0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESAS

Latvijā samazinās lietu izskatīšanas termiņi, taču vērojama zema tiesāšanās aktivitāte

Eiropas Komisija publiskojusi 2024. gada ziņojumu par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard). Latvija uzrāda ļoti labus rezultātus vairākos tiesu sistēmas efektivitātes un kvalitātes...

Sagatavotas Vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās pirmās un apelācijas instances tiesām

Tieslietu padome apstiprināja Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas izstrādātās Vadlīnijas tiesas spriedumu rakstīšanai krimināllietās pirmās un apelācijas instances tiesām. Vadlīniju mērķis ir...

Muzeju naktī varēs apmeklēt Satversmes tiesu

Muzeju nakts ietvaros 18. maijā Satversmes tiesa vērs durvis ikvienam apmeklētājam, kurš vēlēsies iepazīties ar Satversmes tiesu un tās darba ikdienu. Iedvesmojoties no Muzeju nakts...

Satversmes tiesa ierosina lietu par UIN piemaksas pienākumu patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem

Satversmes tiesā pēc patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējas pieteikuma ierosināta lieta “Par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4.1 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam...

Kā jāievēro datu aizsardzība tiesās?

Lai lemtu par kādas personas vainu noziegumā vai atrisinātu strīdus, personas datu apstrāde tiesās ir neatņemama sastāvdaļa. Lai tiesa varētu objektīvi izskatīt un izspriest...

Noskaidrots tiesu apmeklētāju viedoklis par tiesu darbu

Tiesu administrācija un domnīca Providus Tieslietu padomei prezentēja tiesu klientu aptaujas rezultātus, kas liecina, ka tiesu darbs laikā no 2022. gada līdz 2023. gadam...

Izvērtēta Latvijas tiesvedības gaita ES valstu kontekstā

Ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), ko sagatavojusi Eiropas Komisija (EK), Latvijai uzrādīti labi rādītāji lietu izskatīšanas termiņos un tiesu sistēmas...

Latgales rajona tiesa no 1. jūlija būs pieejama līdzšinējās Rēzeknes un Daugavpils tiesu adresēs

Atgādinām, ka no 1. jūlijā Rēzeknes tiesai tiek pievienota Daugavpils tiesa, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz "Latgales rajona tiesa". Minētās izmaiņas ir tiesu teritoriālās reformas...

Lietu dalībnieku vajadzībām sagatavotas vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai

Lai nodrošinātu lietu dalībnieku labāku tiesību aizsardzību, Augstākā tiesa ir izstrādājusi ieteikumus kasācijas sūdzības sagatavošanā. Tiesvedība Senātā notiek, pārbaudot kasācijas sūdzībā izklāstītos argumentus, tādēļ...

Latgales rajona tiesā no 1. jūlija strādās 44 tiesneši

Tieslietu padome 30. maijā rakstveida procesā pieņēma lēmumus saistībā ar jaunizveidoto Latgales rajona tiesu. Tieslietu padome noteica, ka Latgales rajona tiesā strādās 44 tiesneši...

Pirmās instances tiesās plāno “svērt lietas”

Tieslietu padome 28. aprīlī lēma rajona (pilsētas) tiesās ieviest lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb „lietu svēršanas” modeli, kas tiks izmantots noslodzes analīzei un monitoringam...

No 1. jūlija darbu uzsāks jaunā Latgales rajona tiesa

Tieslietu padome 24. martā nolēma, ka no 2023. gada 1. jūlija Daugavpils tiesa tiks pievienota Rēzeknes tiesai, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona...

Tieslietu padome apstiprinājusi lietu izskatīšanas termiņu standartus tiesās 2023. gadā

Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 27.1 pantam, tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā...

Pieaudzis nekvalitatīvi sagatavotu kasācijas sūdzību skaits

Augstākās tiesas 2022. gada atskaites plēnumā, kas tika sarīkots 27. janvārī,  aizvadīto gadu Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamentam tā priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa vērtēja...