TIESLIETAS

Civillietu tiesvedību termiņi turpina samazināties arī Covid-19 krīzes laikā

Pēdējā pusotra gada laikā vidējais izskatīšanas termiņš civillietām pirmajā tiesu instancē samazinājies par gandrīz 20% jeb no 9,3 uz 7,7 mēnešiem, bet krimināllietās samazinājies...

Rīgas šķīrējtiesa ir paplašinājusi šķīrējtiesnešu sastāvu

Rīgas šķīrējtiesas (turpmāk - RŠT) pastāvīgajā tiesnešu sarakstā jau ir 60 cienījami Latvijā un ārvalstīs juristi un advokāti, ar lielu zināšanu un pieredzes krājumu...

TM aicina piedalīties aptaujā par civillietu nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

Tieslietu ministrija šobrīd izvērtē Civilprocesa likuma 32.1 panta, kas noteic, ka civillietu var nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, ietekmi uz tiesu darbu un izvirzītā...

Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības varētu mainīties no 2022. gada, aicina tās apspriest

Tieslietu ministrija (TM) un Valsts zemes dienests (VZD), ir izstrādājis priekšlikumus jaunām  kadastrālajām vērtībām, kuras stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Tās noteiktas atbilstoši...

Spēkā apjomīgas izmaiņas likumos, kas sekmēs ātrāku un efektīvāku noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanu un iztiesāšanu

Lai sekmētu kriminālprocesu ātrāku un efektīvāku izmeklēšanu un iztiesāšanu, 11. jūnijā Saeima pieņēma nozīmīgus grozījumus Kriminālprocesa likumā, grozījumus Krimināllikumā, un grozījumus likumā "Par Krimināllikuma...

Ar likuma izmaiņām advokātiem precizēs nodokļu nomaksas un citus pienākumus

Ministru kabinets 30. jūnija sēdē atbalstīja Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomi un citiem ekspertiem izstrādātos grozījumus Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kuru...

Ar likumu grozījumiem pastiprina kriminālatbildību par nepatiesas liecības sniegšanu

Saeima 11.jūnijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā un likumā par “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”. Grozījumi Kriminālprocesa likumā paredz pirmstiesas kriminālprocesā atslogot...

Piedalieties aptaujā par Šķīrējtiesu likuma efektivitāti!

Tieslietu ministrija saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumā doto uzdevumu veic izvērtējumu par Šķīrējtiesu likuma darbības efektivitāti, tajā skaitā, novērtējot šķīrējtiesām izvirzītu prasību izpildi. Izvērtējuma...

Satversmes tiesa vērtēs pienākumu zemes īpašniekam maksāt PVN par zemes piespiedu nomu

Satversmes tiesa 30. aprīlī ierosinājusi lietu “Par Pievienotās vērtības nodokļa likuma 1. panta 14. punkta “c” apakšpunkta, ciktāl tas attiecas uz zemes iznomāšanu piespiedu...

Aptaujā noskaidro, kas kavē ātrai tiesvedības norisei

Augstākās tiesas izveidotā darba grupa veica aptauju par kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā novērotajiem tiesvedības ātrumu negatīvi ietekmējošajiem faktoriem, izmantotajiem tiesvedības novilcināšanas līdzekļiem un...

Nepareizā kontā ieskaitīta drošības nauda ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai

Augstākā tiesa vērš civilprocesu dalībnieku uzmanību: ja drošības nauda par blakus sūdzības izskatīšanu kasācijas instancē ieskaitīta nepareizā kontā, tas ir pamats blakus sūdzības nepieņemšanai. Civilprocesa...

Vadlīnijas sniedz stratēģiskus padomus veiksmīgai nodokļu strīdu atrisināšanai

Vai zinājāt, ka Valsts ieņēmumu dienests (VID) audita procesu balsta uz nodokļu maksātāja riska novērtēšanu un ka šis izvērtēšanas process ir automatizēts? Kā norāda...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: