0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

JAUTĀJUMI UN ATBILDESGRĀMATVEDĪBAZemnieku saimniecības reorganizācija

Zemnieku saimniecības reorganizācija

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte

Zemnieku saimniecībā notiek rekonstrukcija pārejai uz SIA. Kādas darbības ir jāveic? Vai jābūt slēguma bilancei un peļņas zaudējumam, kas jāiesniedz VID? Vai uz bilances datumu arī jāveic pamatlīdzekļu amortizācija? Visi darbinieki un saistības pāriet SIA. Vai darbinieki arī jāatbrīvo un jāpieņem no jauna? Atbilde Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 17. panta astoto daļu zemnieku saimniecības (ZS) pārveidošanai par komercsabiedrību piemēro šā likuma 13. panta otro daļu, kas savukārt nosaka,…


Lai turpinātu lasīt šo rakstu,
nepieciešams iegādāties abonementu

E-BILANCE par 12 € / mēnesīABONĒT


Izmēģini 30 dienas tikai par 1€ vai pērc komplektu esošā abonementa papildināšanai

Jau ir E-BILANCE abonements?

Pieslēdzies

Pierakstīties
Paziņot par
0 Komentāri
Iekļautās atsauksmes
Skatīt visus komentārus
Zemnieku saimniecības reorganizācija
Foto: © R Khalil – https://www.pexels.com/photo/green-peas-768090/

Zemnieku saimniecībā notiek rekonstrukcija pārejai uz SIA. Kādas darbības ir jāveic? Vai jābūt slēguma bilancei un peļņas zaudējumam, kas jāiesniedz VID? Vai uz bilances datumu arī jāveic pamatlīdzekļu amortizācija? Visi darbinieki un saistības pāriet SIA. Vai darbinieki arī jāatbrīvo un jāpieņem no jauna?

Atbilde

Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Linda Puriņa, SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības eksperte
Foto: Aivars Siliņš

Saskaņā ar Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 17. panta astoto daļu zemnieku saimniecības (ZS) pārveidošanai par komercsabiedrību piemēro šā likuma 13. panta otro daļu, kas savukārt nosaka, ka pārveidošana veicama kārtībā, kādu nosaka Komerclikuma 337., 339., 340.–343., 345.–347. pants, 348. panta trešā un ceturtā daļa, 349. panta ceturtā daļa, 350. panta pirmā daļa, ceturtās daļas pirmais teikums, piektā daļa un septītā daļa, 351. panta pirmā daļa, 352., 357., 358 pants un 360. panta pirmā daļa.

Tātad šajā gadījumā ZS tiek reorganizēta pārveidošanas ceļā. Īsumā apskatīsim, kuri no iepriekš minētajiem Komerclikuma pantiem varētu būt saistoši attiecībā uz grāmatvedību. 

337. pants nosaka normas attiecībā uz pārveidošanu. Pārveidošana ir process, kurā viena veida sabiedrība (pārveidojamā sabiedrība) tiek pārveidota par cita veida sabiedrību (iegūstošā sabiedrība). Tātad ZS ir pārveidojamā sabiedrība un SIA ir iegūstošā sabiedrība. Pārveidošanas gadījumā visas pārveidojamās sabiedrības tiesības un saistības pāriet iegūstošajai sabiedrībai. Šī Komerclikuma norma sniedz atbildi uz jautājumu par saistībām — viss pāriet SIA. Darbiniekus nav nepieciešams atlaist un atkal pieņemt.

Pārveidošanas gadījumā pārveidojamās sabiedrības dalībnieki kļūst par iegūstošās sabiedrības dalībniekiem. ZS gadījumā parasti ir viens īpašnieks, kurš attiecīgi arī kļūst par SIA dalībnieku; bet mēdz būt ZS ar vairākiem īpašniekiem, un pārveidošanas gadījumā tie visi kļūst par dalībniekiem; reizēm, pārveidojot ZS par SIA, līdztekus esošajam ZS īpašniekam par dalībniekiem kļūst arī vēl viena vai vairākas citas personas. 

Pārveidošanas gadījumā pārveidojamā sabiedrība beidz pastāvēt bez likvidācijas procesa.

KL 360. pants nosaka, ka gadījumā, ja sabiedrība tiek pārveidota par sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību, nepieciešams novērtēt mantisko ieguldījumu, lai konstatētu pārveidojamās sabiedrības mantas pietiekamību iegūstošās sabiedrības pamatkapitāla izveidošanai.

Saskaņā ar Grāmatvedības likuma prasībām uzņēmuma reorganizācijas gadījumā ir jāveic inventarizācija.

Tā kā ZS pastāvēšana tiek izbeigta bez likvidācijas procesa, tad normatīvie akti nenosaka prasību sagatavot ZS likvidācijas pārskatu. Tātad par kalendāra gadu (ja ZS pārskata periods sakrīt ar kalendāra gadu) būs iesniedzams gada pārskats vispārējā kārtībā. 

Tas nozīmē, ka pamatlīdzekļiem nolietojumu var rēķināt par visu gadu — nav īpašas prasības veikt aprēķinu tieši uz reorganizācijas brīdi.

ZS pārveidošanas gadījumā jāņem vērā arī tas, ka ZS bilancē lielākajā daļā gadījumu būs īpašumi, kas juridiski pieder ZS īpašniekam, nevis zemnieku saimniecībai. Ja ZS kļūst par SIA, tad pirms reorganizācijas ir jāpieņem lēmums, kas ar šiem aktīviem notiek — vai nu tos iegulda SIA, attiecīgi veicot arī šo objektu pārreģistrāciju, vai arī SIA šos objektus turpina izmantot uz kāda civiltiesiska līguma (piemēram, nomas vai patapinājuma) pamata. 

Jāievērš uzmanība arī tam, kas uzskaitīts ZS bilances pašu kapitālā. It sevišķi saistībā ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu. Ja ZS ir peļņa, kas gūta līdz 2012. gadam, tad, to sadalot, nodokļi netiek piemēroti. Līdz ar to būtu ieteicams līdz reorganizācijas brīdim šo peļņu sadalīt. Attiecībā uz vēlāk gūto peļņu nosacījumi ir tie paši, kas SIA peļņas sadalē.

Publicēts žurnāla “Bilance” 2022. gada novembra (491.) numurā.