Patērētāju tiesību aizsardzības centrsPatērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) ir pārvaldes iestāde Ekonomikas ministrijas padotībā, kuras mērķis ir īstenot patērētāju interešu un tiesību aizsardzību.

PTAC ir galvenā un koordinējošā institūcija patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu uzraudzības jomā, kuras darbības mērķis ir efektīvas patērētāju tiesību un interešu aizsardzības nodrošināšana.

Lai nodrošinātu iestādes funkciju izpildi, PTAC realizē patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzības aktivitātes (gan patērētāju ekonomisko interešu aizsardzības jomā, gan patērētāju tiesību ievērošanas uzraudzību līgumu projektos un līgumos, ko patērētāji slēdz ar ražotājiem, pārdevējiem vai pakalpojumu sniedzējiem), izskata patērētāju sūdzības, nodrošina patērētāju un uzņēmēju informēšanu un sniedz konsultācijas, realizē negodīgas komercprakses, e-komercijas un reklāmas uzraudzības pasākumus, preču un pakalpojumu drošuma un atbilstības uzraudzības pasākumus, veic valsts metroloģiskā uzraudzību, bīstamo iekārtu uzraudzību un bīstamo iekārtu avāriju izmeklēšanu.

PTAC tika izveidots 1998.gadā uz Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra bāzes un tas darbojas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, MK 01.08.2006. noteikumiem nr. 632 „Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikums”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

PTAC atrodas Rīgā, K.Valdemāra ielā 157.
Plašāka informācija par iestādi  PTAC  mājaslapā: www.ptac.gov.lv

Kontaktinformācija:
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
K. Valdemāra iela 157,
Rīgā, LV – 1013

Tālrunis konsultācijām: 65452554,
Fakss: 67388634,
e-pasts: ptac@ptac.gov.lv

Elektroniski konsultācijas iespējams saņemt, aizpildot PTAC mājaslapas kontakta formu: http://www.ptac.gov.lv/page/224 

EKSPERTA ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM UN :

Kā PTAC vērtē šos topošos grozījumus Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā? Kā topošie grozījumi mainīs patērētāju un negodīgu komersantu un arī PTAC attiecības – ja iespējams, lūdzu, miniet konkrētu piemēru, kāds būtu kādas konkrētas negodīgas komercparakses situācijas risinājums pašlaik un kāds būtu risinājums pēc grozījumu pieņemšanas (piemēram, kādu sodu var uzlikt negodīgajam komersantam, kādas sekas viņa biznesam, ko saņem pakalpojuma saņēmējs, kādas ir PTAC iespējas ietekmēt situāciju un galaiznākumu utt.)?

– Par pārkāpumiem patērētāju tiesību jomā soda komplekso tūrisma pakalpojumu sniedzējus.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pieņēmis lēmumu pret parādu piedziņas kompāniju IK Regnus. Ar lēmumu PTAC atzinis par negodīgu un aizliedzis īstenot komercpraksi, kas izpaudās kā parādnieku informēšana parāda piedziņas procesa ietvaros par komersanta tiesībām veikt noteiktas ar normatīvajiem aktiem pretrunā esošas darbības, piemēram, aprakstīt un pārdot parādnieka kustamo mantu, vērsties policijā, lai uzsāktu kriminālprocesu u.c. Komersantam piemērots naudas sods 8000 latu apmērā un uzlikts pienākums nekavējoties izbeigt negodīgo komercpraksi.

– Vai ir kāds pamats bažām par to, ka uzņēmumi vairs nedrīkstēs izsniegt bezprocentu aizdevumus darbiniekiem un īpašniekiem?

Atbildēt