Samazinātās patentmaksas maksātāji nav sociāli apdrošināti, jo samazinātā patentmaksa paredz tikai IIN.

Patentmaksas vai samazinātās patentmaksas reģistrācijas kārtība

Patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju reģistrē VID. Fiziskā persona iesniegumu iesniedz VID un veic patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksājumu valsts budžeta kontā.

Fiziskā persona, kura ir VVID elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāja, iesniegumu var iesniegt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Sadaļā “Dokumenti” izvēlas no veidlapas iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumentu un iesniegumu VID par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai. Iesniegumu var arī iesniegt, nosūtot pa pastu vai klātienē. Iesnieguma veidlapa atrodama šeit.

6.piemērs

2.pielikums Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 28

Iesniegums par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai

Lūdzu mani reģistrēt

⎕ patentmaksas

⎕ samazinātās patentmaksas

veikšanai no ­­­ 2018. gada 1. jūlija

1. Vārds, uzvārds  Jānis Kalniņš
2. Personas kods  111111-22222
3. Tālruņa numurs 2XXXXXXX
4. E-pasta adrese  XXXXXXX@GMAIL.COM
5. Pasta adrese  Robežu iela 1, Alojas pag., Alojas nov.
6. Profesiju grupa un profesijas, kurā(-ās) tiks veikta saimnieciskā darbība, vai saimnieciskā darbība(-as) atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumu Nr. 28 "Kārtība, kādā piemērojama patentmaksa fiziskās personas saimnieciskajai darbībai noteiktā profesijā, un patentmaksas apmērs" 1. pielikumā norādītajam kārtas skaitlim 2.4.-Slēdzeņu atslēdznieks, Aloja (profesijas numurs(-i) un nosaukums(-i), darbības vieta)
7. Pamatdarbības vieta  Robežu iela 1, Alojas pag., Alojas nov.
8. Patentmaksas piemērošanas termiņš uz vienu kalendāra mēnesi
uz trim kalendāra mēnešiem
uz sešiem kalendāra mēnešiem
uz vienu kalendāra gadu
9. Samazinātās patentmaksas piemērošanas termiņš  X uz sešiem kalendāra mēnešiem
uz vienu kalendāra gadu
10. Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu to paziņot uz 4. punktā norādīto e-pasta adresi
pa pastu uz 5. punktā norādīto adresi
Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā

Ja pieņemts lēmums par atteikumu, lūdzu atmaksāt patentmaksu vai samazināto patentmaksu uz norēķinu kontu Nr.

L V 1 0 H A B A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datums 2018. gada 18. jūnijā

  Iesniedzējs

Ieņēmumu uzskaite

Ja samazinātās patentmaksas maksātājam par kādu darījumu nav ārējā attaisnojuma dokumenta, iekšējo attaisnojuma dokumentu var negatavot, bet ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda informāciju par darījuma dalībnieku, ja to iespējams identificēt.

Ja darījuma dalībnieku identificēt nav iespējams (piemēram, ienākumi gūti, pārdodot produkciju tirgū), ieņēmumu uzskaites reģistrā norāda ieraksta kārtas numuru, datumu, darījuma aprakstu, darījuma summu par dienā vai nedēļā gūto ieņēmumu kopsummu.

Ieņēmumu uzskaites reģistru uzglabā piecus gadus no dienas, kad tajā izdarīts pēdējais ieraksts. Ja ieņēmumu uzskaites reģistru kārto papīra reģistra veidā, tā lapas numurē no taksācijas gada sākuma augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar personas parakstu.

Patentmaksas piemērošanas kārtība

Patentmaksu maksā par vienu, trim vai sešiem kalendāra mēnešiem vai vienu kalendāra gadu.

Ja patentmaksas maksātājs veic saimniecisko darbību gan Rīgas pašvaldības teritorijā, gan citas pašvaldības teritorijā, patentmaksas apmēru vienam kalendāra mēnesim nosaka atbilstoši teritorijai ar augstāko patentmaksu.

Patentmaksu vai samazināto patentmaksu ieskaita Valsts kases noteiktajā valsts budžeta ieņēmumu kontā.
Saņēmējs: Valsts kase (budžeta maksājumi)
Reģistrācijas numurs: 90000050138
Konts (IBAN): LV61TREL1060000710000
BIC kods: TRELLV22
Fiziskā persona iesniegumu iesniedz un patentmaksu vai samazināto patentmaksu samaksā ne vēlāk kā septiņas darbdienas pirms konkrētā perioda (kalendāra mēneša vai kalendāra gada), kad paredzēts sākt patentmaksas vai samazinātās patentmaksas piemērošanu.
 1. piemērs

Koka rotaļlietu izgatavotājs Kārlis Z. vēlas reģistrēties patentmaksas veikšanai no 01.12.2018. līdz 31.12.2018. Iesniegums Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai Kārlim Z. ir jāiesniedz līdz 22.11.2018. un divu darba dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas jāsamaksā patentmaksa par vienu mēnesi valsts budžetā.

VID piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma un patentmaksas vai samazinātās patentmaksas saņemšanas izvērtē iesniegumu un reģistrē fizisko personu par patentmaksas maksātāju vai samazinātās patentmaksas maksātāju uz laikposmu, par kuru saņemta patentmaksa vai samazinātā patentmaksa, vai pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju.

Lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas maksātāju vai samazinātās patentmaksas maksātāju VID paziņo fiziskajai personai vienas darbdienas laikā VID dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai nosūtot lēmumu uz iesniegumā norādīto e-pasta vai pasta adresi.

Patentmaksa un samazinātā patentmaksa nav atmaksājama, izņemot gadījumu, ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu kā patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju.

Ja VID pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt fizisko personu par patentmaksas vai samazinātās patentmaksas maksātāju, VID divu darbdienu laikā pēc iesnieguma izskatīšanas termiņa (piecas darba dienas) beigām atmaksā fiziskajai personai patentmaksas vai samazinātās patentmaksas summu pilnā apmērā, pārskaitot to uz iesniegumā norādīto norēķina kontu, kā arī paziņo to fiziskajai personai.

Patentmaksas maksātājs vai samazinātās patentmaksas maksātājs ir tiesīgs veikt saimniecisko darbību, par kuru maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, sākot ar attiecīgā ieraksta izdarīšanas dienu nodokļu maksātāju reģistrā.

 1. piemērs

Kārlis Z. 28.06.2018. iesniedza iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestam par reģistrāciju patentmaksas vai samazinātās patentmaksas veikšanai un 29.06.2018. samaksāja patentmaksu par vienu mēnesi valsts budžetā. Valsts ieņēmumu dienests 03.07.2018. reģistrēja Kārli Z. kā samazinātās patentmaksas maksātāju. Saimniecisko darbību Kārlis Z. uzsāka 02.07.2018. Par darījumiem, kas veikti līdz 03.07.2018., Kārlim Z. nav tiesību piemērot samazināto patentmaksu.

Informācija par fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību kā patentmaksas maksātājas, ir pieejama publiski šeit.

Saimnieciskās darbības jomas profesijas, par kurām maksā patentmaksu vai samazināto patentmaksu, un patentmaksas apmērs

Samazināto patentmaksu piemēro šādiem pakalpojumiem (izņemot un 6. punktā minētajiem pakalpojumiem):

Nr. p. k. Profesija vai saimnieciskā darbība Patentmaksa vienam kalendāra mēnesim (euro)
Rīgas pašvaldības teritorijā pārējās pašvaldību teritorijās
1. Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, kā arī apģērbu un apavu izgatavošana un labošana
1.1. tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, šuvējs, drēbnieks, piegriezējs) 100 50
2. Pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi
2.1. precīzijas izstrādājumu izgatavotājs (piemēram, pulksteņmeistars) 100 50
2.2. mūzikas instrumentu skaņotājs 100 50
2.3. juvelieris 100 50
2.4. slēdzeņu atslēdznieks 100 50
2.5. kalējs 100 50
2.6. kapu/akmens plākšņu izgatavotājs, akmeņkalis 100 50
2.7. kurpnieks, apavu labotājs, apavu tīrītājs 100 50
3. Amatniecības izstrādājumu izgatavošana
3.1. podnieks vai tam radniecīgas profesijas speciālists (piemēram, keramiķis) 100 50
3.2. stikla izstrādājumu izgatavotājs un apdarinātājs 100 50
3.3. apgleznotājs, gravētājs un kodinātājs 100 50
3.4. koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, mīksto un koka rotaļlietu izgatavotājs) 100 50
3.5. mūzikas instrumentu izgatavotājs un labotājs 100 50
4. Floristika
4.1. florists un floristikas speciālists 100 50
5. Fotografēšanas, videoieraksta un audioieraksta pakalpojumi
5.1. fotogrāfs, mākslas fotogrāfs, kinooperators un audioieraksta operators 100 50
6. Skaistumkopšanas pakalpojumi
6.1. frizieris un skaistumkopšanas speciālists (piemēram, frizieris, grimētājs, kosmetologs, kosmētiķis, nagu kopšanas speciālists, parūku meistars, pirtnieks, stilists, vizāžists, tetovētājs, dekoratīvās caurduršanas meistars) 100 50
7. Privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi
7.1. skursteņslauķis 100 50
7.2. mājkalpotājs, apkopējs un palīgs mājas darbos (piemēram, logu mazgātājs, zāles pļaušanas un krūmu griešanas pakalpojumu sniedzējs) 100 50
7.3. auklis, guvernants, aprūpētājs, skolēnu pavadonis, privātskolotājs 100 50
7.4. fizioterapijas speciālists (piemēram, fizioterapeits masieris) 100 50
Metodisko materiālu var skatīt arī šeit.

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: