0,00 EUR

Grozā nav neviena produkta.

TIESAS

Ierosināta lieta par ierobežojumu amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi saņemt piemaksu par darbu svētku dienās

Satversmes tiesas 2. kolēģija 17. februārī ierosināja lietu “Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 14. panta sestās daļas atbilstību Latvijas...

Ierosināta lieta par normām, kas noteic IIN aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

Satversmes tiesas 2. kolēģija  9. februārī ierosināja lietu „Par likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11. panta 3.1 daļas un 11.1 panta 6.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes...

Janvārī varēs saņemt līdzfinansētus mediatora pakalpojumus civillietās

Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotā projekta “Mediācija civillietās” ietvaros tiek pagarināta iespēja līdz 2021. gada 30. janvārim saņemt daļēji vai pilnībā finansētu...

Ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanas datumu plāno pārcelt uz 31.martu

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pretendentu atlases procesu Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu amatam, plānots pārcelt tiesas darbības uzsākšanas datumu uz nākamā gada 31.martu. To paredz grozījumi likumā “Par...

Noteic Ekonomisko lietu tiesai piekritīgās krimināllietu kategorijas

Saeima 19. novembrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Kriminālprocesa likumā, kas noteiks specializētās Ekonomisko lietu tiesai piekritīgās krimināllietu kategorijas. Likuma 442. pantā tiek papildināta...

Novembrī Rīgas šķīrējtiesa tiešsaistē rīko atvērto durvju dienas

Jau vairākus gadus Rīgas šķīrējtiesa pasludinājusi novembri par atvērto durvju mēnesi.  Saistībā ar pašreizējo epidemioloģisko situāciju valstī pasākums notiks interneta tiešsaistes tikšanās režīmā.  Tas...

Sāk Ekonomisko lietu tiesas tiesnešu atlasi

Ceturtdien, 22.oktobrī, darbu sākusi Tieslietu padomes izveidotā Rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu tiesnešu amata kandidātu atlases komisija. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Augstākās tiesas senatore...

Jaunveidojamai Ekonomisko lietu tiesai noteic lietu piekritības jomas

Saeima 1. oktobrī galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā, nosakot jaunveidojamās specializētās pirmās instances tiesas - Ekonomisko lietu tiesas - kompetenci sarežģītu komercstrīdu risināšanā. Kā...

Turpmāk tiesas spriedumus publicēs kopā ar iepriekšējo instanču nolēmumiem konkrētajā lietā

Otrdien, 29. septembrī, stājas spēkā grozījumi likumā "Par tiesu varu", kas cita starpā paredz, ka atklātā tiesas sēdē pieņemts tiesas spriedums pēc tā spēkā stāšanās...

Civillietu tiesvedību termiņi turpina samazināties arī Covid-19 krīzes laikā

Pēdējā pusotra gada laikā vidējais izskatīšanas termiņš civillietām pirmajā tiesu instancē samazinājies par gandrīz 20% jeb no 9,3 uz 7,7 mēnešiem, bet krimināllietās samazinājies...

Rīgas šķīrējtiesa ir paplašinājusi šķīrējtiesnešu sastāvu

Rīgas šķīrējtiesas (turpmāk - RŠT) pastāvīgajā tiesnešu sarakstā jau ir 60 cienījami Latvijā un ārvalstīs juristi un advokāti, ar lielu zināšanu un pieredzes krājumu...

TM aicina piedalīties aptaujā par civillietu nodošanu citai tiesai lietas ātrākai izskatīšanai

Tieslietu ministrija šobrīd izvērtē Civilprocesa likuma 32.1 panta, kas noteic, ka civillietu var nodot citai tiesai lietas ātrākas izskatīšanas nodrošināšanai, ietekmi uz tiesu darbu un izvirzītā...

Pareizrakstības kļūdas ziņojums

Redaktoriem tiks nosūtīts šāds teksts: