Vienošanās strīdus izšķirt pēc Krievijas likumdošanas nav saistoša maksātnespējas procesa ierosināšanai

2
(0)

Jautājums. Vai iespējams ierosināt Latvijas teritorijā reģistrētas juridiskas personas maksātnespējas procesa lietu saskaņā ar Maksātnespējas likumu, ja līgumā puses vienojušās strīdus izšķirt pēc Krievijas normatīvajiem aktiem?   Atbildi sniedz Maksātnespējas aģentūra   Saskaņā ar Civilprocesa likumu strīdu izšķiršana ir mehānisms, kas nodrošina fiziskai vai juridiskai personai pienākošos tiesību uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzības realizēšanu. Savukārt, kā konstatēts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumā lietā Nr.2001-08-01, maksātnespējas lietā starp pusēm nepastāv strīds par tiesībām, bet gan tiesa konstatē kādu no maksātnespējas subjekta jeb parādnieka maksātnespējas procesa pazīmēm. Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 5.pantu, maksātnespējas process…

Raksti pilnā apjomā pieejami tikai abonentiem!

ABONĒT

Reģistrējies tagad un lieto nedēļu bez maksas!

Reģistrēties