0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

0,00 EUR

Grozs ir tukšs.

TIESAS

Kā jāievēro datu aizsardzība tiesās?

Lai lemtu par kādas personas vainu noziegumā vai atrisinātu strīdus, personas datu apstrāde tiesās ir neatņemama sastāvdaļa. Lai tiesa varētu objektīvi izskatīt un izspriest...

Noskaidrots tiesu apmeklētāju viedoklis par tiesu darbu

Tiesu administrācija un domnīca Providus Tieslietu padomei prezentēja tiesu klientu aptaujas rezultātus, kas liecina, ka tiesu darbs laikā no 2022. gada līdz 2023. gadam...

Izvērtēta Latvijas tiesvedības gaita ES valstu kontekstā

Ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu Eiropas Savienībā (EU Justice Scoreboard), ko sagatavojusi Eiropas Komisija (EK), Latvijai uzrādīti labi rādītāji lietu izskatīšanas termiņos un tiesu sistēmas...

Latgales rajona tiesa no 1. jūlija būs pieejama līdzšinējās Rēzeknes un Daugavpils tiesu adresēs

Atgādinām, ka no 1. jūlijā Rēzeknes tiesai tiek pievienota Daugavpils tiesa, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz "Latgales rajona tiesa". Minētās izmaiņas ir tiesu teritoriālās reformas...

Lietu dalībnieku vajadzībām sagatavotas vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai

Lai nodrošinātu lietu dalībnieku labāku tiesību aizsardzību, Augstākā tiesa ir izstrādājusi ieteikumus kasācijas sūdzības sagatavošanā. Tiesvedība Senātā notiek, pārbaudot kasācijas sūdzībā izklāstītos argumentus, tādēļ...

Latgales rajona tiesā no 1. jūlija strādās 44 tiesneši

Tieslietu padome 30. maijā rakstveida procesā pieņēma lēmumus saistībā ar jaunizveidoto Latgales rajona tiesu. Tieslietu padome noteica, ka Latgales rajona tiesā strādās 44 tiesneši...

Pirmās instances tiesās plāno “svērt lietas”

Tieslietu padome 28. aprīlī lēma rajona (pilsētas) tiesās ieviest lietu sarežģītības pakāpes noteikšanas jeb „lietu svēršanas” modeli, kas tiks izmantots noslodzes analīzei un monitoringam...

No 1. jūlija darbu uzsāks jaunā Latgales rajona tiesa

Tieslietu padome 24. martā nolēma, ka no 2023. gada 1. jūlija Daugavpils tiesa tiks pievienota Rēzeknes tiesai, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona...

Tieslietu padome apstiprinājusi lietu izskatīšanas termiņu standartus tiesās 2023. gadā

Atbilstoši likuma “Par tiesu varu” 27.1 pantam, tiesas priekšsēdētājs pirms katra kalendāra gada sākuma, sadarbojoties ar tiesas tiesnešiem, plāno un nosaka tiesas darba mērķus attiecībā...

Pieaudzis nekvalitatīvi sagatavotu kasācijas sūdzību skaits

Augstākās tiesas 2022. gada atskaites plēnumā, kas tika sarīkots 27. janvārī,  aizvadīto gadu Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departamentam tā priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa vērtēja...

Satversmes tiesā ierosināta lieta par normām, kas regulē noziedzīgi iegūtas mantas pierādīšanu

Satversmes tiesas 3. kolēģija 29. novembrī ierosināja lietu “Par Kriminālprocesa likuma 124. panta sestās daļas un 126. panta 3.1 daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta...

​Ieviesīs jaunus piespiedu ietekmēšanas līdzekļus juridiskajai personai

Augstākās tiesas rosinātie grozījumi Kriminālprocesa likumā, kas Saeimā gala lasījumā pieņemti 2022. gada  6. oktobrī, stājās spēkā 3. novembrī. Tie paredz, ka turpmāk lietas...

Par 10 eiro kukuļa piedāvāšanu saņem 5000 eiro naudas sodu

Austrumlatgales prokuratūrā 2. novembrī, izskatot lietu paātrinātā procesa kārtībā, kas bija mazāk nekā 24 stundu laikā no noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīža, un sastādot prokurora...

Plāno paplašināt Ekonomisko lietu tiesas kompetenci

Ministru kabinetā 11. oktobrī izskatīšanai sagatavots Tieslietu ministrijas nformatīvais ziņojums "Par Ekonomisko lietu tiesas darbības pirmā gada rezultātiem un tālāko attīstību”. Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk...