Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības varētu mainīties no 2022. gada, aicina tās apspriest

Pēc Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta informācijas

(0)
Foto: The Lazy Artist Gallery from Pexels

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD), ir izstrādājis priekšlikumus jaunām  kadastrālajām vērtībām, kuras stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tās noteiktas atbilstoši situācijai nekustamā īpašuma tirgū uz 2019. gada 1. jūliju. TM un VZD 15. jūlijā ir nodevusi projektētās kadastrālās vērtības publiskai apspriešanai un aicina pašvaldības un iedzīvotājus iepazīties ar projektu un kadastrālo vērtību pamatojošo informāciju  VZD tīmekļavietnē www.kadastralavertiba.lv un VZD datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā Kadastrs.lv. Lasiet arī kopsavilkumu par kadastrālo vērtību izmaiņām

Kadastrālās vērtības izmanto 16 dažādu nodokļu, nodevu un maksājumu aprēķinam, līdz ar to ir svarīgi, lai tās tiktu aprēķinātas taisnīgi un pēc vienādiem principiem visiem, uzsvēris tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Diemžēl līdzšinējā kadastrālās vērtēšanas metodika pavēra plašas nodokļu optimizācijas iespējas un noteica to, ka, piemēram, jauniem projektiem kadastrālo vērtību atbilstība to faktiskajai vērtībai ir mazāka, nekā vecākiem projektiem. Naudas izteiksmē tas nozīmēja, ka, piemēram, par pēc 2000. gada būvētu lielveikalu nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) tiek maksāts no proporcionāli mazākas daļas nekā par padomju laikā būvētu ēku.

Apzinoties valdības uzdevumu – pārrēķināt kadastrālās vērtības, lai tās atbilstu esošajai tirgus situācijai, TM visu pagājušo gadu strādāja pie kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodikas pilnveides, lai panāktu, ka visiem objektiem  kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas pēc vienādiem principiem. Pilnveidotā kadastrālās vērtēšanas metodika tika apstiprināta valdībā šī gada sākumā.

Ņemot vērā, ka kadastrālā vērtība ir bāze arī NĪN aprēķinam, TM jau pirms gada sagatavoja grozījumus Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un grozījumus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri paredz NĪN atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 000 eiro. Tas nozīmētu, ka, piemēram, primārajam mājoklim ar kadastrālo vērtību 80 000 eiro NĪN maksājums būtu 0 eiro, bet mājoklim ar kadastrālo vērtību 120 000 eiro NĪN tiktu rēķināts no 20 000 EUR vērtības. Līdzīgs princips tiktu attiecināts arī uz zemi zem primārā mājokļa, nosakot, ka šajos gadījumos nodokļa aprēķinam izmanto 1/5 daļu no kadastrālās vērtības. Piemēram, ja kadastrālā vērtība ir 10 000 eiro, tad šobrīd NĪN ir 150 eiro. Pēc TM piedāvājuma ieviešanas tie būtu 30 eiro.

“Valdības doto uzdevumu esam izpildījuši – kadastrālās vērtības ir aktualizētas atbilstoši to vērtībām tirgū. Zinot to, ka daudziem īpašumiem vērtības pieaugs, jau pirms gada aicinājām un aicinām joprojām Finanšu ministriju kopā ar pašvaldībām atbalstīt neapliekamā minimuma ieviešanu primārajam mājoklim 100 000 EUR apmērā, kas ļoti lielai daļai Latvijas iedzīvotāju noņemtu NĪN slogu. Tā ieviešana joprojām ir atkarīga no Finanšu ministrijas un visas koalīcijas politiskās izšķiršanās,” uzsver tieslietu ministrs.

Aprēķinot projektētās kadastrālās vērtības, ņemti vērā arī tādi faktori kā ēkas nolietojums, materiāli, būvniecības periods un citi ēkas raksturojošie rādītāji.

Vērtības noteikšanai ir ņemts vērā īpašuma novietojums un vides izmaiņas ap īpašumu – kā attīstījusies vai gluži otrādi degradējusies apkārtējā vide, infrastruktūra – jauni ceļi, publiskā infrastruktūra u.tml.rādītāji, jo tie tiek ietverti zonējumā. Nosauktie rādītāji ir arī galvenie, kas nosaka īpašuma tirgus vērtību.

Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības aprēķinātas izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013. gadu, savukārt jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai NĪ tirgū uz 2019. gada 1. jūliju.

Tieslietu ministrs arī uzdevis VZD sekot līdzi situācijai tirgū un rudenī informēt par iespējamajām izmaiņām, ja tādas būs, ņemot vērā, ka pandēmija var ietekmēt nekustamā īpašuma tirgu (pārdošanas cenas).

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma pārejas noteikumu 38. punktu, 2021. gadā, tāpat kā 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā, kadastrālo vērtību aprēķinam izmanto šobrīd spēkā esošo kadastrālo vērtību bāzi, kas apstiprināta ar Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 838 „Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016., 2017., 2018. un 2019. gadam. Tāpēc 2021. gadā kadastrālās vērtības pamatā nemainīsies.

Kļūda rakstā? Iezīmējiet tekstu un spiediet Ctrl+Enter, lai nosūtītu labojamo teksta fragmentu redaktoram!

Novērtējiet šo rakstu
(0)